НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Јавне набавке

2020

ИНТЕРНИ АКТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 2020

 

2017

План набавки за 2017. годину ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

План набавки за 2017. годину ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

План набавки за 2017. годину СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

План набавки за 2017. годину УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 

ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ 

ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКE 

 

  

 

 

 2020.

23. 09. 2020.

Захтев за достављање понуда на које се не примењује ЗЈН, за Набавку хидропостројења за објекат у Индустријској зони Змич

11. 06. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – РЕВИЗИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.22

Преузмите документацију

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

05. 06. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ПОМОЋ У КУЋИ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.4.

Преузмите документацију

   ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

05. 06. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 21/2020

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

01. 06. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА РАСХЛАДНИХ ГРУПА - КЛИМА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2020

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

18. 05. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА – НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У МЗ (по партијама) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.1.

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

18  05. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НАД НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.2. /2020

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

15. 05. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ШТАМПАНИХ КЊИГА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2020

Преузмите документацију

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

 13. 05. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.1.

Преузмите документацију

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

13. 05. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА (по партијама) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.19/2020

Преузмите документацију

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 1

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

12. 05. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ОБЈЕКТА У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.20.

Преузмите документацију

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

12. 03. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.18.

Преузмите документацију

  ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

11. 03. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.2.

Преузмите документацију

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

 

04. 03. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.17./2020

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 04. 03. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.5.

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

20. 02. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА (по партијама) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.16.

Преузмите документацију

    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

18. 02. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.4.

Преузмите документацију

    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 

 13. 02. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.15.

Преузмите документацију

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

12. 02. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН (по партијама)

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за партију 2

  ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ за партију 1

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ за партију 1

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 2

 

 

 

07. 02. 2020.

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СЕДАМ СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТВА ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ НАБАВКЕ; НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

05. 02. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПАПИРА ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.2.

Преузмите документацију

    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

05. 02. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2020

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

04. 02. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ МАСОВНЕ ШТАМПЕ ПОШИЉАКА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.14.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

04. 02. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА– НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.1.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 04. 02. 2020.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ПАРАЋИНУ Ознака из Општег речника набавке: 45000000, 45262700, 45262800 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Преузмите документацију 

   Додатне информације у вези конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку – Грађевински радови на адаптацији и доградњи објекта Центра за социјални рад у Параћину, ЈН 6/20

    ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 2

    ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 3

 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

  ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 4

  ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 5-7

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

    ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

  ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

 

 

 03. 02. 2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКАТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ“ У ДРЕНОВЦУ

  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКАТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ“ У ДРЕНОВЦУ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

  Додатне информације у вези конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку – Грађевински радови на адаптацији и санацији објеката Основне школе „Бранко Крсмановић“ у Дреновцу, ЈН 5/20

  ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 4

  ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 

    ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ШЕМЕ СТОЛАРИЈЕ

  ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 6

  ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 7

  ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 8-9

  ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 10

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА   

    ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

  ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 11

 

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

    ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

  ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 12

  ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 13

  ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

 

31. 01. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА (ПО ПАРТИЈАМА) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.12.

Преузмите документацију 

    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

31. 01. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 30. 01. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

 24. 01. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА БИЛТЕНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.10.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 21. 01. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.9.

Преузмите документацију

    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 17. 01. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ РЕСТОРАНА И ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНОМ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.8.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

17. 01. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.7.

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

 

16. 01. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, ПРИБОРА И МАТЕРИЈАЛА ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.2.

Преузмите документацију

  ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 15. 01. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.6.

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 15. 01. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.5.

Преузмите документацију

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА  

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

 13. 01. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2020

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 13. 01. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.2.

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

 

 13. 01. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - БЕНЗИНА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.4.

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 10. 01. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ФОТОКОПИРНИХ УРЕЂАЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.3.

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

 09. 01. 2020.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – УСЛУГЕ ПОСЛУЖИВАЊА ПИЋА И НАПИТАКА (услуга бифеа) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.1

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

 

 

 

  02 12. 2019. 

Обавестење о закљуценом уговору за ЈН бр. 9 – Набавка тракастих завеса

 26 11. 2019. 

 Одлука о додели уговора за ЈН бр. 9 – Набавка тракастих завеса, на насем сајту,

Презмите документацију

 25 11. 2019. 

 Одлука о додели уговора у склопу јавне набавке мале вредности “Набавка таблица”

Презмите документацију

 14 11. 2019.

за подносење понуда за ЈН бр. 9 – Набавка тракастих завеса

Презмите документацију

 

 

 13. 11. 2019.

Набавка услуге коришћења софтвера за финансијску анализу и рачуноводство Mесних заједница

Презмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 08. 11. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ТАБЛИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.8

Преузмите документацију

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

22. 10. 2019.

Позив за подношење понуда за набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију/реконструкцију 15 објеката.

У оквиру пројекта МЕЕМП, Министарство рударства и енергетике Републике Србије у сарадњи са Државним секретаријатом за економске послове Швајцарске Конфедерације, објављује позив за подношење понуда за Набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију/реконструкцију четири (4) објекта у Параћину, шест (6) објеката у Крушевцу и пет (5) објеката у Ужицу. Комплетна тендерска документација је доступна за преузимање на швајцарској веб страници за јавне набавке (СИМАП)  ЊЊЊ.СИМАП.ЦХ . Рок за подношење понуда је 02. децембар 2019. пре 12:00

Детаљнији опис за подношење понуда налази се ОВДЕ 

 

 

 

 

18. 10. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ПОВЕЗИВАЊА КЊИГА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.7.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

   22. 08. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РЕСТОРАНА И УСЛУГЕ ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНОМ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.6.

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

  20. 08. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ПРОТОКОЛАРНИХ ПОКЛОНА (БЕЖИЧНИХ МИШЕВА) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2019

Преузмите документацију 

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 

13. 08. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА УКЛАЊАЊУ (РУШЕЊУ) ОБЈЕКАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.22.

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

  08. 08. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – - ЛИЧНИ ПРАТИОЦ ДЕТЕТА - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.2

Преузмите документацију 

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

  01. 08. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ПАПИРА ЗА ПЛОТЕР ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/2019

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

 11. 07. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА– НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ («PANTUM» ШТАМПАЧЕ) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.4.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

 

 

 

  11. 07. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА – НЕКАТЕГОРИСАНИХ У МЗ (по партијама) ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.4.

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

27. 06. 2019.

Obavestenje o obustavi postupka za Partiju br.2-Nabavka tonera za «Pantum» stampace

Преузмите документацију

 

 27. 06. 2019.

Обавестење о закљуценом уговору за Партију бр.1 – Набавка тонера за фотокопир апарате и стампаце

Преузмите документацију

 

 24. 06. 2019.

Обавестење о обустави за ЈН бр2. – Набавка радова на изградњи прилазних некатегорисаних путева за партију 1 И партију бр,2

Преузмите документацију

 24. 06. 2019.

Обавестење о закљуценом уговору за ЈН бр. – Набавка радова на изградњи прилазних некатегорисаних путева за партију 3 И партију бр,4,

Преузмите документацију

 20. 06. 2019.

Одлуку о обустави поступка за ЈН бр.3 – Набавка тонера за ласерске стампаце за Партију бр.2 - Набавка тонера за Партију 2

Преузмите документацију

 20. 06. 2019.

Одлуку о додели уговора за ЈН бр.3 – Набавка тонера за ласерске штампаце за Партију бр.1- Набавка тонера за фотокопир апарате И штампача

Преузмите документацију

 

 12. 06. 2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН бр.1 -Набавка протоколарних поклона за партију бр.3- набавка слушалица

Преузмите документацију

  12. 06. 2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН бр.1 -Набавка протоколарних поклона по партијама

Преузмите документацију

 

  07. 06. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА– НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ (по партијама) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.3.

Преузмите документацију

 

 

 

 16. 05. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА (по партијама) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.21/2019

Преузмите документацију

  ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

  13. 05. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ШТАМПАНИХ КЊИГА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2019/2019

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

  10. 05. 2019.

ЈЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИЛАЗНИХ (НЕКАТЕГОРИСАНИХ) ПУТЕВА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.3.

