NaslovnaO ParaćinuLokalna samouprava >Uprava / Obrasci >PrivredaKontakt
Facebook
Twitter
Youtube
Biracki
Zmič
industrijska zona
CRH Srbija mikrokrediti
invest
Registar2
Turizam
predsednik
Naled Serbia
Konkurs
Povodom netačne izjave Milana Ilića o ženi beskućniku demanti Odseka za informisanje

PONEDELJAK, 23. 01. 2017.

 Povodom izjave gospodina Milana Ilića, o tragičnom slučaju gde će jedna osoba, beskućnik, ženskog pola, doživeti da joj se amputiraju prsti na rukama i nogama, objavljenoj na RTV Kanal M, opštinski Odsek za informisanje izdao je danas demanti, jer su navodi imenovanog potpuno netačni.

 Netačna je, najpre, izjava gospodina Milana Ilića da se radi o beskućniku, lice o kome govori gospodin Ilić, prema izveštaju nadležnih službi poseduje kuću, nije beskućnik, nalazi se na evidenciji Centra za socijalni rad i korisnik je raznih vrsta pomoći, nije lišeno poslovne sposobnosti, ali zbog prirode zdravstvenog problema sa kojim se suočava, često se može videti da luta po gradu i okolini, da boravi ili spava u prostorijama javnih službi (Hitne službe, pedijatrije, Doma zdravlja itd.).

 Centar za socijalni rad Paraćin je 11.1.2017. godine, dobio obaveštenje od socijalne radnice Dnevne psihijatrijske bolnice, da se u prostorijama mikrobiologije nalazi imenovana i da ima promrzline prstiju šake i nogu, da je dva dana pre toga viđena u urgentnom trijažnom, ali je na pokušaj lekara da joj ukažu pomoć, pobegla. Na pokušaj socijalne radnice da joj objasni potrebu za lekarskim pregledom, reagovala je verbalno agresivno i nije sarađivala. Socijalna radnica Centra za socijalni rad je odmah intervenisala i nakon dužeg razgovora imenovana je dovedena u Urgentnu službu, ali je ponovo odbijala pregled. I u ambulanti hirurgije, odbila je pregled hirurga i pobegla.

 Nakon bega imenovane, Centar za socijalni rad je 12. januara ove godine uputio zahtev za privođenje Policijskoj stanici, neuropsihijatrijskoj službi i Službi hitne pomoći zbog odbijanja saradnje, agresivnosti, a radi medicinskog zbrinjavanja imenovane.

 Imenovana je istog dana zbrinuta na Odeljenju hirurgije, uz intervenciju policije i Službe hitne pomoći, a Centar za socijalni rad je odmah realizovao jednokratnu novčanu pomoć za potrebe lečenja i pribavljanja zdravstvene knjižice za ovu kalendarsku godinu.

 Imenovana je neprekidno pokušavala da pobegne iz bolnice, te je uključen i psihijatar.

 16. januara Centar za socijalni rad je dobio informaciju da će imenovana biti otpuštena sa odeljenja. U saradnji sa socijalčnom radnicom Dnevne bolnice, dogovoreno je da se zadrži zbog pripreme neophodne lekarske dokumentacije za smeštaj u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. 

 17. januara Centar za socijalni rad dobija informaciju da će imenovana biti otpuštena 20. januara, radi lečenja u kućnim uslovima, da je potrebno da redovno dolazi na previjanje u ambulantu hirurgije, tek nakon mesec dana će lekari proceniti stanje promrzlina, a po sprovedenom postupku lečenja. Imenovana je smirenija, ali je tokom vikenda više puta bežala sa odeljenja.

 18. januara Centar za socijalni rad je kontaktirao hraniteljice za smeštaj odraslih i starih i izvršen je obilazak imenovane u bolnici. Takođe, kontaktiran je Gerontološki centar u Jagodini, radi urgentnog smeštaja, ali u ovoj ustanovi trenutno ne raspolažu slobodnim mestima za smeštaj imenovane.

 19. januara zbog nemogućnosti Gerontološkog centra u Jagodini i drugih ustanova da zbrinu imenovanu, Centar za socijalni rad je organizovao kontakt hraniteljice sa imenovanom u bolnici. 

 20. januara u prisustvu stručnog radnika Centra, socijalnog radnika Dnevne bolnice i hraniteljice, imenovana je otpuštena i sanitetom prevezena u domaćinstvo hraniteljice. Centar za socijalni rad je hraniteljici dao novčanu pomoć za potrebe korisnice. U toku dana Centar je telefonom kontaktirao hraniteljicu i dobio informaciju da imenovana stalno insistira da ode svojoj kući. Hraniteljica, ni Centar, ne mogu sprečiti lice kome nije oduzeta poslovna sposobnost da napusti dom hranitelja i ode svojoj kući.

