НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Facebook
Twitter
Youtube
zmic
industrijska zona
CRH Srbija mikrokrediti
Relof
invest
Uzmi racun
Registar2
Turizam
predsednik
Naled Serbia
245. седница Општинског већа

УТОРАК, 12.06.2018.

Због усклађивања Правилника о измени и допуни обједињеног Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинским управама и правобранилшатву, са законом, у делу услова запослених у матичној служби, веће општине Параћин је на 245. седници дало једногласну сагласност на достављени предлог. Једногласно је донет и Закључак већа којим се општинском јавном праобраниоцу даје овлашћење о заступању у споровима које намерава да покрене пред Вишим судом у Београду, због необјављивања одговора односно демантија Одсека за информисање Скупштине општине Параћин, сходно Закону о јавном информисању. Веће је затим ставило ван снаге претходни, а на овој седници једногласно донело закључак да скупштини на усвајање, по хитном поступку, упути већ раније разматран Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Параћин за 2017. годину, заједно са, у међувремену достављеним, Извештајем овлашћеног независног ревизора, чије је мишљење да приказани консолидовани извештаји општине Параћин, закључно са стањем на дан 31. децембар 2017. пружају истинит и објективан преглед финансијског пложаја општине у складу са посебним прописима који уређују пословање буџетских корисника, по Закону о ревизији. У извештају се даље наводи да oвлашћени ревизор изражава позитивно мишљење. Пред Скупштином ће се, по једногласним закључцима већа, наћи и Нацрти Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда, накнаде за рад принудног управника i општим правилима кућног реда, у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији општине Параћин.

 

ANKETE

U sta bi trebalo ulagati u Paracinu?
 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 1 guest online