NaslovnaO ParaćinuLokalna samouprava >Uprava / Obrasci >PrivredaKontakt
Facebook
Twitter
Youtube
Biracki
Zmič
industrijska zona
invest
Registar2
Turizam
predsednik
Naled Serbia
Konkurs
Za poljoprivredu u 2016. manje državne subvencije

SUBOTA, 06. 02. 2016. 

U 2016. godini subvencije za biljnu proizvodnju biće znatno manje nego u prethodnoj godini, još nisu doneti nacionalni programi za ruralni razvoj i poljoprivredu, skraćen je rok za registraciju poljoprivrednih gazdinstava, a omogućeno je da se registruju gazdinstva koja nisu na teritoriji opština i koja vlasnici ne obrađuju. Slađana Ljutić, iz paraćinskog opštinskog Fonda za poljoprivredu, kaže da su predstavnici paraćinske opštine na sastancima na kojima je bilo reči o Zakonu o poljoprivredi upozoravali na propuste, ali to nije uvaženo. Inače, paraćinska opština ima usvojen Program mera za podstica ruralnog razvoja i poljoprivrede u ovoj godini, a u budžetskom Fondu oko 25 miliona dinara za njegovu realizaciju.

 

 
Međunarodna sredstva za radove od javnog značaja

SUBOTA, 06. 02. 2016.

 Zahvaljujući zajedničkim projektima opštine Paraćin i Vlade Srbije, preko Kancelarije za javna ulaganja, za sada je izvesno da će u okviru tri projekta biti realizovani radovi od javnog značaja u opštini Paraćin. Ti radovi će biti finansirani međunarodnim sredstvima dok se potvrda o četvrom projektu očekuje vrlo brzo, kaže Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin.

 Radi se o dve faze rekonstrukcije vrtića “Plavi zec”, regulaciji i izgradnji rečnog korita Suvare u Gornjoj Mutnici i projektu, za koji se očekuje potvrda, a to je sanacija Mašinsko elektrotehničke škole u oblasti energetske efikasnosti.

 Ukupno bi ovi projekti za obnovu objekata od javnog značaja trebalo da budu podržani sa 100 miliona dinara. Najvažnije za donošenje pozitivne odluke u korist opštine Paraćin od strane državne Kancelarije za javna ulaganja, bilo je to da je opština Paraćin imala na vreme spremne projekte za navedene radove.

 

 
Crveni krst i ove godine realizuje dva važna programa

SUBOTA, 06. 02. 2016.

 Skupština opštine Paraćin usvojila je na januarskoj sednici Plan finansiranja programskih aktivnosti sa finansijskim planom za 2016. godinu paraćinske organizacije Crvenog krsta. Zahvaljujući tome biće, između ostalog, nastavljena realizacija dva izuzetno važna programa - jedan je “Briga o starima”, drugi “Narodna kuhinja”.

 Crveni krst u saradnji sa drugim organizacijama svake godine sprovodi program “Briga o starima”, čiji je cilj da lica starija od 65 godina koja žive sama ili u paru i nemaju pomoć bližih srodnika i nisu adekvatno obuhvaćena sistemom zdravstvene i socijalne zaštite dobijaju pomoć u vidu telefonskih saveta, grupa samopomoći, geronto-domaćica, neposredne materijalne pomoći, zdravstvenih saveta i uključivanja u kulturno zabavne aktivnosti.

 Ovaj program treba da obuhvati preko 1400 lica mesečno, trajaće do 15. jula, a ukupni troškovi njegove realizacije su oko 3 miliona dinara. 

 Drugi veliki program Crvenog krsta jeste Narodna nkuhinja. Predviđeno je da se u ovoj godini pripremi i distribuira 220 hiljada obroka, za 750 korisnika, u 304 radna dana. Procena je da će u Program Narodne kuhinje ove godine ući 50 novih korisnika. U realizaciji ovog programa Crvenom krstu pomažu i Vlada Srbije i razni donatori, ali najveći deo namirnica se obezbeđuje preko opštine Paraćin, a što se tiče finansijskih sredstava za pokriće troškova proizvodnje i distribucije toplih obroka Skupština opštine ih obezbeđuje sa više od 90 odsto.

 

 
Paraćin u Programu regionalnog stambenog zbrinjavanja izbeglica

SUBOTA, 06. 02. 2016. 