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   

 

  23. 04. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА РАСХЛАДНИХ ГРУПА - КЛИМА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2019

Преузмите документацију 

    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

   19. 04. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА – НЕКАТЕГОРИСАНИХ У МЗ (по партијама) ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.2.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКE за Партију 1 и Партију 2

 

 

   19. 04. 2019.

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU NABAVKE – NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA 15 SEOSKIH DOMAĆINSTVA

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 

   10. 04. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (ПУМПИ НАПРТЊАЧА) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.19.

Преузмите документацију

    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

   04. 04. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ГУМА (ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 20/2019

Преузмите документацију

    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

01. 04. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ГУМА ЗА АУТОМОБИЛЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.18.

Преузмите документацију

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ  

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

01. 04. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – РЕВИЗИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.17.

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

25. 03. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ШТАМПАЧА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.1.

Преузмите документацију

  ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 2

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

22. 03. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ШТАМПАЧА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.1.

Преузмите документацију

    ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

08. 03. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВА НА ПОЛАГАЊУ НИСКОНАПОНСКОГ КАБЛОВСКОГ ПРИКЉУЧНОГ ВОДА 0,4КV кп.бр.3912/70 и 3912/68 КО ПАРАЋИН (од трафо станице до зграде за колективно становање) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.16.

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

07. 03. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.15.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

06. 03. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.5.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

04. 03. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.2.

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

01. 03. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.1.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

25. 02. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ МАСОВНЕ ШТАМПЕ ПОШИЉАКА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.14.

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

14. 02. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА (ПО ПАРТИЈАМА)ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.12.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

14. 02. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛАЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.4.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

14. 02. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13.

Преузмите документацију

  ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

07. 02. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА (по партијама) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.11.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

05. 02. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕРА ЗА ПРИПРЕМУ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА – РЕШЕЊА ЛПА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 10.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

01. 02. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, ПРИБОРА И МАТЕРИЈАЛА ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.3.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

31. 01. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.9.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

31. 01. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ РЕСТОРАНА И ПОСЛУЖЕЊА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.8.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

28. 01. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ПАКЕТА ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр.7.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

22. 01. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА БИЛТЕНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.6.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

17. 01. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ФОТОКОПИРНИХ УРЕЂАЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.5.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

16. 01. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПАПИРА ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.1.

Преузмите документацију

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

15. 01. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2019

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

15. 01. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.4.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

11. 01. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА БЕНЗИНА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2019

Преузмите документацију 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

11. 01. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - БЕНЗИНА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.3.

Преузмите документацију 

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 1

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

09. 01. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ (Услуга континуираног првог вакцинисања и обележавања власничких паса на територији општине Параћин) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.2.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

09. 01. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – УСЛУГЕ ПОСЛУЖИВАЊА ПИЋА И НАПИТАКА (услуга бифеа) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.1.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

2019.

 

 

30. 11. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 46/2018

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

07. 11. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕЦЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.45.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

19. 10. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ПОВЕЗИВАЊА КЊИГА (КОРИЧЕЊЕ) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.9.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

17. 10. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ (Услуга континуираног првог вакцинисања и обележавања власничких паса на територији општине Параћин) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.44.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

08. 10. 2018.

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU NABAVKE – NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA 9 SEOSKIH DOMAĆINSTAVA

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

 

05. 10. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ГУМА ЗА АУТОМОБИЛЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.43.

Преузмите документацију

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

02. 10. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА НА ПОСТАВЉАЊУ ПРЕГРАДНИХ ЗИДОВА И ИЗВОЂЕЊЕ ОСТАЛИХ ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.41.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

26. 09. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВА НА УКЛАЊАЊУ (РУШЕЊУ) ОБЈЕКТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.42.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

 

20. 09. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.39.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

19. 09. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ПРОЈЕКТОРА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 40/2018

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

18. 09. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.38.

Преузмите документацију

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

14. 09. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.8.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

13. 09. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА – ОСТАЛИХ ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.37.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

11. 09. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВА НА УКЛАЊАЊУ (РУШЕЊУ) ОБЈЕКТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.36./2018

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

05. 09. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ (КЛИМА УРЕЂАЈА) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/2018

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

30. 08. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ СЕРВИСА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ (ПАНДЕ) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.34 /2018

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  

 

31. 08. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА КРЧЕЊУ (ПО ПРОГРАМУ КОМАСАЦИЈЕ) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.5.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

16. 08. 2018.

Јавна набавка у отвореном поступку <НАБАВКА РАДОВА НА КРЧЕЊУ ШИБЉА, СТАБАЛА И ОСТАЛОГ РАСТИЊА У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КО ДОЊЕ ВИДОВО

Преузмите документацију

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

14. 08. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РЕСТОРАНА И УСЛУГЕ ПОСЛУЖИВАЊЕ ХРАНОМ

Преузмите документацију

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

09. 08. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, ПРИБОРА И МАТЕРИЈАЛА ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.7.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

06. 08. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.33.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

23. 07.  2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ПОМОЋ У КУЋИ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.32.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

20. 07. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - НАБАВКА ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА ЈАВНА НАБАВКА бр.6.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ

 

 

 

19. 07. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА – НЕКАТЕГОРИСАНИХ У МЗ ТЕКИЈА, КРЕЖБИНАЦ, ГОЛУБОВАЦ, ЛЕБИНА, МИРИЛОВАЦ, БУСИЛОВАЦ, ШАЛУДОВАЦ, КЛАЧЕВИЦА, ЛЕШЈЕ и ИЗВОР ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.3.

Преузмите документацију

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

15. 06. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ (КЛИМА УРЕЂАЈА) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 31/2018

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

14. 06. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИЛАЗНИХ (НЕКАТЕГОРИСАНИХ) ПУТЕВА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.2.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

12.06. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ШТАМПАНИХ КЊИГА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 30/2018

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

06. 06. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ПРОТОКОЛАРНИХ ПОКЛОНА ПО ПАРТИЈАМА бр. 1/2018

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

 

 

22. 05. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ГУМА (ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 29/2018

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

22. 05. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА – НЕКАТЕГОРИСАНИХ У МЗ (по партијама) ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.1.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

 

21. 05. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ШТАМПАНИХ КЊИГА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 28/2018

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

14. 05. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – РЕВИЗИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.27.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

27. 04. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА (по партијама) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.25/2018

Преузмите документацију

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

26. 04. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 26/2018

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

18. 04. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕРА ЗА ФИНАНСИЈСКУ АНАЛИЗУ И РАЧУНОВОДСТВО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈАВНА НАБАВКА бр. 24

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

17. 04. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, ПРИБОРА И МАТЕРИЈАЛА ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.6.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

16. 04. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ПОМОЋ У КУЋИ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.23.

Преузмите документацију

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 1 

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 2

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

12. 04. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА РАСХЛАДНИХ ГРУПА КЛИМА – ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/2018

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

28. 03. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.22.

Преузмите документацију

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 1 

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

26. 03. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ПОДОВА - ЛАМИНАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.21.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

22. 03. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ПОМОЋ У КУЋИ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.20.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

16. 03. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ПОДНИХ ОБЛОГА (ПВЦ или ВИНИЛ) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.19.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

16. 03. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ТАБЛИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.5.

Преузмите документацију

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

12. 03. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.4.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

09. 03. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.18.

Преузмите документацију

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  

 

 

08. 03. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА (по партијама) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.17

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

26. 02. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА– НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ (по партијама) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.3.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

26. 02. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕРА ЗА ПРИПРЕМУ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА – РЕШЕЊА ЛПА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 16.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

19. 02. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.15.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

19. 02. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА услуге поправке службених аутомобила

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

  

 

12. 02. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ РЕСТОРАНА И ПОСЛУЖЕЊА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.14.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

09. 02. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА (ПО ПАРТИЈАМА) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

08. 02. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ФОТОКОПИРНИХ УРЕЂАЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.12.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

07. 02. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ МАСОВНЕ ШТАМПЕ ПОШИЉАКА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.11.

Преузмите документацију

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

06. 02. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.9.

Преузмите документацију

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 1

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

06. 02. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.3./2018

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

06. 02. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

05. 02. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, ПРИБОРА И МАТЕРИЈАЛА ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.10.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

01. 02. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА &‐ НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2018

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

   фебруар  2018.

