Menu

Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) пријаве за посао инструктора за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. 

Преузмите документ

I Орган у коме се попуњава положај :  Управа за локални економски развој , јавне службе и друпштвене делатности , у Параћину , улица Томе Живановића 10.

II Попуњава се положај у првој групи :  Начелник управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности.

Преузмите документ

Преузмите изјаву

I Орган у коме се попуњава положај :  Управа за локални економски развој , јавне службе и друпштвене делатности , у Параћину , улица Томе Живановића 10.

II Попуњава се положај у првој групи :  Заменик начелник управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности.

Преузмите документ

Преузмите изјаву

У складу са чланом 27.Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Параћин Комисија за преглед, оцену и праћење поднетих захтева за суфинансирање енергетске санације након теренског обилска, на својој седници одржаној 15.06.2022.године усвојила је КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ.

На утврђену листу подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од 8 дана од дана објављиванја коначне листе крајнјих корисника.Приговор се подноси у писаном облику писарници Општине Параћин.

Преузмите ранг листу

У односу на важећи Ценовник Број 2039 од 30.12.2020. године предложеном изменом дошло је САМО до техничке корекције на позицијама 1-6 и то заокруживање важећих цена на 2 децимале, уместо на 3 децимале, а због система слања Е-фактуре који је ступио на правну снагу 01. маја 2022. год., како у пракси неби долазило до техничких проблема.
У свему осталом цене су остале непромењене.

Преузмите документ

Последњи конкурси и јавни огласи

24.06.2022

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

in Конкурси и јавно оглашавање
Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00…
20.06.2022

Јавни конкурс за попуњавање положаја

in Конкурси и јавно оглашавање
I Орган у коме се попуњава положај : Управа за локални економски развој , јавне службе и друпштвене делатности , у…
20.06.2022

Јавни конкурс за попуњавање положаја

in Конкурси и јавно оглашавање
I Орган у коме се попуњава положај : Управа за локални економски развој , јавне службе и друпштвене делатности , у…
16.06.2022

Коначна ранг листа суфинансирања енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
У складу са чланом 27.Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за…
13.06.2022

Захтев за сагласност на измену ценовника РЈ Чистоћа и хигијена ЈКП Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
У односу на важећи Ценовник Број 2039 од 30.12.2020. године предложеном изменом дошло је САМО до техничке корекције на…
13.06.2022

Захтев за сагласност на ценовник хладњаче РЈ Гробље ЈКП Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
У оквиру пословног круга радне јединице „Гробље” ЈКП Параћин у Параћину ул. Браће Рибар б.б. реализована је инвестиција…
03.06.2022

Одлука о утврђивању текста јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера ернегетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Овом Одлуком утврдђује се текст Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације…
01.06.2022

Одлука о избору програма удружења грађана који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. Гласник РС'' бр. 51/09, 99/11 др. закон и 44/2018 – други закон), члана…
31.05.2022

Одлука о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских организација

in Конкурси и јавно оглашавање
Одобравају се додатна средства за реализацију већ одобреног годишњег програма спортских организација на територији…
31.05.2022

Јавни позив за подношење пријава за доделу помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни позив за подношење пријава за доделу помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.