 Na osnovu svega obrazloženog jasno je da su navodi gospodina Milana Ilića neistiniti i netačni, da se u ovom slučaju ne radi o beskućniku, da su nadležne službe preduzele sve mere da se navedena osoba zbrine, da joj se pruži medicinska pomoć, da joj se pruži novčana pomoć i da se smesti u hraniteljsku porodicu. Prema izveštaju nadležnih službi imenovanoj nisu amputirani prsti na nogama i rukama, kako gospodin Milan Ilić to navodi.

 Izražavamo žaljenje zbog činjenice da je ovom prilikom, zbog medijske promocije, zloupotrebljen, inače, težak položaj lica sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, o kome jedino i brinu nadležne opštinske i državne službe.

 Navodimo da gospodin Ilić nije o svojim, inače, neistinitim, saznanjima obavestio bilo koju nadležnu službu, niti pokušao da sam zbrine lice o kome navodno brine.

 Iz svega navedenog je jasno da ovde nema ni govora o stvarnoj brizi za sudbinu sugrađanke od strane gospodina Ilića, već je reč isključivo o zloupotrebi njene sudbine zarad privlačenja medijske pažnje i to u situaciji kad o imenovanoj jedino brinu nadležne državne službe, kako se vidi iz navedenih informacija, navodi se u saopštenju Odseka za informisanje. 

 

 
ADA raspisala tender za nadzor nad radovima za izgradnju sistema odbrane od poplava na Crnici

SUBOTA, 21. 01. 2017. 

U skladu sa tokom realizacije projekta izgradnje novog sistema odbrane od poplava na Crnici, austrijska razvojna agencija Ada, koja je zadužena za implementaciju tog projekta u Paraćinu, raspisala je javni poziv za nadzor nad radovima za izgradnju tog sistema, koji je otvoren do kraja januara. Više potencijalnih izvođača obišlo je teren u Paraćinu, gde bi radovi trebalo da budu obavljeni i po svoj prilici biće dosta kandidata koji će konkurisati na tenderu Ade, kaže Miloš Tomić, iz paraćinske Direkcije za izgradnju, koji koordinira sprovođenjem projekta sa strane opštine.

 

 
U cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja biće regulisan niz problema unapređenjem infrastruktu

SUBOTA, 21. 01. 2017. 

Ovogodišnjim Programom korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Paraćin biće regulisan niz značajnih problema u pogledu unapređenja saobraćajne infrastrukture na lokalnim putnim pravcima i u samom gradu, gde je planiran nastavak semaforskih uređaja i postavljanje nove signalizacije na velikoj raskrsnici, istovremeno i zoni škole “Radoje Domanović”, obezbeđivanje zona škola u 5 seoskih mesnih zajednica, promotivne i niz drugih aktivnosti Saveta.

 

 
Opština će ove godine iz budžeta finansirati uređivanje poljskih puteva sa 6 miliona dinara

SUBOTA, 21. 01. 2017.

  Kao jedan od vidova pomoći poljoprivrednicima, opština Paraćin će, ove godine, iz budžeta, finansirati uređivanje poljskih puteva, sa 6 miliona dinara.

 To je jedan od prioritetnih i najučestalijih zahteva poljoprivrednika koje iznose pred lokalnu samoupravu poslednjih godina.

 Kako bi planovi po programu budžetskog Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Paraćin, bili realizovani na vreme, a putevi koje su predložili Saveti mesnih zajednica 33 sela, Dankova, Vrapčana i Žabara, dela Mesne zajednice “Branko Krsmanović”, bili uređeni pred početak obimnijih prolećnih poslova, javana nabavka za izbor izvođača ja zavrešena početkom godine. Uglavnom će se nastaviti uređivanje ranije započetih deonica poljskih puteva. Krajnji rok za završetak posla je 31. maj, kako je ugovoreno sa izabranim izvođačem, a radovi će početi kada vremenski uslovi dozvole. 

 

 
Milan Ilić apeluje na pružanje pomoći beskućnicima

SUBOTA, 21. 01. 2017. 

Zbog niskih temperatura koje se očekuju do kraja januara, predsednik Alternativnog parlamenta građana apeluje na pružanje pomoći, odnosno skloništa, beskućnicima.

 

 
Povodom Svetog Save u Kulturnom centru Svetosavska svetkovina i pesnički maraton

SUBOTA, 21. 01. 2017.

