НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Јавна расвета у селима кроз приватно партнерство

ПОНЕДЕЉАК, 03. 12. 2018.

 Друга верзија Предлога пројекта реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења кроз јавно приватно партнерство у сеоском подручју општине Параћин, којом је, након презентовања првобитног предлога, на једној од ранијих седница Општинског већа и више састанка, приватни понуђач, новосадска фирма "ЕСЦО ЕЛИОС", уважила све примедбе надлежног јавног предузећа Дирекција за изградњу, достављена је већу на разматрање. Како је образложено, Дирекција ће управљати јавном расветом у граду, а приватни партнер у селима. У односу на прву верзију продужен је период уговорних обавеза на 15 година, радни век светиљки 5 година дужи, повећан је и њихов број са 5.229 на 6.191, а пројектована уштеда је 10 одсто у првој години. Без изјашњавања, прешло се на разматрање Нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама, после одржане јавне расправе, током које није било примедби и предлога, јер се ради о усклађивању са повећањем просечних зарада у републици и општини Параћин. У складу са републичким прописима кориговани су и износи такси за држање возила, односно регистрације, образложено је, после чега је веће Нацрт утврдило и упутило Скупштини на усвајање. Затим је Предлог Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Параћин за 2019. годину упућен на сагласност Агенцији за безбедност саобраћаја. Прихваћен је и Извештај о раду са финансијским извештајем Општинске стамбене агенције за 2017. годину, а Програм рада са финанијским планом за следећу годину са Одлуком Управног одбора упућен Скупштини на усвајање. До краја седнице, веће је прихватило Извештаје Комисије за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин, о усвајању ревидираних предлога годишњих програма за 2018. и захтева о преношењу неутрошених средстава из трећег у четврти квартал клубова који су их доставили Комисији.

 

 

ANKETE

U sta bi trebalo ulagati u Paracinu?
 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 2 guests online