НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Установе
Општинскa стамбенa агенцијa

Дир Агенције: Радомир Живковић, дипл. правник

тел: 035 563 601 лок 165

 

- РЕШЕЊЕ О РЕГИСТАРЦИЈИ

- СТАТУТ АГЕНЦИЈЕ

- Захтев за издавање лиценце за рад непрофитне стамбене организације Општинске стамбене агенције Параћин

- ДЕЛАТНОСТ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ

 

- Одлукa о изменама и допунама Одлуке о оснивању Општинске стамбене агенције

- Одлукa о финансирању стамбене подршке средствима буџета Општине Параћин   

- ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ПАРАЋИН

- Одлукa о поверавању вођењa поступка доделе стамбене подршке Општинској стамбеној агенцији

- ОДЛУКA о прибављању станова и породичних кућа у јавној својини општине Параћин ради стамбене подршке

 

- ПРОГРАМ РАДА ОПШТИНСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ПАРАЋИН ЗА 2018.ГОДИНУ

- ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНA ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018.ГОДИНУ

  

- ПРОГРАМ РАДA ОПШТИНСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ПАРАЋИН ЗА 2019.ГОДИНУ

- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

 
Установа спортско - рекреативни центар ''Јединство

Установа спортско – рекреативни центар ''Јединство'' Параћин

Директор: Горан Марковић

Ул. Томе Живановића бб, Параћин

 
Установa спортско - рекреативни центар ''Борац''

Установa спортско рекреативни –центар ''Борац'' Параћин

Ул. Немањина бб, Параћин

ВД директор Александар Трифуновић 

email This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

- ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ „СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР БОРАЦ“ ЗА 2019. годину

 
Дом здравља Параћин

Дом здравља Параћин, Параћин

 Ул.  Мајора Марка 10,  Параћин

 Директор  Весна Весић

 Телефон: 035 563517

domzdravlja@zcparacin.rs

 
Апотека Параћин, Параћин

 Апотека  Параћин, Параћин

  Ул.  Краља Петра I69,  Параћин

  Директор : Надица Секулић, дипл.фарм.

  Телефон: 035/561-135; 035/573-184

  This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АПОТЕКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АПОТЕКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРОГРАМ РАДА АПОТЕКЕ ПАРАЋИН ЗА 2019.ГОДИНУ

 
Дом омладине

 Дом омладине "Параћин"

Адреса: Томе Живановића 10 канцеларија 35

Директор: Борис Лукић, дипл. менаџер

065/9962222


 Дом омладине «Параћин» је основан крајем 2016. године, а са својим радом је кренуо почетком 2017. године.

Циљ Дома омладине јесте брига о културном животу младих и њиховим културно-друштвеним потреб'ама

 

- ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ДОМ ОМЛАДИНЕ „ПАРАЋИН“ ЗА 2018. годину 

- ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ 

- ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2019. годину  

 
Туристичка организација

 Туристичка организација Параћин

Ул. Краља Петра I,  Параћин

Директор : Аљоша Глигоријевић, дипл.филолог

Tel: +381 35 565814
Fax: +381 35 571792

toparacin@gmail.com

Званични сајт www.toparacin.org

- Извештај ТО Параћин 2014.

- План и програм рада за 2015. год. ТО Параћин  

- Измењен план и програм рада за 2015. год. ТО Параћин - прва измена   

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2016. ГОДИНУ

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2017. ГОДИНУ

Oбрасци за категоризацију угоститељских објеката за смештај куће, апартмани, собе и сеоска туристичка домаћинства

 

- ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН за 2019. годину

 
Предшколска установа ''Бамби''

Предшколска установа "БАМБИ" Параћин

Ул. Николе Пашића 33, Параћин

Директор : Ивона Михајловић

Контакт : 035/562-187

ivonamihajlovic68@gmail.com

 

Делатност:  Нега и васпитно образовни рада са децом од 1 године до поласка у                                   

                      школу

Број објеката :  4 -  вртићи : Колибри, Бамби, Плави зец, Гуливер


 

Извештај о раду ПУ ''Бамби''за 2014. годину,

Финансијски извештај ПУ Бамби за 2014. годину

Прва измена програма рада ПУ Бамби Параћин за 2015. годину

Прва измена финасијског плана ПУ Бамби Параћин за 2015. годину  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА  

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН за период од 2015. до 2018. године

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ОД 2015. - 2018.  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2015/2016 годину

ПЛАН РАДА ЗА 2016/2017. годину

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ЗА 2016/2017. годину

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА 2016/2017. годину

  ФИНАНСИЈСКИ ИЅВЕШТАЈ ПРЕДШКОСКЕ УСТАНОВЕ П.У. "БАМБИ" ЗА 2016 ГОДИНУ

  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

 

ПРОГРАМ РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "БАМБИ" ЗА 2018. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

Read more...
 