Opština Paraćin jedna je od šezdesetak opština u Srbiji obuhvaćena Programom regionalnog stambenog zbrinjavanja izbeglica. Između ostalog, pomoć u rešavanju stambenog pitanja lica iz te kategorije je i dodela seoskih kuća, za koje novac obezbeđuju Komesarijat za izbeglice odnosno opština Paraćin, a posrednik u administrativnim pitanjima vezanim za prijavljivanje potencijalnih prodavaca seoskih domaćinstava i pravljenja baze podataka je Centar za komunikaciju Pravda.

 

 
Do 15. februara podnošenje zahteva za stambeno zbrinjavanje izbeglica

SUBOTA, 06. 02. 2016.

 Državni Ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske, obavestio je paraćinsko Povereništvo za izbeglice, a ono medijima prosledilo obaveštenje, da se do 15. februara mogu podnositi novi zahtevi za stambeno zbrinjavanje i dopunjavati postojeći zahtevi.

 Izbeglice iz Hrvastke, bivši nosioci oduzetih stanarskih prava zahteve predaju Uredima državne uprave u nadležnim županijama, upravnom telu grada Zagreba, odnosno nadležnim organima grada ili opština gde se želi ostvariti stambeno zbrinjavanje. Liste prvensntva će biti objavljene do 30. marta najkasnije, a izvršne liste prvenstva najkasnije do 15. maja ove godine.

 

 
Dva konkursa povodom 16. Dana vina

SUBOTA, 06. 02. 2016.

 Organizacioni odbor 16. manifestacije «Dani vina” raspisao je konkurs za najlepšu pesmu o vinu, pa zainteresovani pesnici mogu poslati svoje radove pod šifrom, u tri primerka, na adresu osnovne škole “Vuk Karadžić”, u Trešnjevici. Konkurs je otvoren do 26. februara, a proglašenje najlepših pesama biće organizovano na festivalu “Dani vina”, polovinom marta u Trešnjevici.

 Organizacioni odbor ove svetkovine takođe je raspisao i konkurs za najlepši literalni rad na temu vinograda i grožđa, namenjen učenicima osnovnih škola. Te radove takođe treba poslati na adresu škole u Trešnjevici, u tri primerka, potpisane imenom i prezimenom, uz navedeno ime škole i razreda koji učenik pohađa. I ovaj konkurs traje do 26. februara.

 

 
Završnica Prvenstva mesnih zajednica u malom fudbalu

SUBOTA, 06. 02. 2016. 

U okviru 8. Prvenstva paraćinskih mesnih zajednica u malom fudbalu, prvog vikenda u februaru završavaju se četvrtfinalne utakmice redovnog dela, kao i utakmice po grupama ekipa veterana. Utakmice za treće mesto i finale, igraju se 16. februara, kaže organizator prvenstva, Sportsko rekreacioni centar “7. jul”, pod pokroviteljstvom opštine Paraćin.

 

 
Uskoro konkurs za udruženja poljoprivrednika

PETAK, 05. 02. 2016. 

Skupština opštine Paraćin je na nedavno održanoj sednici donela Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike đ politike ruralnog razvoja za područje opštine za ovu godinu. Budžet kojim raspolaže Fond za poljoprivredu za realizaciju tog Programa je 24.950.000 dinara i nešto je manji od prošlogodišnjeg, samo zbog aktivnosti vezanih za komasaciju u Donjem Vidovu. Mere za podršku poljoprivrede su iste kao i ranijih godina, a Slađana Ljutić, iz opštinskog Fonda za poljoprivredu kaže da za deset do petnaest dana treba očekivati konkurs za udruženja poljoprivrednika, za koja je i izdvojeno najviše para. Poljoprivrednici će 24. februara otputovati na Sajam poljoprivrede u Sen Galenu, u Švajcarskoj, u maju će posetiti Sajam u Novom Sadu. Očekuje se i da će poslovi oko komasaciji, koji su prebačeni za ovu godinu, početi u junu mesecu. Država je smanjila subvencije po hektaru za biljnu proizvodnju i gorivo i to znatno, ali opštinski Fond tu ne može da pomogne poljoprivrednicima jer se radi o direktnom plaćanju na koje, po zakonu, samo ministarstvo ima pravo.

 

 
280. sednica Opštinskog veća

PETAK, 05. 02. 2016.

 Članovi Opštinskog veća su na 280. sednici usvojili Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja za 2015. godinu, koji je Savet za bezbednost saobraćaja realizovao sa 91 odsto od planiranih iznosa, za izradu tehničke dokumentacije, preventivno promotivne aktivnosti, unapređenje obrazovanja u oblasti saobraćaja, tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije, koje kontrolišu i regulišu saobraćaj i za popravku saobraćajne infrastrukture, što se, pre svega, odnosi na opremanje saobraćajnih zona oko škola ogradama za pešake, ležećim policijcima, vibrotrakama za usporavanje saobraćaja, rekonstrukciju 2 raskrsnice sa semaforima, nabavku i ugradnju zaštitinih i barikadnih stubića.

