НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Opštinsko veće

Општинско веће је орган општине, који координира реализацију функција председника општине и скупштине општине и врши контролу - надзорну функцију над радом општинских управа. Председник општине председава општинским Већем. 

Пословник о раду општинског већа

Чланови Општинског већа:

 

- Саша Пауновић, председник, e-mail:  This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

- Томислав Шалетић, заменик, задужен за област водоснабдевањаe-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

-Светлана Миловановић, задужена за основно и средње образовање, културу,e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

-Милан Милојевић,    ЈП Дирекција за изградњу, јавне службе, месне заједнице, Управа за инвестиције и одрживи развој, спортска удружења, спортске организације, спортски клубови и спортске манифестације; задужен за физичку културу,
-Горан Јовановић, предшколско образовање и комуналне делатности;
-Марко Петровић, задужен за социјалну заштиту и туризамe-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
- Слободан Милошевић, област привреда и предузетништво
-Христодор Урошевић
-Др Владан Димитријевић
-Милош Ђурђевић, задужен за удружења грађанаe-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Зоран Велисављевић
-
 
Горанко Тачићe-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Жарко Савићe-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Општинско веће: 
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом општинских управа, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
7) поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине области.

Испод можете погледати дневни ред седница и које су тачке биле разматране на седницама Већа, као и записнике са тих седница

2018.
Najave sednica - dnevni red
Zapisnici sa sednica

Zaključci/Odluke Opštinskog veća


2017.

Najave sednica - dnevni red
Zapisnici sa sednica

Zaključci/Odluke Opštinskog veća

2016.
Najave sednica - dnevni red
Zapisnici sa sednica
Zaključci/Odluke Opštinskog veća

2015.
Najave sednica - dnevni red
Zapisnici sa sednica
Zaključci/Odluke Opštinskog veća

 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 2 guests online