Центар за социјални рад ''Параћин''

 

Центар за социјални рад ''Параћин''

 

Ул. Крагујевачка 4, Параћин

Директор : Биљана Миленовић - Стојановић, дипл. социолог

Teлефон: 035/563-739

E-mail : biljanamstojanovic@gmail.com

 

Центар за социјални рад ''Параћин'' има следећу организациону структуру:

  1. Службу за правне, административне и техничке послове са пријемном канцеларијом и службом за материјална давања
  2. Службу за заштиту деце и омладине
  3. Службу за заштиту одраслих и старих
  4. Службу за финансијске послове

Остале службе су и просторно издвојене службе – организационе једнице , и то :

  1. Клуб за старије особе – улица Николе Пашића бб
  2. Служба Домско одељење ,, Извор,, село Извор
  3. Служба Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју –улица Димитрија Марјановића бб

Razvoj socijalne zaštite a samim tim i narasle potrebe građana opštine Paraćin, uticale su na odluku SO Paraćin i tako 8. decembra 1972.g. doneto je rešenje o osnivanju stručne ustanove za poslove socijalne zaštite u okviru Centra za dečiju zaštitu i socijalni rad.

ИЗВЕШТАЈ о раду за 2014. годину

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД-ПАРАЋИН ЗА 2014. ГОДИНУ

ПРОГРАМ РАДА Центра за социјални рад „Параћин“ у Параћину за 2015.годину (Измене и допуне)

ФИНАСИЈСКИ ИЗЕВШТАЈ

ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2017. годину

ПРВИ РЕБАЛАНС ѕа 2017. годину

ФИНАСИЈСКИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА 2018. годину

Read more...
 
Библиотека ''Др Вићентије Ракић''

Библиотека "Др Вићентије Ракић" Параћин

 Ул. Бранка Крсмановића 47, Параћин
Директор : Лепосава Иванковић

Teлeфoн: 035/573-435

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

leposava@nbvrakic.org.rs

http://nbvrakic.org.rs/

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ Библиотеке „Др Вићентије Ракић“ Параћин у 2016. години

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ  

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ


Read more...
 
Kulturni centar Paracin

 

Културни центар ''Параћин "Параћин

Ул. Бранка Крсмановића 45, Параћин

Директор: Зорица Ђорђевић

Teл: 035/565 832;
Факс: 035/570 514,
Email: kcp@beotel.net; : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

http://www.kcp.org.rs/


Nova institucija kulture, Kulturni centar-“Paraćin” utemeljen je na aktivnostima K.P.Z.- Kulturno prosvetne zajednice. U formalno pravnom smislu nasledjuje njena prava i obaveze.

  Kulturno prosvetna zajednica je osnovana 1990. godine. Sve godine svog postojanja, ona je podsticala aktivnosti koje doprinose proširivanju i zadovoljavanju kulturnih potreba ljudi, pre svega sa ciljem da izoštri etička i umetnička merila negujući umetnički ukus gradjana. U skladu sa ovim K.P.Z. je pokretala, organizovala i realizovala brojna kulturna dešavanja. 

- Izveštaj o radu za 2014. godinu

- Finansijski izveštaj za 2014. godinu

- Program rada za 2015. godinu

- Finansijski plan za 2015. godinu

- Izmene u finansijkom planu prihoda i rashoda za 2015. godinu

- Izmene po rebalansu programa rada sa investicionim planom za 2015. godinu

- Projekti

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. годину

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР “ПАРАЋИН” ПРОГРАМА РАДА СА ИНВЕСТИЦИОНИМ ПЛАНОМ - за 2017. годину

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ  

ПРОГРАМ РАДА СА ИНВЕСТИЦИОНИМ ПЛАНОМ - за 2019. годину

Read more...
 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 1 guest online