HomeAbout Paracin >Local government > Municipal administration >Economy >Contact >
industrijska zona
invest
predsednik
O gradu

    Opština Paraćin se nalazi u srcu Srbije, 156 kilometara od Beograda, uz samu važnu saobraćajnicu Evrope, Koridor 10.  Deo je regiona Šumadije  i Pomoravlja  - pripada Pomoravskom okrugu.  Grad Paraćin se nalazi 3,5 km od desne obale Morave, na trasi reke Crnice koja protiče kroz centar grada. 
    Paraćin leži na 43.87 severne gergrafske širine i 21.41 istočne geofrafske dužine, na prosečnoj nadmorskoj visini od 130m. Od ukupne površine obradivo zemljište zahvata 33.511 hektara (oko 64%) a pod šumom se nalazi 16.854 hektara (oko 36%). 
    Prosečna zemljišna površina po jednom domaćinstvu iznosi 4 hektara. Ovo područje je i ranije bilo veoma gusto naseljeno. U prošlom veku verovatno najgušće u Srbiji. Tome je doprineo i Carigradski drum koji je ovuda prolazio i predstavljao najvažniju saobraćajnicu toga vremena.
    Paraćin je raskrsnica Evrope. Leži na 156. kilometru međunarodnog auto-puta E-75 ka Nišu i Bliskom istoku, na početku međunarodnog puta E-761 za Zaječar i Bugarsku, na priključku za saobračajnicu E-760 ka Kruševcu, za Crnu Goru i Hrvatsku. Udaljenost Paraćina od Nisa 80 km a od Jadranskog mora 500 km. Paraćin se nalazi u u centru Srbije, na raskršću nekoliko važnih puteva, prema severu je pravac za Beograd i dalje za Mađarsku, prema istoku je put za Zajačar i dalje prema Bliskom istoku, na jugu je put prema Nišu i dalje prema Grčkoj a na zapadu je prema Kraljevu i dalje prema Bosni i Crnoj Gori.
    Kroz grad protiče reka Crnica koja je nekada bila dosta velika i na toj reci je čovek po imenu Parakin čamcem prevozio ljude, a kasnije posle Rimljana grad su nazvali Parakin a tokom vremena to ime je preslo u ime Paraćin.
    Pored Paraćina prolazi auto put E75 koji ide do Atine u Grčkoj, pa do zapadne Evrope. Kroz grad prolazi i međunarodna železnička pruga koja je sagrađena jos oko 1880 te godine. Od grada do Zajačara je postojala i pruga uskog koloseka po kojoj je išao nekada popularni voz Ćira. Ali, na zalost, u vreme komunizma tadašnji režim je tu prugu rasturio pa danas postoji samo kameni nasip pretvoren u poljski put, a na oko 28 km od grada ostao je tunel od 1950m i pored nekadašnje pruge, ostale su ruševine tadašnjih zgrada železničkih stanica.
    Opština Paraćin zahvata deo bogatog i plodnog Srednjeg Pomoravlja, teritorija opštine Paraćin se spušta od Kučajskih planina na istoku prema Velikoj Moravi na zapadu ispresecana tokovima reka Crnice i Grze. 
     Najviši vrhovi nalaze se na Juhoru, Veliki Vetren (776m), Mali Vetren (712m) na zapadu i Javorički vrh (920m), Jasenova Glava (852m) i Crni Vrh (776m).
    Paraćin je industrijski centar sa dugogodišnjom tradicijom proizvodjne stakla, cementa, štofova i konditorskih štofova. 
   
Opština Paraćin obuhvata grad i 33 naselja na površini od 541,7 kilometara kvaratnih. Broj stanovnika u opštini Paraćin je  po popisu iz 2002. godine bio  58 301 .


 

TRENUTNO NA SAJTU