NaslovnaO ParaćinuLokalna samouprava >Uprava / Obrasci >PrivredaKontakt
Facebook
Twitter
Youtube
Biracki
Uzmi racun
Zmič
industrijska zona
CRH Srbija mikrokrediti
invest
Registar2
Turizam
predsednik
Naled Serbia
Download

Statut opštine Paraćin
Strategija održivog razvoja opštine Paraćin 2008 - 2017
Odluka o budžetu opštine Paraćin za 2011. godinu
Godišnji informator o radu organa opstine i opstinske uprave opstine Paracin za 2010. godinu
Profil zajednice opštine Paraćin
Odluke Skupštine opštine važne za investitore
Informator za investitore o postupku dobijanja građevinske dozvole za izgradnju objekata
Baze lokacija
Strateški plan razvoja socijalne zaštite opštine Paraćin za period od 2008. do 2012. godine
Odluka o završnom budžetu opštine Paraćin za 2010. godinu
Lokalni akcioni plan za razvoj omladinskog preduzetništva 2010.-2012.
Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u opštini Paraćin 2010 - 2013
Lokalni akcioni plan za zapošljavanje u opštini Paraćin za 2011.g.

Prostorni i urbanisticki planovi

PGR Grza SIsevac

PGR Paracin

PPO Paracin
PDR prigradskog naselja Tekija
PDR dela naselja Dankovo
PDR gradskog područja Adakale
PDR industrijske zone Zmič
PDR eko proizvodne zone Izvor
PDR M5
PDR na potesu gradske magistrale Južna obilaznica
PDR naselja Karađorđevo brdo
PDR naselja Ribnica
PDR potesa duž ulice Carice Milice jug
PDR potesa duž ulice Carice Milice sever
PDR potesa duž ulice Vojvode Mišića sever
PDR Striško naselje
PDR za blok 1.01
PDR za potes duž severne strane pruge Paraćin - Popovac
PDR za potes duž ulice Tome Živanovića
PDR naselja Žabare
PDR zone gradskog centra u Paraćinu

PDR Grza centar 1

PDR igralište Davidovac  

PDR igralište Gornja Mutnica  

PDR igralište Gornje Vidovo  

PDR igralište Izvor  

PDR igralište Klačevica  

PDR igraliste Potočac  

PDR igralište Raševica

PDR igralište Šaludovac

PDR kopa Čokoće  

PDR kopa Trešnja  

PDR proizvodna zona Striža  

PDR puta Donje Vidovo Čepure  

PDR puta Stranac Sisevac

PDR puta Stubica Zabrega  

PDR regulacija reke u Glavici  

PDR sportski teren Drenovac  

 

Urabnaistički projekti

UP hotel u Sisevcu

UP u Adakalskoj ulici  

UP u ulici Tome Živanovica  

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА KОМПЛЕКС ЛИДЛ У ПАРАЋИНУ  


Vodič za investitore

 

TRENUTNO NA SAJTU