НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
ОБАВЕШТЕЊЕ

  

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

Имајући у виду да се у току сваке године у периоду пре извођења пролећних радова у пољима догађају пожари на отвореном простору који захватају воћњаке, винограде и стрне усеве а неретко и грађевинске објекте (викенд куће и разне друге економске објекте) доставља следеће обавештење:

На територији Параћинске општиневелики је број пожара на отвореним просторима под травом и ниским растињем па и такозваних приземних шумских пожара.   

Ови пожаринастају углавном због неодговорности појединаца који намерно или нехатнопале ватре на површинама под коровом, ђубриштем или већ пожњевенимњивама. Често ова лица губе контролу над ватром која се затим неконтролисано преноси на околне парцеле са воћњацима, шумама, њивамаили на парцеле са грађевинским објектима те на тај начин настају и материјалне штете које у појединим случајевима износе и по више стотина хиљада или милиона динара, а нажалост има оваквих пожара и са смртним последицама.

                У циљу спречавања појаве пожара на отвореном простору изазваних првенствено људском непажњом, неопходно је да се суграђани придржавају следећих мера:

- да не пале стрњику, корове, живицеи отпаде од биљних и других материјала на пољопривредним имањима, воћњацима, виноградима и другим отвореним просторима,

                - да не ложе ватру у шумама и засађеном шумском подмладку, као и на удаљености до 200 метара од шумским подручја.

                - да не бацају неугашене опушке и лакозапаљиве материје на местима где се може изазвати пожар;

                - да не складиште сточну храну и друге запаљиве материјале на одстојању ближем 6 метара од објекта;

                Наведене непажње имају штетне последице ширења пожара на пољопривредним добрима, усевима и појавама великих шумских пожара, који могу из малих да прерасту у катастрофално велике, који поред материјалне стварају и следеће штете: издатке за гашење, губитке због уништене дрвне масе, инвестиције за ново пошумљавање, као и губитке осталих користи од шума.

                 

Законом о заштити од пожара(''Сл.гласник РС'',бр.111/2009, 20/2015.87/2018 члан 82. тачка 24. и 84. тачка 2.) предвиђене су и казнене мере за непоштовање поменутих одредби и изазивање пожара на отвореном простору у виду новчаних казни, и то: у износу до 1.000.000 динара за правна лица; до 500.000 за предузетнике и до 50.000 за одговорна лица у правном лицу и физичка лица.

За спровођење овог Закона задужен је МУП преко инспектора.

Осим изречених казни одговорна лица која су изазвала пожар биће дужна да надокнаде и трошкове интервенције ватрогасно-спасилачке јединице на гашењу ових пожара.                     

                                                 Начелник Општинског штаба за ВС,                                           

 Данијела Радоњић дипл.правник

 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 2 guests online