НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Facebook
Twitter
Youtube
zmic
industrijska zona
CRH Srbija mikrokrediti
Relof
invest
Uzmi racun
Registar2
Turizam
predsednik
Naled Serbia
Демант (Одговор)

15.06.2018.

Поводом текста који је објављен на порталу Србија данас под називом “Нова афера у Параћину: Уместо завешеног фудбалског терена вредног милионе – ГОМИЛА ГОЛЕ ЗЕМЉЕ?!” објављеног у петак 15.јуна 2018.године  на основу Закона о информисању тражимо да се на порталу Србија данас објави следећи деманти (Одговор) Управе за инвестиције и одрживи развој:

Неистина је: ''терен је требало да буде завршен 31.марта''

Уговор за изградњу фудбалског терена у Извору је закључен 07.09.2017.године. На захтев извођача радова а услед обилних падавина у предходном периоду и уз сагласност надзорног органа закључен је анекс овог уговора  на основу кога се одржује рок за завршетак радова и то 30.06.2018.године. Анекс уговора је објављен на порталу јавних набавки 29.03.2018.године.

На део текста у коме се наводи: ''Тамо смо затекли некакву земљану површину која никако не делује као модеран фудбалски терен, који је требало да буде завршен пре три месеца, а при томе плаћен милионе!'' одговоарамо: Предметним уговором предвиђена је изградња фудбалског терена (припремни радови, земљани радови и радови на озелењавању). У овом тренутку завршени су сви радови и чека се да посађена трава никне и покоси се како би се окончали комплетни радови по предметном уговору.

Неопходно је нагласити да је Управа за инвестиције и одрживи развој овај поступак јавне набавке спровела у складу са законом, да се сви радови изводе у складу са правилима струке за односну врсту радова и да квалитет и количину изведених радова потврђују стручна лица са одговарајућим лиценцама па је потпуно јасно да су сви наводи из текста који је предмет овог демантија потпуно тенденциозно стављени у контекст кршења закона, а што је резултат незнања и неразумевања процеса који су предмет наведених уговора.

Овом приликом добронамерно обавештавамо новинаре портала Србијаданас да фудбалски терени и јесу земљане површине на којима је засађена трава.

На део текста у коме се наводи ''да је Дирекција за изградњу општине потписала крајем новембра 2016. године са Путотехном ДОО уговор о изградњи сеоских путева који су требало да буду готовои такође до 31.марта'' ПОНАВЉАМО одгвоор ЈП Дирекције за изградњу општине Параћин који не адресу портала Србијаданас послат 08.јуна 2018.године и који до данас није објављен у целости иако за то постоји законска обавеза по члану 83. 86. и 87. Закона о јавном информисању.

Уговор бр. 2252/16 од 25.11.2016.године који за предмет има изградњу улица у Доњем Видову, Плани, Својнову, Буљану, Трешњевици, Доњој Мутници, Мириловцу, Извору и Крежбинцу закључен је са групом понуђача коју чине Путотехна доо и ПЗП Крагујевац (преко 100 радника).

 

Дана 30.11.2016 године формирана је  Управа за инвестиције и управљање имовином
Дана 12.12.2016 године закључен је Уговор о уступању уговора који је код ЈП Дирекција заведен под бр. 2252-1/2016.

 

1.        Изградња улице Учитељица Јулијана у Доњој Мутници

Изградња ове улице је планирана у укупној дужини од 200 м али је реализована у укупној дужини од 80 м2,   јер су грађани тражили измештање трасе улица у односу на стање на терену. Парцела кп.бр. 5045 КО Доња Мутница која је укупне површине 1589м2 налази се у својини Општине Параћин и на том делу су реализовани радови у свему према одредбама уговора. Међутим, због захтева за измештање трасе од стране самих грађана  и имовинско-правних проблема радови нису могли бити настављени и на преосталом делу планиране трасе пута.

Из наведеног констатујемо да су наводи  из текста неистинити будући да је улица и плаћена само у делу који је изграђен.

 

2.        Изградња Улице Шајин поток у Извору

Радови на изградњи ове улице нису настављени према плану реализације уговора због радова других извођача на завршетку радова изградње на каналима у тој улици а што је био и предмет захтева извођача за продужетак радова од 01.02.2018 године због кога је закључен Анекс уговора дана 05.02.2018 године којим је рок за извођење радова продужен до 31.07.2018 године, тако да ће исти бити завршени у року који је дефинисан анексом. Наиме, куће у овој улици биле су погођене бујичном поплавом која је угрозила објекте 2014.године па је најпре уговорена изградња бетонских канала за одвођење бујичних вода што је и био главни захтев мештана. Радови на бетонским каналима за одбрану од поплава и решавање имовинскигх-проблема који су успорили радове разлог су за продужење рокова радова на асфалтирању ове улице.

 УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

ANKETE

U sta bi trebalo ulagati u Paracinu?
 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 2 guests online