НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Одељење за финансије и буџет

Načelnik Slobodan Janković, dipl. ekonomista

email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
tel: 563 601, lok . 42
 
 
 
U okviru Odeljenja za finansije i budžet postoje četiri unutrašnje organizacione jedinice:

Odsek računovodstva

Odsek računovodstva obavlja poslove interne kontrole u smislu Zakona o budžetskom sistemu finansijsko-materijalne, računovodstveno-knjigovodstvene poslove, knjigovodstveno evidentiranje nepokretnosti čiji je korisnik opština, poslove blagajne, likvidature i obračuna zarada zaposlenih omogućava dostupnost finansijskih transakcija javnosti.
Šef Ivana Jovanovic, dipl. ekonomista
e- mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
tel: 035-563-601 lokal 143

Radna grupa budžeta

 

Obavlja poslove koji se odnose na pripremu i izvršenje budžeta opštine, utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda i drugih naknada, izradu i sprovođenje finansijskih Odluka, vršenje poslova namenske raspodele budžetskih prihoda u skladu sa Odlukom o budžetu, i učestvuje u javnim prezentacijama i raspravama u procesu donošenja budžeta, vrši dugoročno strateško planiranje budžeta u skladu sa strateškim planovima opštine,izrađuje periodične obračune, izveštaje, analize i slično u vezi sa izvršenjem budžeta, radi završne račune budžeta, konsolidovanog računa trezora.

Rukovodilac radne grupe Vladan Miletić, dipl ekonomista

e-mail: vladan_miletic@paracin.rs

tel: 065-563-601, lok 141

 

 

Radna grupa trezora

 

Radna grupa trezora obavlja poslove koji se odnose na  upravljanje preuzetim obavezama u okviru konsolidovanog računa trezora, planira i odobrava dnevne, mesečne, tromesečne kvote iz okvira odobrenih aproprijacija, planira budžetsku likvidnost gotovinskih tokova budžeta na osnovu primanja i izdataka.

Obavlja poslove projekcije i praćenje priliva na konsolidovanom računu trezora., poslove upravljanja gotovinskim sredstvima, odobravanje planova izvršenja budžeta i promena kvota, odobravanje obrazaca za (predloga i zahteva) za plaćanje na teret budžetskih sredstava, izrada izveštaja i informacija u vezi izvršenja rashoda.

Rukovodilac radne grupe Jasna Žikić

email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
tel: 563-601 lokal 141 


Radna grupa javnih nabavki

 

Obavlja sledeće poslove: poslove nabavke opreme i materijala, učestvuje u izradi konkursne dokumentacije, izrađuje nacrte planova javnih nabavki i prati njihovo izvršenje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, izrađuje pravne i druge akte vezane za javne nabavke. Vodi evidenciju plaćanja i prati izvršenja Ugovora, vodi evidenciju o dodeli javnih nabavki, proverava da li je javna nabavka investicione prirode i da li je investicioni plan pripremljen i odobren, izrađuje investiciono tehničku dokumentaciju i priprema konkursnu dokumentaciju, vrši kontrolu faktura, situacija i izvedenih radova i upoređuje ih sa datim uslovima iz Ugovora, prima i vrši kontrolu trebovanja sa zaključenim Ugovorima i specifikacijama, vodi evidenciju plaćanja i prati izvršenje zaključenih Ugovora, vodi evidenciju o dodeli javnih nabavki.

Rukovodilac radne grupe Vesna Petrović, dipl. pravnik
email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
tel: 563 601 lokal 152

 

 

 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 2 guests online