НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Facebook
Twitter
Youtube
Biracki
industrijska zona
CRH Srbija mikrokrediti
Relof
invest
Registar2
Turizam
predsednik
Naled Serbia
У уторак, 28. седница Скупштине

СУБОТА, 09. 12. 2017.

  Председник Скупштине општине Параћин, Драган Митић, сазвао је 28. седницу Скупштине, за уторак, 12 децембар. На дневном реду ове седнице је, према достављеном материјалу, 11 тачака.

 Одборници ће расправљати о предлогу Плана детаљне регулације турстичког насеља Сисевац 2 (југоисток), са Извештајем о стратешкој процени утицаја овог плана на животну средину, Предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Општинске стамбене агенције,

 Предлогу Одлуке о поверавању вођења поступка доделе стамбене подршке Општинској стамбеној агенцији, Програму рада са финансијским планом прихода и расхода Општинске стамбене агенције Параћин за наредну годину, Предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама о социјалној заштити општине Параћин, Предлогу Одлуке о давању у закуп пословносг простора непосредном погодбом ЈП "Пошта Србије" ППЈ Јагодина, Предлогу Одлуке о прихватању Закључка Владе Републике Србије о отпису потраживања према субјекту приватизације, Друштву за одржавање зграда Д.о.о. Београд, Предлогу Одлуке о мрежи Предшколске установе "Бамби" у Параћину, Предлогу Решења из области имовинско правних послова, а као последња тачка дневног реда, предвиђени су предлози Решења из области избора и именовања.

 28. седница Скупштине биће одржана у сали Председништва у Управи за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, од 16 сати, уз директан радијски пренос. 

 

 
У припреми буџет за 2018.

СУБОТА, 09. 12. 2017.

  Одељење за буџет и финансије општине Параћин припрема Нацрт Одлуке о буџету за 2018. годину, који ће доставити Општинском већу на разматрање за наредну седницу.

 Начелник одељења, Слободан Јанквић је, информишући веће о плановима, поред осталог, навео да је општински буџет конципиран на основу овогодишњег, уз поштовање упутства Министарства финансија, о пројекцији остварења овогодишњих прихода увећаних за пројектовани ГДП у наредној години. На основу 95 одсто остварења приходне стране и увећања до 6 одсто, планираних прихода и примања од продаје имовине приходна страна буџета општине Параћин за 2018. је милијарду 335 милиона. Практично за око 5 милиона више од овогодишње. Ако се узме у обзир обавеза повећања плата у јавном сектору, од 5 односно 10 одсто, у зависности од служби, за које је потребно планирати око 15 милиона, тешко је изаћи у сусрет захтевима свих буџетских корисника. План буџета за следећу годину, за реализацију капиталних пројеката и инвестиције, које ће имати већи простор од овогодишњег, планиран буџетски дефицит од 115 милиона динара, не прелази дозвољених 10 одсто задуживања. Са очекиваним износом преноса средстава, вишка прихода и средстава појединих буџетских корисника из ове године у следећу, буџет општине Параћин за 2018. пројектован је на милијарду 504 милиона динара, од којих је значајан део усмерен на капитална улагања и развој локалне заједнице и у наредној години, закључио је Јанковић, усмену информацију о плановима буџета, чији ће Нацрт Одлуке, на око 200 страна, бити достављен већу на разматрање, пре утврђивања за Скупштину. 

 

 
У уторак јавна расправа о комуналним делатностима

СУБОТА, 09. 12. 2017.

  У оквиру процедуре доношења Одлуке о комуналним делатностима, усклађене са последњим изменама Закона, Општинско веће упутило је Нацрт Одлуке на јавну расправу. Одлуком се дефинишу комуналне делатности које је локална самоуправа у обавези да организује и обавља на својој територији, поверавајућих их јавним предузећима чији је оснивач или кроз јавно приватно партнерство. 15 законом утврђених комуналних делатности, од снабдевања пијаћом водом до делатности зоохигијене, преко димничарских услуга, што је новина утврђена законом, поверавају се Јавним предузећима "Водовод", јавном комуналном, Дирекцији и Пословном центру, а локални превоз и дистрибуција топлотне енергије, организују се јавно приватним партнерством. Локалне самоуправе, у складу са Законом имају могућност да, уз одређене услове, регулишу обављање комуналних делатности у јавном интересу својих грађана, које Закон није предвидео, тако да је учешће у јавној расправи, значајно за коначну верзију одлуке.

 Заинтересована првана и физичка лица из општине Параћин, требало би да се у што већем броју одазову позиву на јавну расправу, заказану за уторак, 12. децембар, од 10 сати, у малој сали Скупштине општине Параћин и дају своје предлоге, мишљења и сугестије, како би одлука била што комплетнија и у интересу целокупне заједнице. 

 

 

ANKETE

U sta bi trebalo ulagati u Paracinu?
 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 4 guests online