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

   фебруар  2018.

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА УПРАВУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЛЕР ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

  

   фебруар  2018.

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА УПРАВУ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

 

26. 01. 2018.

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU NABAVKE – NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA 10 SEOSKIH DOMAĆINSTAVA

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

25. 01. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА– НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.2

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

24. 01. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.7.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

22. 01. 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

22. 01. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА БИЛТЕНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.5.

Преузмите документацију

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

18. 01. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПАПИРА ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.1.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

16. 01. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - БЕНЗИНА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.4.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

16. 01. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА БЕНЗИНА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2018

Преузмите документацију

ОБЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

12. 01. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ (Услуга континуираног првог вакцинисања и обележавања власничких паса на територији општине Параћин) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.3.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

11. 01. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА (2 ком.) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.2.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

 

09. 01. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – УСЛУГЕ ПОСЛУЖИВАЊА ПИЋА И НАПИТАКА (услуга бифеа)

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

09. 01. 2018.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.1.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 11. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГА ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2017

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

21. 11. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ПРОЗОРА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 46/2017

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕpp style=_blankline-height: 15.6px;ШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

17. 11. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПАПИРА ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр p style=.8.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

16. 11. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ПОМОЋ У КУЋИ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.44.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

10. 11. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ШТАМБИЉА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.45.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  

 

08. 11. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВА НА НИСКОНАПОНСКОМ ВОДУ ОД ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ ДО ШАХТЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.43.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 1

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 2  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

06. 11. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – УНИФОРМИ ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.42.

Преузмите документацију

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУКline-height: 15.6px;А О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

03. 11. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА– НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.7.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

26. 10. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ПАПИРА ЗА ПЛОТЕР ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2017

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

19. 10. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕРА ЗА ФИНАНСИЈСКУ АНАЛИЗУ И РАЧУНОВОДСТВО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕРА ЗА ФИНАНСИЈСКУ АНАЛИЗУ И РАЧУНОВОДСТВО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 41

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

13. 10. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – УНИФОРМИ ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.40.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

04. 10. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА УСЛУГЕ НАДЗОРА НАД СПРОВОЂЕЊЕМ УСЛУГЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 39/2017

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

15 09, 2017

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 10 сеоских домаћинстава

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

12. 09. 2017.

Позив за подношење понзда за ЈН бр. 38 – набавка услуге дератизације на територији општине Параћин 

 конкурсна документација за ЈН бр. 38 –

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

26, 07, 2017

ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНЕ НАВАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И УСЛГЕ ШТАМПАЊА

 

 

04. 08. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.37.

Преузмите документацију

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ ПРИЈАВА  

ОБЈАШЊЕЊЕ 1  

ОБЈАШЊЕЊЕ 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

02. 08. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ПОВЕЗИВАЊА КЊИГА (КОРИЧЕЊЕ) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.5./2017

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

  

11. 07. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ПОКЛОНА ПО ПАРТИЈАМА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2017

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

04. 07. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА – МОЛЕРСКИХ РАДОВА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.35.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

04. 07. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА – УГРАДЊЕ УЛАЗНИХ ВРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.36.

Преузмите документацију

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ ПРИЈАВА

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

22. 06. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВА НА РУШЕЊУ ОБЈЕКТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.34.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

21. 06. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РЕСТОРАНА И УСЛУГЕ ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНОМ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.4.

Преузмите документацију

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

16. 06. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПЕЧАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.33.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

01. 06. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА – НАБАВКА СТОЛАРИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 32/2017

Преузмите документацију

ОБЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

29. 05. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА РАСХЛАДНИХ ГРУПА - КЛИМА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/2017

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

22. 05. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ГУМА ЗА АУТОМОБИЛЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.30.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

17. 05. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА АЛАРМА ЗА ЗАШТИТУ ОД КРАЂЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.29.

Преузмите документацију

ОБЈАШЊЕЊЕ 1

ОБЈАШЊЕЊЕ 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

15. 05. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА – НАБАВКА СТОЛАРИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 31/2017

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

11. 05. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЛАСЕРСКИХ ШТАМПАЧА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.28.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

&n_blankbsp;

 

 

09. 05. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.27.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

28. 04. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА &‐ НАБАВКА ШТАМПАНИХ КЊИГА (ПО ПАРТИЈАМА) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 26/2017

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

27. 04. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА (по партијама) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.25/2017

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

24. 04. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПО ПАРТИЈАМА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 23/2017

Преузмите документацију

ОБЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУК_blankА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ БР 1 НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБline-height: 15.6px;/p УСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ БР 2 НАБАВКА СТОЛАРИЈЕ

 

 

 

24. 04. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ПОМОЋ У КУЋИ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.24.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

10. 04. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ &‐ НАБАВКА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.3.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

 

07. 04. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ГУМА (ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 22/2017

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

06. 04. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – РЕВИЗИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.21.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

31. 03. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.20.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

31. 03. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СТЕПЕНИШТА У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.19.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

23. 03. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА ШТЕТОЧИНА (КОМАРАЦА И КРПЕЉА) ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.18.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

21. 03. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – УСИСИВАЧА И ОПРЕМЕ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.2.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

09. 03. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГРЕЈАЊЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.17.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

07. 03. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.4.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

02. 03. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, ПРИБОРА И МАТЕРИЈАЛА ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.15.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

02. 03. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА УТОМОБИЛА (по партијама) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.16.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

21. 02. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.1.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

 

21. 02. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА КАНЦЕЛАРИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.14.

Преузмите документацију

ОБЈАШЊЕЊЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБЈАШЊЕЊЕ 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

10. 02. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.3.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 

10. 02. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РЕhttp://www.paracin.rs/files/nabavke_ou/2017/pozivzapodnosenjeponude_25_nabavka_usluga_osiguranja _p_27042017.pdfЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

09. 02. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ФОТОКОПИРНИХ УРЕЂАЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.12.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

03. 02. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ РЕСТОРАНА И ПОСЛУЖЕЊА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.11.

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

01. 02. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕРА ЗА ПРИПРЕМУ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА – РЕШЕЊА ЛПА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 10..

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

25. 01. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА (ПО ПАРТИЈАМА) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.7.

Преузмите документацију

ОБЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

25. 01. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ПАКЕТА ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 9./2017

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

24. 01. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ МАСОВНЕ ШТАМПЕ ПОШИЉАКА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.6.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

23. 01. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА БЕНЗИНА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2017

Преузмите документацију

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ ПРИЈАВА

ОБЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

23. 01. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – БЕНЗИНА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.8.

Преузмите документацију

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ ПРИЈАВА

ОБЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

16. 01. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.5.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

13. 01. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ (Услуга континуираног првог вакцинисања и обележавања власничких паса на територији општине Параћин)ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.4.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

13. 01. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА – НЕКАТЕГОРИСАНИХ У МЗ ТЕКИЈА, КРЕЖБИНАЦ, ГОЛУБОВАЦ, ЛЕБИНА, МИРИЛОВАЦ, БУСИЛОВАЦ, ШАЛУДОВАЦ, КЛАЧЕВИЦА, ЛЕШЈЕ, ИЗВОР, ГЛОЖДАК, 4 ЈУЛИ и 7 ЈУЛИ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.3.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

13. 01. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА &‐ НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2017-III

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

12. 01. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБ/pa href=‐АВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПАПИРА ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.1.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

11. 01. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – УСЛУГЕ ПОСЛУЖИВАЊА ПИЋА И НАПИТАКА (услуга бифеа) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.2.

Преуhttp://www.paracin.rs/files/nabavke_ou/2017/odluka_o_dodeli_ugovora_za_jn_br22_nabavka_usluge_popravke_guma_vulkanizerske_usluge_uprava_20042017.pdf_blankline-height: 15.6px;a href=змите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

11. 01. 2017.

ЈАВНА/a НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА БИЛТЕНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.1.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

02. 12. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИЛАЗНИХ (НЕКАТЕГОРИСАНИХ) ПУТЕВА

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

24. 11. 2016.

ЈЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.43.

Преузмите документацију

Додатно објашњење

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

10. 11. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА – НЕКАТЕГОРИСАНИХ (ПО ПАРТИЈАМА) ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр.42.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о обустави јавне набавке

Обавештење о обустави јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

07. 11. 2016.

ЈАВНА НАБАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУp style=ВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.38.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

07. 11. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ДИГИТАЛНОГ ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.41.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

04. 11. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.40

Преузмите документацију

ОБЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 03. 11. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ГУМА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.39.

Преузмите документацију

ОБЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

  19. 10. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ОПРЕМЕ (СИСТЕМА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/2016

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНnbsp;p style=ОМ УГОВОРУ  

 

 18. 10. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ТР_blankАКАСТИХ ЗАВЕСА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.37.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 11 10. 2016.

Јавнa набавкa путничког возила по принципу ''старо за ново''

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ06 10. 2016.

Јавнa набавкa у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда &ldq/p target=line-height: 15.6px;uo;Набавка услуге коришћења софтвера за финансијску анализу и рачуноводство за потребе службе месних заједница”

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

  05. 09. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – НАБАВКА УСЛУГЕ НАДЗОРА НАД СПРОВОЂЕЊЕМ УСЛУГЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 34/2016

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 22. 08. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ИНСТАЛАЦИЈА У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ (ПОПРАВКА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ) ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 19. 08. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА – ПОКЛОНА ПО ПАРТИЈАМА

Преузмите документацију

Додатно објашњење  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

16. 08. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА &‐ МОЛЕРСКИХ РАДОВА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.12

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

15. 08. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЈАВНА НАБАВКА бр.33

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

12. 08. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РЕСТОРАНА И УСЛУГЕ ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНОМ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.8.

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

04. 08. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОДЕТСКО - ТЕХНИЧКИХ РАДОВА КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОЊЕ ВИДОВО

Преузмите документацију 

Додатно објашњење

Одлука о обустави јавне набавке  

  Обавештење о обустави јавне набавке

 

04. 08. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДОВА КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОЊЕ ВИДОВО

Преузмите документацију

Додатно објашњење

font-size: 10.4px; line-height: 15.6px;

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Одлука о обустави јавне набавке

Обавештење о обустави јавне набавке  

 

 

 

01. 08. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.32

Преузмите документацију

Додатно објашњење 1  

Додатно објашњење 2  

Одлука о додели уговора  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

20. 07. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПО ПАРТИЈАМА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 31/2016

Преузмите документацију

Одлука о додели уговора  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

20. 07. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ГПС УРЕЂАЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.29.

Преузмите документацију

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору  

 

20. 07. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ТЕЛЕВИЗОРА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 30/2016

Преузмите документацију

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору  

 

  

19. 07. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ (КЛИМА УРЕЂАЈА) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 28/201nbsp;6

Преузмите документацију

Одлука о додели уговора  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

19. 07. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГРЕЈАЊЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.27

Преузмите документацију

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору  

 

 

28. 06line-height: 15.6px;nbsp;nbsp;nbsp;_blankhttp://www.paracin.rs/files/nabavke_ou/2016/odluka_o_dodeli_ugovora_za_jn_nabavka_televizora_opt_05082016.pdf. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ПОМОЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА Ћ У КУЋИ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Преузмите документацију

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

23. 06. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПЕ РАЗГЛЕДНИЦА, ЧЕСТИТКИ И ДРУГОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА

Преузмите документацију 

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору  

 

13. 06. 2016.

НАБАВКА РАДОВА НА САНАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ ОДВОДНИХ КАНАЛА У ОКВИРУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ГРАДА ПАРAЋИНА

Преузмите документацију 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


10. 06. 2016.

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОВЕЗВАЊА КЊИГА

Преузмите документацију

Одлука

Одлука

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору  01. 06. 2016.

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА РАСХЛАДНИХ ГРУПА - КЛИМА

Преузмите документацију 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору20. 05. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА ПАПИРА ЗА ПЛОТЕР - ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Преузмите документацију 

Одлука о додели уговора 

Обавештење о склопљеном уговору 

 

27. 04. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Преузмите документацију

 Одлука о додели уговора

 Обавештење о закљученом уговору

  

20. 04. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ШТАМПАНИХ КЊИГА (ПО ПАРТИЈАМА) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Преузмите документацију

Додатно објашњење  

 Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору  

19. 04. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА (по партијама) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Преузмите документацију

Додатно објашњење 1

Додатно објашњење 2

Додатно објашњење 3

Додатно објашњење 4

Додатно објашњење 5

Додатно објашњење 6

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

 Одлука о додели уговора 5.5.2016 

 Обавештење о закљученом уговору 

06. 04. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Преузмите документацију

Одлука о обустави јавне набавке

 Обавештење о обустави поступка јавне набавке

05. 04. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПЛАТОА ИСПРЕД ДОМА КУЛТУРЕ У ГОРЊЕМ ВИДОВУ

Преузмите документацију

  Одлука о додели уговора 5.5.2016 

  Обавештење о закљученом уговору 

29. 03. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ГУМА (ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ)

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

25. 03. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

24. 03. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, ПРИБОР И МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

17. 03. 2016.

Јавна набавка услуга - НАБАВКА УСЛУГЕ ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

17. 03. 2016.

Јавна набавка услуга – Набавка услуга сузбијања штеточина (комараца и крпеља) на територији општине Параћин јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

 Обавештење о додели уговора  

09. 03. 2016.

Јавна набавка добара - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ (за изборе) јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

02. 03. 2016.

Јавна набавка добара – НАБАВКА ГЛАСАЧКИХ КУТИЈА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

01. 03. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА – „Набавка грађевинско-занатских радова на санацији машинско-електротехничке школе“

Преузмите документацију

Додатно објашњење 1

Додатно објашњење 2

Додатно објашњење 3 

Додатно објашњење 4

Додатно објашњење 5

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

 Обавештење о закљученом уговору у склопу јавне набавке “Набавка грађевинско занатских радова на санацији Машинско електротехничке школе

 

26. 02. 2016.

Јавна набавка услуга – НАБАВКА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

26. 02. 2016.

Јавна набавка услуга – НАБАВКА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

26. 02. 2016.

Јавна набавка услуга - НАБАВКА УСЛУГЕ РЕСТОРАНА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

23. 02. 2016.

Јавна набавка добара - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

22. 02. 2016.

Јавна набаhttp://www.paracin.rs/http:/pfont-size: 10.4px; line-height: 15.6px;/span/www.paracin.rs/files/nabavke_ou/2016/konk_dokum_br11_nabavka_usluge_stampanja_razglednica_i_cestitki_predsednik_23062016.pdfspan style=p style=span style=line-height: 15.6px;/pвка услуга – Набавка стручног надзора над извођењем радова на изградњи прилазних путева &‐ некатегорисаних јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

22. 02. 2016.

Јавна набавка радова &‐ Набавка радова на изградњи прилазних путева &ndasfont-size: 10.4px; line-height: 15.6px;http://www.paracin.rs/files/nabavke_ou/2016/odluka_o_dodeli_ugovora_klimap style=h; некатегорисаних (по партијама)

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

19. 02. 2016.

Јавна набавка услуга – Набавка услуга чишћења канцеларија јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

Додатно објашњење

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

target=/a

19. 02. 2016.

Јавна набавка услуга – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

18. 02. 2016.

Јавна набавка

Јавна набавка

Јавна набавка добара - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

17. 02. 2016.

Јавна набавка услуга - УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕРА ЗА ПРИПРЕМУ РЕШЕЊА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

17. 02. 2016.

Јавна набавка услуга – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ФОТОКОПИРНИХ УРЕЂАЈА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

12. 02. 2016.

Јавна набавка добара – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

12. 02. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ РЕКЕ СУВАРЕ КРОЗ НАСЕЉЕ ГОРЊА МУТНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Преузмите документацију

Додатно објашњење

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА  

 

12. 02. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА – ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПРЕДШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА У ПАРАЋИНУ, ОПШТИНА ПАРАЋИН (по партијама)

Преузмите документацију

Додатно објашњење

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

12. 02. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА – ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ПЛАВИ ЗЕЦ" (друга фаза) У ПАРАЋИНУ, ОПШТИНА ПАРАЋИН

Преузмите документацију

Додатно објашњење

Додатно објашњење 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

11. 02. 2016.

