NaslovnaO ParaćinuLokalna samouprava >Uprava / Obrasci >PrivredaKontakt
Facebook
Twitter
Youtube
Biracki
Zmič
industrijska zona
invest
Registar2
Turizam
predsednik
Naled Serbia
Konkurs
Sednica Štaba za vanredne situacije
26. 02. 2015.

    Shodno upozorenju Republičkog hidrometerološkog zavoda da se očekuju obilnije padavine, koje bi za posledicu mogle da imaju porast vodostaja na vodotokovima drugog reda, te da će se tokom 26. i 27. februara vodostaj na Crnici približiti upozoravajućem nivou, danas je održana sednica  opštinskog Štaba za vanredne situacije, na kojoj je doneto nekoliko zaključaka.
    Komunalnoj inspekciji je naložen obilazak vodotokova drugog reda i kritičnih lokacija, kao što su propusti i mostovi, kako bi se uočila moguća zagušenja i prepreke (smeće, grane, stabla i slično) i o tome obavestilo Javno preduzeće Vodovod, da ih otkloni.
    Komunalnoj inspekciji je naložen obilazak teritorije do ponoći, od ponoći do 7 ujutru Policijskoj stanici, potom dvadesetčetvoročasovno dežurstvo i praćenje stanja na teritoriji opštine Paraćin ponovo preuzima komunalna inspekcija i o eventualnim porblemima obaveštava Kol centar.
    Stručnoj službi Štaba je naloženo da obavesti poverenike civilne zaštite na teritoriji opštine Paraćin da prate stanje na svojim teritorijama i o eventualnim problemima, takodje, obaveštavaju Kol centar.
    Paraćinskim JP – Direkciji za izgradnju, Vodovodu i Javnom komunalnom preduzeću je naloženo da, u skladu sa Operativnim planom odbrane od poplava, u stanje pripravnosti stave mehanizaciju i ljudstvo, radi preuzimanja eventualnih potrebnih mera.
    Stručnoj službi opštinskog Štaba za vanredne situacije je naloženo da redovno prati situaciju na terenu i o tome podnosi izveštaje okružnom Štabu za vanredne situacije, u Jagodini.
 
Zimska škola za poljoprivrednike paraćinske opštine

Sreda, 25. 02. 2015. 

U saradnji sa Poljoprivrednom savetodavnom stručnom službom iz Jagodine, Služba za poljoprivredu opštine Paraćin organizovala je još jednu “Zimsku školu za poljoprivrednike”, sa ciljem da se predstave novine u proizvodnji, odnosno primeni agrotehničkih mera i da se poljoprivrednicima daju konkretni saveti i uputstva.

 

 
Predlog za ocenu ustavnosti Zakona o prekršajima

Sreda, 25. 02. 2015. 

Zakon o prekršajima je stupio na snagu prošle godine, ali još nisu doneta sva podzakonska akta vezana za njegovu primenu, niti su izabrani svi poverenici za alternativne sankcije, pa se on ne primenjuje u potpunosti. I mada je situacija takva, neke gradske samouprave su požurile da čak i nekupovinu karte u gradskom prevozu proglase za prekršaj, za koji gradjanin može da bude kažnjen novčanom kaznom, zatvorom ili radom u javnom interesu i da ostane bez vozačke dozvole, pasoša, registracije vozila, raznih uverenja i potvrda. Zbog ovog ograničavanja ljudskih prava i zbog prakse da obligacione odnose neke lokalne vlasti dižu na nivo prekršaja, Zaštitnik gradjana je podneo Ustavnom sudu predlog za ocenu ustavnosti Zakona o prekršajima. Paraćinska opština nema odluke koje su na osnovu ovakvog zakona moguće, a upitne su sa stanovišta ustavnih prava gradjana.

 

 
Akcioni plan zapošljavanja omogućava konkurisanje za državna sredstva

Sreda, 25. 02. 2015.

 Akcioni plan zapošljavanja za ovu godinu dobio je zeleno svetlo od Skupštine opštine Paraćin, na sednici održanoj 20. februara.

 Ovaj plan treba da, u prvom redu, omogući saradnju opštine i Nacionalne službe za zapošljavanje, na realizaciji mera koje će omogućiti povećanje zaposlenosti u opštini.

