НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Јавност у раду

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ   

 

ОДЛУКА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ     

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНИ, ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ЈАВНИМ УСТАНОВАМА (ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН) AВГУСТ 2017. ГОДИНЕ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ 01-02-2019

 Подаци се објављују на основу Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (''Службени гласник РС'', 104/2009)

 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН     

ПОСЛОВНИК О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 Eвиденција непокретности у власништву општине дате у закуп

Подаци о износу исплаћеном запосленима за плате, додатке и накнаде  можете погледати овде:

- плате за јануар-децембар 2018. год

 

ЗАВРШНИ РАЧУНИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

РЕШЕЊА о давању овлашћења за вођење управног поступка

 

На основу Одлуке о Интернет презентацији општине Параћин, ради остваривања потпуне јавности у раду органа општине Параћин, општинске управе и јавних предузећа и установа, функционери општине Параћин имају могућност да објаве податке о својој имовини и приходима и имовини и приходима повезаних лица, са стањем на дан ступања на функцију и стањем на дан престанка функције на Интернет сајту Општине Параћин у року од 60 дана од дана ступања на снагу Одлуке о Интернет презентацији општине Параћин.

    Податке о својој имовини функционер објављује на Интернет сајту општине Параћин по принципу пуне добровољности. Функционер је дузан да се у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке писмено изјасни да ли жели да се подаци из члана 6. ове Одлуке објаве на Интернет сајту општине Параћин. Уколико се функционер у стављеном року не изјасни писмено да ли зели да се подаци из члана 6. наведене одлуке, објавиће се да се изјаснио да податке не зели да објави.

 

На овој страници налазе се имовинске карте и подаци објављени до јануара 2010. године. Најновије имовинске карте можете наћи на wеб страни Агенције за борбу против корупције. 

 
 
 Saša Paunović, dipl.ing.el.  Predsednik Opštine Paraćin
  Pregled imovinske karte funkcionera

 
 
Jugoslav Lukić  Zamenik predsednika Opštine
 Pregled imovinske karte funkcionera

 

   
 
 Dragan Mitić  Predsednik Skupštine opštine
 Pregled imovinske karte funkcionera

 

 
 Danijela Radonjić, dipl. pravnik

 Načelnica opštinske uprave 

  Pregled imovinske karte funkcionera

 

 
 Slobodan Janković, dipl. ekonomista  načelnik Odeljenja za finansije i budžet
 Pregled imovinske karte funkcionera

 

 
 Dragana Kostić,    dipl.pravnik

 sekretar Skupštine opštine

 Pregled imovinske karte funkcionera

  

   
 Mirjana Milutinović,  dipl.ekonomista  načelnica Odeljenja za Lokalnu poresku administraciju
  Pregled imovinske karte funkcionera 

 

   
 Nena Brajović, dipl. pravnik  Opštinski pravobranilac
 Pregled imovinske karte funkcionera

 

   
 Biljana Atanasković, dipl. pravnik  Zamenik opštinskog pravobranioca
 Pregled imovinske karte funkcionera

 

 
 Aleksandar Milojković, dipl.ing.mašinstva  Direktor Direkcije za izgradnju
 Pregled imovinske karte funkcionera 

 

   
 Milorad Vidović  direktor Sportsko rekreativnog centra ''Paraćin''
  Pregled imovinske karte funkcionera 

 

   
 Leposava Ivanković  direktor biblioteke ''Dr Vićentije Rakić''
  Pregled imovinske karte funkcionera

 

   
 Biljana Milenovic Stojanovic  direktor Centra za socijalni rad
  Pregled imovinske karte funkcionera
 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 3 guests online