НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Веће о оставци директорке Центра

ПЕТАК, 05. 07. 2019.

 Да би се што пре омогућило шведској компанији даље инвестирање и запошљавање што већег броја радника, Општинско веће је једногласно упутило Скупштини на усвајање по хитном поступку, раније више пута разматран, Нацрт Одлуке о прибављању, отуђењу и давању у закуп непокретности на територији општине Параћин на којима општина има јавну својину.

 На дневном реду били су и Информација о оставци Биљане Миленовић Стојановић на место директора Центра за социјални рад, Информација о динамици обезбеђивања средстава за енергетску санацију школских објеката "Радоје Домановић" у Параћину, "Бранко Радичевић" Поповац и Бранко Крсмановић Сикирица, од 2012. до сада, Извештај буџетске инспекције Управе за послове органа општине са записником о извршеној контроли примене Закона у области материјално финансијског пословања, наменског и законитог трошења средстава у Технолошкој школи, Нацрт Плана детаљне регулације јужног дела Туристичког насеља Грза, од раскрснице државног пута Б ЈЕДАН, до потеза Папрадина са обе стране државног пута Б ДВА, са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину и Извештаји комисије за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта о усвајању ревидираних овогодишњих предлога, односно о усвајању захтева клубова и савеза да неискоришћена средства из другог пренесу у трећи квартал.

 

ANKETE

TRENUTNO NA SAJTU

We have 1 guest online