 Proglašenje najboljih školskih radova na temu “Sveti Sava, ugaoni kamen srpske duhovnosti”, “Sveti Sava u pričama i predanjima” i “Detinjstvo Svetog Save” zakazano je za utorak, 24. januar, od 18 sati. Proglašenje će se održati u galeriji Kulturnog centra, a organizatori događaja su Književni klub “Mirko Banjević” i Kulturni centar Paraćin.

 A Svetosavski pesnički maraton u organizaciji Književnog kluba “Mirko Banjević” i Kulturnog centra Paraćin biće održan u petak, 27.januara, od 18 sati, u galeriji Kulrutnog centra.

 Učesnici će biti pesnici iz Srbije i regiona.

 

 
Paraćin domaćin Prvog kola zimskog prvenstva u plivanju

SUBOTA, 21. 01. 2017. 

Na bazenu Sportskog centra “7. juli” održano je Prvo kolo zimskog prvenstva u plivanju, Plivačkog saveza Centralne Srbije.

 

 
U sredu, 25. januara, godišnja priredba Gimnastičkog kluba

SUBOTA, 21. 01. 2017.

 Gimnastički klub Paraćin će i ove godine prirediti godišnju priredbu. Svoje umeće u ritmičkoj gimnastici članice Gimnastičkog kluba “Paraćin” prikazaće na bini paraćinskog Pozorišta u sredu, 25. januara, od 19 sati.

 

 
Najveća investicija po Programu “Eko fonda” ove godine izgradnja kanala za bujične vode u viš

PETAK, 20. 01. 2017.

 Najveće investicije iz ovogodišnjeg Programa budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine opštine Paraćin biće usmerene na uređivanje i izgradnju kanala za odvođenje atmosferskih i bujičnih voda u seoskim mesnim zajednicama.

 Nakon procedure sprovođenja javne nabavke za izbor izvođača dvogodišnjih radova, Programom je predviđena druga faza radova u Drenovcu, uređivanje i izgradnja problematičnog takozvanog “Šainog potoka” u Izvoru, kanala u Potočcu, Lešju, Golubovcu, Klačevici, Svojnovu i Tekiji, ukupne dužine oko 2 hiljade 320 metara.

 Potreba za uređenjem kanala postala je očigledna od poplave 2014. godine, jer oni mogu da prihvate određenu količinu bujičnih voda smanjujući rizik od izlivanja i ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara, pod uslovom da ostanu prohodni za prihvat i oticanje vode, ukoliko ih smećem i otpadom ne zatrpaju nesavesni građani, što nije redak slučaj u selima, koja imaju problema sa bujičnim vodama.

 Prošle godine kanali su građeni u Potočcu, Svojnovu, Buljanu, Lešju, Drenovcu, Trešnjevici, Klačevici i Tekiji. Osim investicija u te poslove tokom ove godine po programu budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine biće nastavljeno projektovanje antierozivnih zapreka u slivu Crnice, nabavka 20 kontejnera za dve, prošle godine, izgrađene ulice u selima, 20 đubrijera za javne površine u gradu, a planirana su i sredstva za zamenu osušenih stabala gradskih drvoreda. 

 

 
Ove godine stvoreni kompletni materijalni uslovi za rad Narodne kuhinje tokom cele godine

PETAK, 20. 01. 2017. 

I ove godine Opštinska organizacija Crvenog krsta, podržana budžetskim sredstvima opštine Paraćin, nastavalja sa realizacijom programskih aktivnosti usmerenih, pre svega, na obezbezbeđivanje pomoći osetljivim društvenim grupama. Po prvi put, ove godine, stvoreni su kompletni materijalni uslovi za rad Narodne kuhinje tokom cele godine, koja, inače, kontinuirano radi svih proteklh godina, ali su do sada sredstva obezbeđivana na po nekoliko meseci. Crveni krst, takođe, nastavlja i sprovođenje programa “Briga o starima”, projekat “Jedan paketić mnogo ljubavi”, kao i niz drugih aktivnosti i projekata, podržanih od strane opštine, Vlade Srbije i međunarodnih donatora.

 

 
Milan Ilić povodom inauguracije američkog predsednika, Donalda Trampa

PETAK, 20. 01. 2017. 

Predsednik Alternativnog građana obratio se javnosti, povodom inauguracije američkog predsednika, Donalda Trampa, kome je ovaj parlament pružao podršku preko naših sugrađana koji u Americi imaju pravo glasa.

 

 

ANKETE

TRENUTNO NA SAJTU

We have 8 guests online