НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Facebook
Twitter
Youtube
zmic
industrijska zona
CRH Srbija mikrokrediti
Relof
invest
Uzmi racun
Registar2
Turizam
predsednik
Naled Serbia
Јавни оглас за доделу хуманитарне помоћи

ЧЕТВРТАК, 12. 07. 2018.

 За доделу хуманитарне помоћи у хуманитарним пакетима хране, намењене најугроженијим лицима и породицама избеглица и интерно расељених на територији општине Параћин, по Правилнику о условима и критеријумима, надлежна општинска Комисија је расписала јавни оглас за подношење захтева за доделу хуманитарне помоћи.

 За остваривање права на помоћ, осим критеријума да лица и породице живе на територији параћинске општине, неопходно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају одређене услове, наведене у тексту огласа.

 Право на једнократну помоћ пакета хране, имају подносиоци захтева, по приоритетима утврђеним Правилником. Поступак доделе спроводи Комисија, на основу захтева и потребне документације, претходно утврђеног чињеничног стања да ли је и у којој мери лице, односно породица у стању крајње социјалне потребе, односно утврђеног стања на терену, од стране представника Комисије и Центра за социјални рад.

 Подносилац пријаве има обавезу да на увид достави избегличку односно расељеничку легитимацију, доказе о приходима и медицинску документацију, док жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда, уверења Центра за социјални рад да су на евиденцији могућих жртава насиља или потврду Полицијске станице о пријави насиља у породици. Захтев са потребном документецијом подноси се лично или препорученом поштом, најкасније до 19. јула, на адресу Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове Параћин, а детаљније информације о огласу истакнутом на табли у приземљу Општинске управе, могу се добити у канцеларији 7, Повереништва Комесаријата или видети на званичној интернет страници општине Параћин. 

 

 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 1 guest online