 Članovi veća su zaključili i raspravu povodom predloga javnog poziva za učestvovanje na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja za 2016. godinu.

 Kao dopunu dnevnog reda ove sednice Opštinsko veće je obavešteno o zajedničkim projektima opštine Paraćin i Vlade Srbije, preko Kancelarije za javna ulaganja.

 Reč je o ulasku u četiri projekta, od kojih je, za sada, izvesno da će tri biti finansirana međunarodnim sredstvima, dok se potvrda o četvrtom očekuje vrlo brzo, saopštio je predsednik opštine, tom prilikom.

 Radi se o dve faze rekonstrukcije vrtića Plavi zec, sanaciji rečnog korita Suvare, u Gornjoj Mutnici i projektu za koji se očekuje potvrda, a to je sanacija Mašinsko elektrotehničke škole, u oblasti energetske efikasnosti. Ukupno bi ti projekti, za obnovu objekata od javnog značaja, trebalo da budu podržani sa 100 miliona dinara. Najvažnije u celoj priči bilo je to da je opština Paraćin imala na vreme spremne projekte za navedene radove. O ovome će još biti reči na sednici veća, najavljenoj za ponedeljak.

 

 
30 gerontodomaćica za 174 korisnika

PETAK, 05. 02. 2016.

 Pružanje usluge pomoć u kući starim građanima koji žive sami počelo je u Paraćinu 2003. godine, sada tu uslugu pruža 30 gerontodomaćica, za 174 korisnika.

 Opština i Centar za socijalni rad su tu uslugu davali kroz programe i javne radove, a kada je doneta Uredba o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru rešenje je nađeno u angažovanju volontera i u javnim radovima, što nije dovoljno.

 U decembru prošle godine je kod Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku prošao projekat pružanja usluge pomoći u kući, koji je angažovao sedam novih gerontodomaćica. Ovaj projekat traje sedam meseci, u međuvremenu se radi na tome da se stvore uslovi i steknu sertifikati za redovno pružanje ove usluge.

 Praksa je pokazala da starim ljudima pomoć gerontodomaćica mnogo znači i da im je bilo teško kada je ta usluga privremeno morala da bude obustavljena. I gerontodomaćice su stekle iskustvo, to im je posao od koga i same preživljavaju. Koliko je važan taj odnos, u kome obe strane ističu druženje i razgovore, pokazuje činjenica da su mnoge gerontodomaćice obilazile svoje korisnike i pomagale im i za vreme pauza, u realizaciji programa i projekata.

 U Centru za socijalni rad ističu da su zahvaljujući gerontodomaćicama u situaciji da prate promene kod korisnika i reaguju ako im treba neka druga vrsta pomoći. Zato je, kažu, jako važno da ta usluga postane stalna i dostupna većem broju korisnika, što će, između ostalog, biti moguće ako se ukine Uredba o zabrani zapošljavanja. Uostalom, starih ljudi je sve više i sve više ostaju potpuno sami, jer njihova deca i unučad odlaze iz zemlje, u potrazi za boljim životom.

 

 
Javni uvid u dva plana, do 3. marta

PETAK, 05. 02. 2016.

 Do 3. marta u Odeljenju za urbanizam i imovinsko pravne poslove traje javni uvid u Nacrt Plana detaljne regulacije severnog dela izletišta Grza, na potezu od “Donjeg jezera” do područja spomenika prirode “Vrelo Grze” i u Nacrt plana detaljne regulacije terena za izgradnju fudbalskog igrališta u Klačevici.

 U toku je i javni uvid u Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije severnog dela turističkog naselja Grza, na potezu od “Donjeg jezera” do “Vrela Grze”, na životnu sredinu. Navedeni planovi i izveštaj su izloženi u Odeljenju za urbanizam, tako da fizička i pravna lica, radnimd anom, od 9 do 14 sati, mogu obaviti javni uvid i dostaviti eventualne primedbe, u pisanoj formi, Odeljenju za urbanizam. do 3. marta, u 11 sati. Nakon javnog uvida, 9. marta, biće održana i javna sednica Komisije za planove, kojoj podnosioci pisanih sugestija mogu prisustvovati.

 

 

ANKETE

TRENUTNO NA SAJTU

We have 2 guests online