НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Још једна седница Општинског већа

УТОРАК, 05. 11. 2019.

 Општинском већу је на разматрање кроз допуну дневног реда 398. седнице достављен предлог Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места, коригован по примедбама Републичког геодетског завода. Уклоњени су недостаци некомплетних података из катастра, избрисани дуплирани и унети нови, накнадно достављени називи, образложено је пре закључивања расправе без изјашњавања, о предлогу који се у даљој процедури, упућује ресорном министарству на сагласност.

 Веће се није изјашњавало ни о Нацрту Одлуке о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Параћин, односно усаглашавању претходне одлуке са новим Законом о путевима. Измене се односе на утврђивање управљача и предлог Радне групе је да, поред претходном одлуком утврђног управљача јавних путева, Дирекција за изградњу општине управља и некатегорисаним путевима на територији параћинске општине.

 После образложења да се ради о пребацивању средстава са позиције капиталних инвестиција на текуће трошкове, где су потребнија, без измена предвиђеног финансијског плана, веће је Скупштини по хитном поступку упутило на усвајање Прву измену и допуну програма пословања са финансијским планом и одлуком Надзорног одбора и са тим у вези, Прву измену и допуну Програма коришћења буџетске помоћи – субвенција Јавног предузећа Пословни центар "Параћин", за 2019. годину. 

 

 

ANKETE

TRENUTNO NA SAJTU