 Autor plana je Opštinski savet za zapošljavanje, osnovan u cilju saradnje sa Nacionalnom službom na realizaciji mera iz Nacionalnog plana zapošljavanja, a Akcioni plan za ovu godinu poslužiće za konkurisanje za sredstva koja je država opredelila za realizaciju mera iz svog programa.

 Saradnja opštine Paraćin i Nacionalne službe za zapošljavanje traje od 2011. godine, sa pauzom prošle godine, koja je usledila zbog toga što na nivou države nije bilo programa mera za tu godinu. Predsednik Opštinskog Saveta za zapošljavanje, Dalibor Mitić, rekao je prilikom obrazlaganja plana za ovu godinu, da je u Paraćinu 2011, 2012. i 2013. godine ukupno otvoreno 48 radnji i malih preduzeća, a zaposlena 53 lica. Od toga je, prema podacima iz prošle godine, prestalo da radi 16 preduzeća.

 Konkurs koji je raspisala država preko Nacionalne službe za zapošljavanje traje do 28. februara, a usvajanje Akcionog plana zapošljavanja omogućilo je konkurisanje opštine za sredstva. Inače, Akcioni plan zapošljavanja u paraćinskoj opštini, za ovu godinu, sadrži mere navedene u Nacionalnom planu zapošljavanja, a koje će od njih biti realizovane zavisi od sredstava koja će biti obezbedjena za to.

 
Predavanja za osnovnoškolce iz oblasti zdravstveno preventivne zaštite

Sreda, 25. 02. 2015. 

U saradnji sa Domom zdravlja i Odborom za prevenciju i suzbijanje bolesti zavisnosti, Crveni krst je organizovao predavanja za sve učenike od 5. do 8. do osmog razreda u školi “Radoje Domanović”. Ista predavanja biće održana u martu i u školama “Momčilo Popović”, “Djura Jakšić” i “Branko Radičević”.

 

 
U Tehnološkoj školi završna faza radova na kompletnoj obnovi posle poplave

Sreda, 25. 02. 2015.

Na ulazu u Tehnološku školu u toku je popločavanje, koje zajedno sa ostalim radovima u školi predstavlja ulazak u završnu fazu radova na kompletnoj obnovi škole posle poplave. Obnova je iskorišćena da se mnoge stvari urade bolje i praktičnije, pa je pored ostalog izgradjena rampa koja omogućava pristup osobama u kolicima, a sa popločavanjem ulaza j rampe, biće uredjena i staza i stepenište, kojim se silazi ka školi. U prizemlju Tehnološke škole u toku je farbanje zidova masnom coknom, zajedno sa neophodnim popravkama i korekcijama, koje će potrajati desetak dana. Nakon toga sledi detaljno čišćenje i opremanje učionica i kabineta nameštajem, koji su školi obezbedili brojni donatori, a sa postojećom dinamikom radova, očekuje se da krajem marta poplavljeni i renovirani deo Tehnološke škole bude spreman za nastavu.

 
Otklanjanje kvara na električnom vodu

Sreda, 25. 02. 2015.

Zbog otklanjanja kvara električnog voda od trafo stanice “Sud”, do trafo stanice “Petrus”, ekipa izvodjača Eps-a radi na raskopavanju javne površne, kod pešačkog mosta, u Ulici majora Marka, preko puta Suda. Ovo Javno preduzeće obratilo se Odeljenju za urbanizam i imovinsko pravne poslove, koje rešenjem daje odobrenje za izvodjenje radova javnim preduzećima. U ovakvim situacijama, kada je potrebno brzo otkloniti kvarove na instalacijama, preduzeće koje traži dozvolu za popravku instalacija i slične hitne poslove, nema obavezu da čeka odobrenje, ali je u obavezi da u roku od 24 sata, od početka radova, podnese urbanizmu zahtev. Eps je zahtev dostavio u roku, utvrdjenom odlukom o putevima, za odobrenje raskopavanja javne površine koja obuhvata područje kvara u periodu od 25. do 27. februara. Po završetku, izvodjač je dužan da javnu površinu vrati u prvobitno stanje u sopstevnoj režiji ili da to umesto njega obavi Direkcija za izgradnju, sredstvima iz depozita preduzeća koje izvodi radove.

 
Nemar stanara popovačke zgrade za socijalno stanovanje vodi ka njenom daljem propadanju

Utorak, 24. 02. 2015. 