Јавна набавка добара 09310000 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

29. 01. 2016.

Јавна набавка добара - НАБАВКА ПОДНИХ ПРОСТИРАЧА (итисона) јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

28. 01. 2016.

Јавна набавка - ПАКЕТ ПРАВНИХ

Јавна набавка - ПАКЕТ ПРАВНИХ

Јавна набавка - ПАКЕТ ПРАВНИХ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

22. 01. 2016.

Јавна набавка услуга - УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

19. 01. 2016.

Јавна набавка добара - ПАПИРА ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

18. 01. 2016.

Јавна набавка добара - НАБАВКА БЕНЗИНА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

18. 01. 2016.

Јавна набавка добара – Набавка бензина јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

Захтев потенцијалног понуђача за измену Конкурсне документације

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

15. 01. 2016.

nbsp;_blankЈавна набавка услуга http://www.paracin.rs/files/nabavke_ou/2016/pozivzapodnosenjeponude_2_nabavka_elektricne_energije_so_11022016.pdf target=/p/p

Јавна набавка добара – НАБАВКА ЛАСЕРСКИХ МЕТАРА јавнаОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

14. 01. 2016.

Јавна набавка услуге – Набавка услуге штампања билтена општине Параћин јавна набавка у отворенfont-size: 10.3999996185303px; line-height: 15.6000003814697px;p style=a href=ом поступку

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

13. 01. 2016.

Јавна набавка

Јавна набавка

Јавна набавка добара - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА (по партијама) јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

13. 01. 2016.

Јавна набавка добара ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

12. 01. 2016.

Јавна набавка услуга - УСЛУГЕ ПОСЛУЖИВАЊА ПИЋА И НАПИТАКА (услуга бифеа)

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

12. 01. 2016.

Јавна набавка услуга – ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ (Услуга континуираног првог вакцинисања и обележавања власничких паса на територији општине Параћин) јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

Додатно објашњење

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

04. 12. 2015.

Јавна набавка добара – Набавка поклона јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

23. 11. 2015.

Јавна набавка радова – Набавка радова на уређењу канала и бујичних водотокова (по партијама) јавна набавка у ППБОЈП

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

19. 11. 2015.

Јавна набавка радова – Набавка радова на уређењу канала и бујичних водотокова по партијама

Преузмите документацију

Додатно објашњење

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

19. 11. 2015.

Јавна набавка добара - НАБАВКА САДНИЦА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

19. 11. 2015.

Јавна набавка услуга – Набавка услуге стручног надзора над радовима на уређењу канала и бујичних водотокова

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

19. 11. 2015.

Јавна набавка услуга – Набавка стручног надзора на target=д извођењем радова на изградњи прилазних путева – некатегорисаних

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

 

17. 11. 2015.

Јавна набавка добара – Набавка беспилотне летелице јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

 

 

16. 11. 2015.

Јавна набавка добара – Набавка таблет рачунара јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

16. 11. 2015.

Јавна набавка добара - ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ јавна набавка мале вр target=едности

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

13. 11. 2015.

Јавна набавка радова &‐ Набавка радова на изградњи прилазних путева – некатегорисаних (по партијама) јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

10. 11. 2015.

Јавна набавка услуга – Набавка услуге израде пројеката реконструкције, адаптације и промене намене објекта бр.3. и дела објекта бр.4. на кп.бр.3215 КО Параћин)

Преузмите документацију

Додатно објашњење

Додатно објашњење

 ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

06. 11. 2015.

Јавна набавка добара &‐ Набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица (по партијама)

Преузмите документацију

  Додатно објашњење1

  Додатно објашњење2

  Додатно објашњење3

  Додатно објашњење4

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

05. 11. 2015.

Јавна набавка - НАБАВКА СТОЛАРСКИХ РАДОВА И УГРАДЊА СТОЛАРИЈЕ јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

Додатно објашњење

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

20. 10. 2015.

Јавна набавка услуга – Набавка услуге стручног надзора над радовима на уређењу канала и бујичних водотокова јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

Додатно објашњење

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

20. 10. 2015.

Јавна набавка радова – Набавка радова на уређењу канала и бујичних водотокова по партијама - јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О OBУCTAВИ ПOCTУПKA JABHE HAБАВKE

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 

15. 10. 2015.

Јавна набавка услуга – Набавка услуге израде пројеката реконструкције, адаптације и промене намене објекта бр.3. и дела објекта бр.4. на кп.бр.3215 КО Параћин јавна набавка мале вредности)

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

12. 10. 2015.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинска управа Параћин

Преузмите документацију

 

12. 10. 2015.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Председник општине и општинског већа

Преузмите документацију

 

12. 10. 2015.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Скупштине општине Параћин

Преузмите документацију

 

12. 10. 2015.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинско правобранилаштво општине Параћин

Преузмите документацију

 

02. 10. 2015.

Јавна набавка добара НАБАВКА ВИДЕО КАМКОРДЕРА (КАМЕРЕ)

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

02. 10. 2015.

Јавна набавка добара - НАБАВКА ДИГИТАЛНИХ ФОТОАПАРАТА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

29.2015.

Набавка услугe израде Програма комасације за делове катастарских општина Својново, Ратаре и Сикирица – на територији општине Параћин

Преузмите документацију

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

28.2015.

Набавка посуда за прикупљање комуналног отпада (по партијама)

Преузмите документацију

Додатно објашњење   

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

 

24. 09. 2015.

Набавка тонера за ласерске штампаче

Преузмите документацију

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  


24. 09. 2015.

Javna nabavka usluge izrade projektno tehnicke dokumentacije za uredjenje kanala u MZ Busilovac, MZ Golubovac i MZ Krežbinac

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

28.8.2015.

Јавна набавка услуге 71322000 Набавка услуге измене главног пројекта на адаптацији и промени намене стамбено-пословног објекта у пословни објекат (зграда у Чика Тасиној улици)

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

11. 08. 2015.

Јавна набавка услуге 79714000 &‐ Набавка услуге надзора над спровођењем услуге дератизације јавна наб font-size: 10.3999996185303px; line-height: 15.6000003814697px;/pавка мале вредности

Преузмите документацију

 

31. 07. 2015.

Јавна набавка услуга 71247000 – Набавка услуге надзора над извођењем радова на изградњи прилазних путева – некатегорисаних јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   

 

 

31. 07. 2015.

Јавна набавка радова 45233226 – Набавка радова на изградњи прилазних путева – нp style=_blank/pекатегорисаних (по партијама) јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   

  

 

30. 07. 2015.

Јавна набавка

Јавна набавка

Јавна набавка услуга – Набавка услугe систематске дератизације јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

27. 07. 2015.

Јавна набавка услуга – Набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на уређењу антиерозивних запрека јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  

27. 07. 2015.

Јавна набавка радова – Набавка радова на уређењу антиерозивних запрека и водотокова на територији општине Параћин у МЗ Давидовац, Горња Мутница, Мириловац - Лешје, Извор (по партијама) јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

Додатно објашњење 

 

 

 

23. 07. 2015.

Јавна набавка услуге – НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПЕ РАЗГЛЕДНИЦА, ЧЕСТИТКИ И ДРУГОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈА

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

20. 07. 2015.

Јавна набавка добара - НАБАВКА ЛАСЕРСКИХ ШТАМПАЧА

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

20. 07. 2015.

Јавна набавка добара - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Преузмите документацију

Додатно објашњење1

Додатно објашњење 2  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

17. 07. 2015.

Јавна набавка услуга – Набавка услуге израде пројектно-техничке документације

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Преузмите документацију 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

14. 07. 2015.

Јавна набавка добара – Набавка гума за службене аутомобиле

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

13. 07. 2015.

Јавна набавка услуга – Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за уређење канала (по партијама)

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

08. 07. 2015.

