НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Нужност изградње система одбране од поплава

ЧЕТВРТАК, 16. 05. 2019.

Висок ниво река, услед кишних дана, потврдио је нужност изградње система одбране од поплава. У општини Параћин то подразумева спровођење два међусобно условљена пројекта, изградње водне и путне инфраструктуре. У односу на то, радове реконструкције мостова на Црници, средствима Швајцарске конфедерације, које је општина Параћин обезбедила, уз учешће из сопственог буџета, требало би очекивати крајем ове, најкасније почетком следеће године. Пешачки и друмски мостови од базена "Престиж" низводно до ЕПС-а, биће порушени и изграђени нови, по условима "Србијавода", испоштованим решењима пројектаната. Радовима ће бити обухваћени сви, осим моста на државном путном правцу Ћуприја – Параћин - Појате, код “Чоколенда”, за који су потребне државне сагласноти, због чега се очекује да он буде предмет државне интервенције.У међувремену, околно подручје, браниће се од евентуланог изливања обалним зидовима и системима мобилне опреме. Изградњом нових мостова на одређеној висини, смањује се њихова успорна моћ, чиме ће се, заједно са пројектом заштите Параћина од великих вода Црнице, тренутно у другој половини реализације, постићи максимални степен заштите, дуж више од десет километара речног тока, кроз Параћин. Пројекат заштите израђен је на основу прорачуна државног Института за воде, скходно мерењима у време поплаве 2014. године, о проласку 225 кубика воде у секунди, кроз систем грађен седамдесетих, пројектован за 130 кубика. Обимне радове изградње новог система – у кориту и обалама ширег подручја Црнице, финансира Аустријска развојна агениција, под чијом је контролом читава процедура и радови који се изводе на терену, адекватно провереном пројекту заштите, чији је носилац државно Јавно предузеће "Србијеводе", надлежно за уређење водотокова првог реда, каква је Црница и одбрану насељених подручја, од њиховог изливања.

 
Промоција хуманих вредности

ЧЕТВРТАК, 16. 05. 2019. 

У оквиру програма обележавања Недеље Црвеног крста, параћински Црвени крст почео је са реализацијом радионице "Промоција хуманих вредности" за ученике трећег разреда школе "Момчило Поповић" Радионица ће трајати више од 20 часова.

 

 
Уклоњен пешачки мост у Главици

ЧЕТВРТАК, 16. 05. 2019.

Висок водостај река услед падавина протеклих дана и брзина бујичних вода које пролазе општином Параћин, захтевала је уклањање пешачког моста у Главици, чиме је омогућено убрзавање протока. Ти радови су, иначе, предвиђени пројектом заштите Параћина од великих вода Црнице, уз утврђивање обала и изградњу насипа речног тока кроз Главицу, чији је ток, такође, делимично измењен по пројекту, како би се постигао одговарајући степен безбедности људи и имовине, у раније плављеном подручју. До сада спроведеним радовима на свим деоницама, од Главице до ушћа у Велику Мораву, обухваћених пројектом, корито је у значајној мери проширено и како се показало, у стању је да прихвати и пропусти веће количине вода, каже координатор пројекта у општини Параћин, Милош Томић, наглашавајући да Црница у Главици још увек нема пројектовани ниво заштите и да завршни радови тек предстоје. У сваком случају, изливања на подручју Главице није било, као ни опасности по имовину и становнике раније плављених подручја.

 

ANKETE

U sta bi trebalo ulagati u Paracinu?
 

TRENUTNO NA SAJTU