Jak vetar je pre desetak dana oduvao nekoliko crepova sa novog krova zgrade za socijalno stanovanje u Popovcu i razbio nekoliko otvorenih prozora. Porodica Golubović, koja živi u prizemlju zgrade kaže da, iako su prijavili ono što se desilo, niko nije reagovao. U “Spektar investu” koji je podigao novi krov rekli su da nisu znali za oštećenje i da će narednih dana zameniti crep. Direktorka Centra za socijalni rad kaže da nije znala za krov, ali će to biti sredjeno, a što se polomljenog stakla na prozorima i poplavljenih stanova i pravljenja štete na toj zgradi tiče, radi se o pat poziciji u kojoj ne možete da izbacite one koji ne vode računa o zgradi ili namerno prave štetu.

 

 
Milan Ilić kritikuje (ne)aktivnost i stajling odbornika u lokalnoj Skupštini

Utorak, 24. 02. 2015. 

Predsednik Nevladine organizacije Alternativni parlament gradjana, Milan Ilić, danas je u ime gradjana predložio da se u paraćinski skupštinski život uvede direktna demokratija kroz sastajanje odbornika sa biračima pred svaku sednicu Skupštine. Ilić je stavio primedbu na ležerno oblačenje većine odbornika i neaktivnost, uz ocenu da će ocena za to stići na izborima.

 

 
Direkcija oglasila javnu nabavku za radove na objektima Domova kulture u nekoliko sela

Utorak, 24. 02. 2015.

 Pošto je u razgovoru sa meštanima na zborovima gradjana ustanovljeno da gotovo sve mesne zajednice imaju potrebu za renoviranjem Domova kulture, kako bi u njima održavali sportske, folklorne j kulturno - zabavne skupove, opština je opredelila budžetska sredstva za renoviranje o uredjenje brojnih Domova kulture, po fazama. Negde su radovi već odmakli, pa ih treba nastaviti, a tamo gde tek treba da počnu, uglavnom se radi o rekonstrukciji krovova, kao bi se objekti zaštitili od daljeg propadanja usled vremenskih nepogoda, a zatim i ostali gradjevinsko – zanatski radovi.

 Direkcija za izgradnju oglasila je javnu nabavku u otvorenom postupku za ove radove na objektima Domova kulture u Potočcu, Striži, Čepuru, Popovcu, Davidovcu, Lebini i Mesnoj zajednici Tekija, a do kraja nedelje biće raspisan tender za izbor izvodjača radova, na još nekoliko Domova u seoskim mesnim zajednicama. To znači da će radovi na objektima moći da počnu, nakon 30 dana za okončanje otvorenog postupka i potpisivanja ugovora sa izabranim izvodjačima.

 Mnogi objekti Domova kulture su zapušteni i oštećeni, ali svi će biti uredjeni i privedeni nameni, kao što je to već učinjeno u Trešnjevici i Svojnovu, selima koja imaju kulturne manifesticije zbog kojih je prvo u njima nastala potreba za renoviranjem Domova kulture. Sada se u mnogim selima formiraju kulturno umetničke sekcije i folklorna društva, koja okupljaju mlade, pa je oživljavanje Domova kulture rešenje za društvene potreba mesnih zajednica. 

 
Budžet Fonda za poljoprivredu za 2015. godinu 26 miliona dinara

Utorak, 24. 02. 2015.

Po novom šablonu, koji je na osnovu novog Zakona o podsticajima u poljoprivredi i standarda Evropske unije propisalo Ministarstvo poljoprivrede, Budžetski Fond za poljoprivredu je napisao, Ministarstvo poljoprivrede dalo saglasnost, a Skupština opštine Paraćin, 20. februara, donela Program mera podrške za sprovodjenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje opštine Paraćin, za 2015. godinu. I po ovom Programu akcenat je na udruženjima poljoprivrednika, Program prepoznaje samo registrovana poljoprivredna gazdinstva, a za sve planirane aktivnosti planirani budžet je 26 miliona dinara. To je manje nego ranije zbog toga što su zbog poplava smanjena sredstva koja opštine dobijaju. Na sednici Skupštine na kojoj je ovaj Program usvojen mogla se čuti informacija da više poljoprivrednici neće moći da dobiju sredstva od države i sredstva od opštine, već ili jedno ili drugo.

 

ANKETE

TRENUTNO NA SAJTU