Јавна набавка добара – Набавка природног гаса јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

 

 

 

07. 07. 2015.

Јавна набавка радова - Јавна набавка добара - НАБАВКА ПЕЧАТА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

06. 07. 2015.

Јавна набавка услуга - УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕРА ЗА ФИНАНСИЈСКУ АНАЛИЗУ И РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Преузмите документациј _blankу

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

03. 07. 2015.

Јавна набавка радова - РАДОВИ НА РУШЕЊУ ОБЈЕКАТА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

02. 07. 2015.

Јавна набавка услуга - УСЛУГЕ РЕСТОРАНА И УСЛУГЕ ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНОМ јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

 

 

 

 

30. 06. 2015.

Јавна набавка услуга – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

30. 06. 2015.

Јавна набавка добара - НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

29. 06. 2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ – отворени поступак за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Параћин

Преузмите документацију

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

18. 06. 2015.

Јавна набавка добара – Набавка телефонских апарата - јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

26. 05. 2015.

Јавна набавка услуга - НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА РАСХЛАДНИХ ГРУПА - КЛИМА

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

21. 05. 2015.

Јавна набавка услуга – Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за уређење канала (по партијама)

Преузмите документацију

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 

13. 05. 2015.

Јавна набавка добара - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА

Преузмите документацију

Додатно објашњење 1  

Додатно објашњење 2  

Додатно објашњење 3  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

07. 05. 2015.

Јавна набавка добара- НАБАВКА ШТАМПАНИХ КЊИГА (по партијама)

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

27. 04. 2015.

Јавна набавка добара – Набавка застава

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

27. 04. 2015.

Јавна набавка услуга - НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА (по партијама)

Преузмите документацију

Додатно објашњење  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

22. 04. 2015.

Јавна набавка добара - НАБАВКА ЧИТАЧА ЗА МИКРОЧИПОВЕ ЗА ПСЕ

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

21. 04. 2015.

Јавна набавка добара – Набавка фотокопир апарата

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

20. 04. 2015.

Јавна набавка услуга - УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ГУМА (ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ)

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

09. 04. 2015.

Јавна набавка услуга – НАБАВКА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА јавна набавка мале вредности

Пnbsp;реузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

06. 04. 2015.

Јавна наб target=авка добара – Набавка батеријских LED лампи

Преузмите документацију

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

03. 04. 2015.

Јавна набавка - НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОЧИЦА

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

30. 03. 2015.

Јавна набавка услуга – Набавка услуге надзора над извођењем радова на изградњи прилазних путева – некатегорисаних

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

27. 03. 2015.

Јавна набавка радова – Набавка радова на изградњи прилазних путева – некатегорисаних (по партијама)

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

19. 03. 2015.

Јавна набавка добара &‐ НАБАВКА ПОКЛОНА ПО ПАРТИЈАМА

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 3 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 4 

 

 

19. 03. 2015.

Јавна набавка добара - НАБАВКА РУЧНИХ КОЛИЦА (ГРАЂЕВИНСКИХ)

Преузмите документацију

 

 

18. 03. 2015.

Јавна набавка услуга - НАБАВКА УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

11. 03. 2015.

Јавна набавка услуга - НАБАВКА УСЛУГЕ РЕСТОРАНА

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

11. 03. 2015.

Јавна набавка услуга – Набавка услуга сузбијања штеточина (комараца и крпеља)

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

10. 03. 2015.

Јавна набавка добара - НАБАВКА ПАПИРА ЗА ПЛОТЕР

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

05. 03. 2015.

Јавна набавка услуга - УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

03. 03. 2015.

Јавна набавка услуга – УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ Уnbsp;/pГОВОРУ

  

02. 03. 2015.

Јавна набавка услуга - НАБАВКА УСЛУГЕ ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

02. 03. 2015.

Јавна набавка добара - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

27. 02. 2015.

Јавна набавка услуга – НАБАВКА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  

26. 02. 2015.

Јавна набавка - НАБАВКА И ЗАМЕНА ВОДОИНСТАЛАТЕРСКОГ МАТЕРИЈАЛА (САНИТАРИЈЕ)

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

25. 02. 2015.

Јавна набавка - НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

23. 02. 2015.

Јавна набавка услуга - УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕРА ЗА ПРИПРЕМУ РЕШЕЊА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Преузмите документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

20. 02. 2015.

Јавна набавка - НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТА

Преузмите документацију

Додатно објашњење

 

 

20. 02. 2015.

Јавна набавка добара - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ (по парти

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОР)

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 4

 

 

 

18. 02. 2015.

Јавна набавка услуга – Набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на уређењу антиерозивних запрека

Прpеузмите документацију

Додатно објашњење

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

18. 02. 2015.

Јавна набавка радова – Набавка радова на уређењу антиерозвиних запрека и водотокова на територији општине Параћин у МЗ Давидовац, Горња Мутница, Забрега, Бошњане, Извор (по партијама)

Преузмите документацију

Додатно објашњење1

Додатно објашњење2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

10. 02. 2015.

Јавна набавка добара – Набавка табa href= лица - јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

04. 02. 2015.

Јавна набавка услуга – УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ФОТОКОПИРНИХ УРЕЂАЈА

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

04. 02. 2015.

Јавна набав ка услуга – Набавка услуга чишћења канцеларија јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

Додатно објашњење 1

Додатно објашњење 2

 

 

02. 02. 2015.

Јавна набавка добара - НАБАВКА И МОНТАЖА ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

29. 01. 2015.

Јавна набавка добара - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ (папир за копирање)

Преузмите документацију

Додатно објашњење

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

23. 01. 2015.

Јавна набавка услуга – ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ (Услуга континуираног првог вакцинисања и обележавања власничких паса на територији општине Параћин)

Преузмите документацију

 

22. 01. 2015.

Јавна набавка услуга - ПАКЕТ ПРАВНИХ

Јавна набавка услуга - ПАКЕТ ПРАВНИХ

Јавна набавка услуга - ПАКЕТ ПРАВНИХ ПРОПИСА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Преузмите документацију

 

21. 01. 2015.

Јавна набавка добара – ДЕЛОВИ, ПРИБОР И МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

Додатно објашњење

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

19. 01. 2015.

Јавна набавка услуга - УСЛУГЕ ПОСЛУЖИВАЊА ПИЋА И НАПИТАКА (услуга бифеа)

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

16. 01. 2015.

Јавна набавка добара НАБАВКА БЕНЗИНА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

16. 01. 2015.

Јавна набавка добара – Набавка бензина јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

 

16. 01. 2015.

Јавна набавка добара - ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

Додатно објашњење

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

16. 01. 2015.

Јавна набавка добара - ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

15. 01. 2015.

Јавна набавка услуге – Набавка услуге штампања билтена општине Параћин - јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

 

 

04. 12. 2014.

Јавна набавка добара - ЈАВНА НАБАВКА KAНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА (роковника, хемијских оловки, кеса, стоних сатова и стоних календара)

Преузмите документацију

 

03. 12. 2014.

Јавна набавка добара

Јавна набавка добара

Јавна набавка добара - ЈАВНА НАБАВКА ПОКЛОНА (роковника, хемијских оловки, кеса, стоних сатова и стоних календара)

Преузмите документацију

 

24. 12. 2014.

Јавна набавка услуга – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ПРОЗОРА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

 

21. 11. 2014.

Јавна набавка добара - НАБАВКA KAНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА (СТОЛИЦА) јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

 

20. 11. 2014.

Јавна набавка добара - НАБАВКA ДИГИТАЛНОГ ВИДЕО КАМКОРДЕРА И МИКРОФОНА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

 

 

19. 11. 2014.

Јавна набавка добара – НАБАВКА САДНИЦА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

 

 

17. 11. 2014.

Јавна набавка добара НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА (ТОНЕРИ)

Преузмите документацију

 Додатно објашњење 1

 

 

14. 11. 2014.

Јавна набавка услуге – НАБАВКА УСЛУГЕ ПОВЕЗИВАЊА КЊИГА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

 

13 11. 2014.

Јавна набавка услуге – Набавка услуге израде идејних и главних пројеката 5 бујичних преграда у сливу реке Црнице у складу са пројектним задатком

Преузмите документацију

 

06 11. 2014.

