НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Одељење локалне пореске администрације

  

 Упутство за  приступ web апликацији локалне пореске адмнистрације Параћин

 

Да бисте имали могућност да преко web-а проверите стање на својим рачунима  потребно је да дођете у општинску управу Параћин (ул. Томе Живановића бр.10), одељење за локалну пореску администрацију, канцеларија бр.11, и да се поднесе захтев за отварање корисничког налога.

За физичка лица потребна је лична карта на увид  (као и фотокопија личне карте).

За правна лица и предузетнике  потребна је лична карта овлашћеног лица или власника на увид (фотокопија личне карте), као и фотокопија решења о ПИБ-у.

Овлашћење за физичко лице мора бити оверено у суду или општини, а овлашћење за правно лице мора бити печатирано и потписано од стране овлашћеног лица фирме.

Обвезник који је добио кориснички налог или лозинку, у web апликацији може сам да промени лозинку.Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коју је добио (или сам одредио променом лозинке), мора доћи искључиво у одељење у коме је издат кориснички налог и лозинка, како би му била издата нова лозинка. Том приликом обвезник или овлашћено лице мора попунити захтев за доделу нове лозинке.

Лозинка се мора преузети непосредно у одељењу за локалну пореску администрацију,

без обзира на поднет захтев преко интернета.

 Апликацији можете приступити   →   ОВДЕ

  

U okviru Opštinske uprave opštine Paraćin formirano je Odeljenje za lokalnu poresku administraciju koje je počelo sa radom 01.01.2009. godine. Ovo odeljenje je po Zakonu o finansiranju lokalne samouprave preuzelo nadležnost Ministarstva finansija - Poreske uprave u poslovima utvrđivanja, kontrole i naplate lokalnih izvornih javnih prihoda.

Odeljenje radi na utvrđivanju poreskih obaveza poreza na imovinu fizičkih lica, poreza na imovinu pravnih lica, lokalne komunalne takse za isticanje firme, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine, prvostepeno rešavanje po žalbama poreskih obveznika, kancelarijsku i terensku kontrolu, poslove prinudne naplate.
Poreska prijva za utvrdjivanje poreza na imovinu do 31. 12. 2013.
Preuzmite zahtev   →   za pravna lica   za fizička lica

Poreska prijva za utvrdjivanje poreza na imovinu od 01. 01. 2014.
Preuzmite zahtev     za pravna lica   za fizička lica

Prijava za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme Preuzmite zahtev   →   ovde 

Prijava za naknadu za koriscenje gradjevinskog zemljista
Preuzmite zahtev   →   za pravna lica   za fizička lica
     
Prijava za utvrđivanje lokalne komunalne takse za držanje sredstava za igru
Preuzmite zahtev   →   ovde 

Zahtev za povraćaj - preknjižavanje više ili pogrešno naplaćenog poreza
Preuzmite zahtev   →   ovde 

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja za pravna lica
Preuzmite zahtev   →   ovde  

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja za fizička lica
Preuzmite zahtev   →   ovde   

Prijava za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine
Preuzmite zahtev   →   ovde    

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА

 

 

Референтна каматна стопа НБС....важи од 11.02.2016.год...износи 4,25%

Референтна каматна стопа НБС....важи од 07.07.2016.год...износи 4,00% 

 


- РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

Načelnica Odeljenja Mirjana Milutinović, dipl. ecc.
tel.:  +381 35 563 601 lok. 50

inspektor kancelarijske kontrole, Marić Slavoljub
 Odseku za naplatu i poresko knjigovodstvo, Marija Rajić
Inspektor terenske kontrole - Simić Milutin

direktni telefoni su 035/567-401 i 035/569-243

 

TRENUTNO NA SAJTU