НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Facebook
Twitter
Youtube
zmic
industrijska zona
CRH Srbija mikrokrediti
Relof
invest
Uzmi racun
Registar2
Turizam
predsednik
Naled Serbia
Opštinsko veće

Општинско веће је орган општине, који координира реализацију функција председника општине и скупштине општине и врши контролу - надзорну функцију над радом општинских управа. Председник општине председава општинским Већем. 

Пословник о раду општинског већа

Чланови Општинског већа:

 

- Саша Пауновић, председник, e-mail:  This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

- Томислав Шалетић, заменик, задужен за област водоснабдевањаe-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

-Војкан Ристић, задужен за основно и средње образовање, културу,e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

-Милан Милојевић,    ЈП Дирекција за изградњу, јавне службе, месне заједнице, Управа за инвестиције и одрживи развој, спортска удружења, спортске организације, спортски клубови и спортске манифестације; задужен за физичку културу,
-Горан Јовановић, предшколско образовање и комуналне делатности;
-Марко Петровић, задужен за социјалну заштиту и туризамe-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
- Слободан Милошевић, област привреда и предузетништво
-Христодор Урошевић
-Др Владан Димитријевић
-Биљана Миловановић, задужена за удружења грађанаe-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Зоран Велисављевић
-
 
Горанко Тачићe-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Жарко Савићe-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Општинско веће: 
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом општинских управа, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
7) поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине области.

Испод можете погледати дневни ред седница и које су тачке биле разматране на седницама Већа, као и записнике са тих седница

2018.
Najave sednica - dnevni red
Zapisnici sa sednica

Zaključci/Odluke Opštinskog veća


2017.

Najave sednica - dnevni red
Zapisnici sa sednica

Zaključci/Odluke Opštinskog veća

2016.
Najave sednica - dnevni red
Zapisnici sa sednica
Zaključci/Odluke Opštinskog veća

2015.
Najave sednica - dnevni red
Zapisnici sa sednica
Zaključci/Odluke Opštinskog veća

 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 1 guest online