Јавна набавка добара - НАБАВКА ГУМА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

 

 31. 10. 2014.

Јавна набавка добара - НАБАВКА ЛАСЕРСКИХ ШТАМПАЧА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

 Додатно објашњење 1

 Додатно објашњење 2

 

 

30 10. 2014.

Јавна набавка радова - РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКАТА (остатака моста из корита реке Грзе)

Преузмите документацију

 

30 10. 2014.

Jавна набавка радова - Грађевинских и грађевинско занатских радова у локалима на зеленој пијаци

Преузмите документацију

 

24 10. 2014.

Јавна набавка добара – НАБАВКА АГРЕГАТА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

 Додатно објашњење

 

22 10. 2014.

Јавна набавка услуге &‐ Набавка услуге штампања новогодишњег билтен_blank target=p style=line-height: 15.6px;а општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

16. 10. 2014.

Јавна набавка услуга - НАБАВКА УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Преузмите документацију

Додатно објашњење

Додатно објашњење

 

 

15 10. 2014.

Јавна набавка

Јавна набавка услуге – Набавка услуге израде пројекта за постављање техничких средстава за усповарање

Јавна набавка услуге – Набавка услуге израде пројекта за постављање техничких средстава за усповарање

Јавна набавка услуге – Набавка услуге израде пројекта за постављање техничких средстава за усповарање саобраћаја у зонама школа и "зонама 30" сеоских насеља на територији Општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

 

14. 10. 2014.

Јавна набавка услуге – Набавка услуге израде пројекта за означавање почетка и назива насеља на територији Општине Параћин

Преузмите документацију

 Додатно објашњење

 

14. 10. 2014.

Јавна набавка добара - НАБАВКА И МОНТИРАЊЕ РАДИО С/pТАНИЦЕ јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

 

 

08. 10. 2014.

Јавна набавка услуге – Набавка услуге израде пројекта за објекат у ул. Чика Тасиној (кп.бр.3215 КО Параћин) јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

 Додатно објашњењПреузмите документацијуp style=е

 

 

06. 10. 2014.

Јавна набавка рline-height: 15.6px; target= target=http://www.paracin.rs/files/nabavke_ou/2015/br_1_toneri_predsednik_09022015.pdfПреузмите документацијуline-height: 15.6px;адова - РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКАТА (остатака моста из корита реке Грзе)

Преузмите документацију

 

03. 10. 2014.

Јавна набавка услуга – Набавка услуге надзора над дератизацијом

Преузмите документацију

 

03. 10. 2014.

Јавна набавка услуга - Набавка услугe систематске дератизације

Преузмите документацију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА 2

 

29. 09. 2014.

Јавна набавка добара – Набавка посуда за прикупљање комуналног отпада (ђубријера) јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

Додатно објашњење 

 

17. 09. 2014.

Јавна набавка услуга - Набавка стручног надзора над извођењем радова на уређењу канала и бујучних водотокова у насељу Трешњевица

Преузмите документацију

   

17. 09. 2014.

Јавна набавка услуга - Набавка радова на уређењу канала и бујучних водотокова у насељу Трешњевица

Преузмите документацију

  

16. 09. 2014.

Јавна набавка добара – Набавка возила за превлачење хаварисаних, дефектних и др.возила (ПАУК)

Преузмите документацију

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Додатно објашњење 

 

11. 09. 2014.

Јавна набавка услуга - Набавка бојадерских (молерских) радова

Преузмите документацију

 

11. 09. 2014.

Јавна набавка услуга - Набавка и постављање плочица

Пр/p target=http://www.paracin.rs/files/nabavke_ou/konk_dokum_br7_nabavka_kanc_mater_rokovnika_hemij_olovk_04122014.pdf/pline-height: 15.6px;nbsp;line-height: 15.6px;еузмите документацију

  

10. 09. 2014.

Фондација АДРА позива добављаче беле технике и намештаја на састанак у вези са могућношћу учешћа у пројекту подршке обнови домаћинстава пострадалих у поплави, који ће бити одржан у понедељак 15. септембра 2014. године у 13 часова у згради Општине Параћин, у улици Toмe Живaнoвићa, број 10, на 1. спрату. Документација ће бити доступна од 15. септембра 2014. године, сваког радног дана у периоду од 9 до 16 часова у просторијама АДРА у згради општинске управе Параћин, и на интернет страници www.adra.org.rs и www.paracin.rs

Преузмите документацију 

Преузмите документацију

08. 09. 2014.

Јавна набавка услуга - Набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи прилазних путева - некатегорисаних

Преузмите документацију

 

28. 08. 2014.

Јавна набавка услуга - УСЛУГЕ РЕСТОРАНА И УСЛУГЕ ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНОМ

Преузмите документацију

 

26. 08. 2014.

Jавна набавка радова - РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ КРОВА (стамбена зграда за колективно становање-стара амбуланта у Поповцу)

Преузмите документацију

 

20. 08. 2014.

Јавна набавка услуга – Набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на уређењуa href= дела корита реке Грзе

Преузмите документацију

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

19. 08. 2014.

Јавна набавкаЈавна набавка добара - ЈАВНА НАБАВКА KAНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА (роковника, хемијских оловки, кеса, стоних сатова и стоних календара)Јавна набавка услуге /pp style=_blankp радова – Набавка радова на изградњи прилазних путева – некатегорисаних

Преузмите документацију

 

19. 08. 2014.

Јавна набавка добара – Набавка GPS уређаја јавна набавка у отвореном поступку

Преузмите документацију

 

15. 08. 2014.

Јавна набавка услуге – НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПЕ РАЗГЛЕДНИЦА, ЧЕСТИТКИ И ДРУГОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈА

Преузмите документацију

 Додатно објашњење

 

 

14. 08. 2014.

Јавна набавка услуга - НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА РАСХЛАДНИХ ГРУПА - КЛИМА

Преузмите документацију

 

08. 08. 2014.

Јавна набавка добара – Извођење радова на уређењу дела корита реке Грзе

Преузмите документацију

 

06. 08. 2014.

Јавна набавка добара – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

 Додатно објашњење

 

05. 08. 2014.

Јавна набавка д/a/pa href=p style=http://www.paracin.rs/files/nabavke_ou/pozivzapodnosenjeponude_47_nabavka_usluge_izrade_projekt_15102014.pdfline-height: 15.6px;_b/p _blankp style= сеоских насеља на територији Општине Параћинlankобара - НАБАВКА САОБРАЋАЈНИХ БУКВАРА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

 

01. 08. 2014.

Јавна набавка добара - НАБАВКА АПАРАТА ЗА ВИЗ.СИГНАЛИЗАЦИЈУ (ФОТОАПАРАТА)

Преузмите документацију

Додатно објашњење 

 

28. 07. 2014.

Јавна набавка добара – Набавка посуда за прикупљање комуналног отпада

Преузмите документацију

Додатно објашњење

 

16. 07. 2014.

Јавна набавка добара - НАБАВКА ЛАСЕРСКИХ ШТАМПАЧА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

Додатно објашњење

 

  09. 07. 2014.

Јавна набавка добара - НАБАВКА ДИГИТАЛНЕ МИКСЕТЕ (аудио миксер и остале опреме)

Преузмите документацију

 

02. 07. 2014.

Јавна набавка услуга – НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СОФТВЕРА ЗА ФИНАНСИЈСКУ АНАЛИЗУ И РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Преузмите документацију/p

 

28. 05. 2014.

Јавна набавка добара - НАБАВКА ШТАМПАНИХ КЊИГА (по партијама) (јавна набавка мале вредности)

Преузмите документацију

 

28. 04. 2014.

Јавна набавка услуга – НАБАВКА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА (јавна набавка мале вредности)

Преузмите документацију

 

17. 04. 2014.

Јавна набавка добара – Набавка возила за превлачење хаварисаних, дефектних и др.возила (ПАУК)

Преузмите документацију

Додатно објашњење

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

 

 

16. 04. 2014.

Јавна набавка услуга - НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА (по партијама)

Преузмите документацију

 

 

16. 04. 2014.

