НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Редовна седница Општинског већа

ЧЕТВРТАК, 18. 07. 2019.

 Општинско веће је дало позитивно мишљење и једногласно упутило Скупштини на разматрање и усвајање Одлуку Надзорног одбора ЈП за водовод и канализацију "Водовод", о кредитном задужењу, Први ребаланс овогодишњег програма пословања са Одлуком Надзорног одбора, Одлуку Надзорног одбора о усвајању редовних годишњих финансијских Извештаја за 2018. годину, са мишљењем овлашћеног екстерног ревизора и одлуку о расподели добити по завршном рачуну за прошлу годину. Директор "Водовода", Небојша Симић је објаснио да се планираним кредитним задужењем од 15 милиона динара, наставља дозвољени минус који ускоро истиче, предвиђен за утужења, који ће се користити уколико уопште за тим има потребе. Ребаланс се на то односи, а расподела добити из 2018. је као и до сада, у складу са Законом, 5% оснивачу, 95% јавном предузећу. Веће је и Извештаје Пословног центра, које је у обавези да достави, такође, упутило Скупштини на разматрање и усвајање. Поред осталог, директорка Пословног центра, Александра Стојановић је навела да је оцена екстерног ревизора "са резервом", боља него прошле године, после чега је веће дало позитивно мишљење на Извештај о раду у 2018. тог предузећа, са одлуком НО, Извештај о реализацији програма коришћења буџетске помоћи - субвенција за прошлу годину, Одлуку НО са образложеним Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији прошлогодишњих финансијских извештаја и Одлуку НО о расподели оставрене добити Пословног центра, по завршном рачуну за 2018. У образложењу тачака које се односе на ЈКП, директор Данијел Живковић је истакао да је оцена независног ревизора по свим оценама позитивна, уз напомену да извештај о раду садржи финансијски део, врсту, обим, динамику и реализоване посебне програме из прошле године, да је расподела добити законска, 95% предузећу, 5% оснивачу, а да се другом изменом Програма преусмеравају постојећа средства на позиције на којима су потребна и да се највеће повећање односи на зоохигијену, како би се смањио број напуштених паса са градских улица, након чега су Скупштини на усвајање упућени Извештај, Одлуке НО и друга измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа. Да би се ушло у процедуре јавних набавки, по уобичајном поступку, веће је једногласно прихватило предлог Решења о давању сагласности преузимања обавеза које се односе на плаћање у више година Управи за инвестиције и одрживи развој, за двогодишње или трогодишње финансирање пројеката Уређења паркова и јавних површина у сеоским месним заједницама, изградње фудбалског терена у Мириловцу, градских и приградских улица и улица у селима параћинске општине.

 

 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 6 guests online