Јавна набавка добара – НАБАВКА ПОКЛОНА ПО ПАРТИЈАМА

Преузмите документацију

 

11. 04. 2014.

Јавна набавка услуга - УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ (Услуге ресторана)

Преузмите документацију

 

08. 04. 2014.

Јавна набавка услуга - Услуга поправке гума, укључујући и монтажу

Преузмите документацију

 

07. 04. 2014.

Јавна набавка добара – ДЕЛОВИ, ПРИБОР И МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ

Преузмите документацију

 

 

04. 04. 2014.

Јавна набавка услуга – Набавка услуга сузбијања крпеља

Преузмите документацију

 

04. 04. 2014.

Јавна набавка услуга – Набавка услуга надзора над услугом сузбијања комараца

Преузмите документацију

04. 04. 2014.

Јавна набавка услуга – Набавка услуга сузбијања комараца

Преузмите документацију

Додатно објашњење

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

 

12. 03. 2014.

Јавна набавка добара - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ДОСТАВНА ВОЗИЛА И АУТОМОБИЛЕ - (НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АУТОМОБИЛЕ)

Преузмите документацију

 

 

06. 03. 2014.

Јавна набавка услуга – УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ФОТОКОПИРНИХ УРЕЂАЈА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

 

05. 03. 2014.

Јавна набавка услуга – УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

 

28. 02. 2014.

Јавна набавка радова - РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКАТА - јавна набавка мале вредности

Преузмите документацију

 

26. 02. 2014.

Јавна набавка услуга – АРХИТЕКТОНСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ (НАБАВКА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА)

Преузмите документацију

Додатно објашњење

 

20. 02. 2014.

Јавна набавка услуга - УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕРА ЗА ПОРЕСКА РЕШЕЊА

Преузмите документацију

 

14. 02. 2014.

Јавна набавка добара - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ (папир за копирање)

Преузмите документацију

 

11. 02. 2014.

Јавна набавка услуга - УСЛУГЕ ПРАЊА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА

Преузмите документацију

 

10. 02. 2014.

Јавна набавка услуга - УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА

Преузмите документацију

 

06. 02. 2014.

Јавна набавка услуга – Набавка услуга чишћења Јавна набавка услуге /pканцеларија

Преузмите документацију

Додатно објашњење 1

Додатно објашњење 2

Додатно објашњење 3

Додатно објашњење 4

Додатно објашњење

 

04. 02. 2014.

Јавна набавка - УСЛУГЕ РЕСТОРАНА И ПОСЛУЖЕЊА

Преузмите документацију

 

28. 01. 2014.

Јавна набавка мале вредности – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ (по партијама)
Преузмите документацију

 

28. 01. 2014.

Јавна набавка услуга – ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ
Преузмите документацију

 

27. 01. 2014.

Јавна набавка мале вредности – Набавка бензина
Преузмите документацију

 

23. 01. 2014.

Јавна набавка добара – Набавка бензина
Јавна набавка добара – Набавка бензина
Јавна набавка добара – Набавка бензина
Јавна набавка добара &‐ Набавка бензина
Преузмите документацију

 

15. 01. 2014.

Јa href= target=авна набавка добара - ТОНЕРИ ЗА ЛАСЕРСКЕ ШТАМПАЧЕ И ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ
Преузмите документацију

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОД  22. 01. 2014

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОД 22. 01. 2014

ОБЈАШЊЕЊЕ 2

ОБЈАШЊЕЊЕ 3    

 

15. 01. 2014.

Јавна набавка услуга – ШТАМПАЊЕ БИЛТЕНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Преузмите документацију

Додатно објашњење 

 

19 12. 2013.

Јавна набавка добара – ЕЛЕКТРОНСКА ПУБДодатно објашњењеЛИКАЦИЈА ПРАВНИХ ПРОПИСА

Преузмите документацију

 

11. 12. 2013.

Јавна набавка –  Набавка електричне енергије
Преузмите документацију

 

02. 12.  2013.

Јавна набавка мале вредности – Канцеларијски материјал  
Преузмите документацију 

Додатно објашњење

28. 11. 2013.

Јавна набавка мале вредности – Канцеларијски материјал  
Преузмите документацију 

Додатно објашњење 

 

28. 11. 2013.

Јавна набавка услуга – Статуе, украси, рамa href=http://www.paracin.rs/files/nabavke_ou/objasnjenje_jn_br_18_pauk_14052014.pdfЈавна набавка услуга - УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕРА ЗА ПОРЕСКА РЕШЕЊА _blankови за фотографије и слике и огледала (Услуге урамљивања)  
Јавна набавка услуга – Статуе, украси, рамa href=http://www.paracin.rs/files/nabavke_ou/objasnjenje_jn_br_18_pauk_14052014.pdfЈавна набавка услуга - УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СОФТВЕРА ЗА ПОРЕСКА РЕШЕЊА _blankови за фотографије и слике и огледала (Услуге урамљивања)  
Преузмите документацију 

 

27 11. 2013.

Јавна набавка радова &‐ Уклањање изведених радова без грађевинске дозволе на територији општине Параћин

Преузмите документацију 

 

26 11. 2013.

Јавна набавка велике вредности – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Преузмите документацију 

 

 

19 11. 2013.

Јавна набавка радова – Уклањање изведених радова без грађевинске дозволе на територији општине Параћин

Преузмите документацију 

 

14. 11. 2013.

Јавна набавка добара – МАШИНЕ АЛАТКЕ, набавка алата

Преузмите документацију 

Додатно објашp19 12. 2013.њење 1   

Додатно објашњење 2

Додатно објашњење 3

Додатно објашњење

 

 

13. 11. 2013.

Јавна набавка услуга – Надзор над испоруком и монnbsp; target=тирањем светлосне саобраћајне сигналиѕације у друмском саобрађају

Преузмите документацију 

 

8. 11. 2013.

Јавна набавка добара и радова – НАБАВКА И МОНТАЖА СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЂАЈУ

Преузмите документацију 

Додатно објашњење  

 

 

 

4. 11. 2013.

Јавна набавка мале вредности – Уклањање иѕведених радова без грађевинске доѕволе на територији општинеfiles/nabavke_ou/dokumentacija_br_75_nabavka_elektricne_energije_skupstina_11122013.pdf Параћин

Преузмите документацију 

 

29. 10. 2013.

Јавна набавка – Услуга техничке контроле пројекта техничког регулисања саобраћаја за насеље Параћин

Преузмите документацију 

 

22. 10. 2013.

Јавна набавка мале вредности – Медицинска опрема, фармацеутски производи и производи ѕа личну негу

Преузмите документацију 

 

22.10.2013

Јавна набавка – Услуга штампања новогодишњег Билтена

Преузмите документацију 

 

10.10.20 target=13

Јавна набавка – Грађевинско ѕантаски радови у Уhttp://www.paracin.rs/files/nabavke_ou/konk_dokum_br_6_14082014.pdf/p15. 01. 2014.pbr /лици target= target= target= Бранка Крсмановића

Преузмите документацију 

 

10.10.2013

Јавна набавка - 50800000 – Грађевинско занатски радови у Улици Бранка Крсмановића

Преузмите документацију 

 

3.10.2013.

Јавна набавка - Молерски и бојадерски радови

Преузмите документацију 

 

30.9.2013.

Јавна набавка мале вредности добара 'Разна баштенска опрема (Набавка пластеника са 'системом кап по кап'')

Преузмите документацију 

 27.9.2013.

Јавна набавка – Микрочипови за псе

Преузмите документацију 

 

26.9.2013.

Јавна набавка мале вредности – Машине алатке - по партијама

Преузмите документацију 

Oбјашњење  

 

26.9.2013.

Јавна набавка у отвореном поступку – Набавка грађевинског материјала по партијама

<aДодатно објашњење href="http://www.paracin.rs/files/nabavke_ou/dokumentacija_Gradjevinski_materijal.pdf" target="_blank">Преузмите документацију 

Додатна појашњења

Oбјашњење  

16.9.2013.

Јавна набавка услуга – Набавка службеног аутомобила

Преузмите документацију 


13.9.2013.


13.9.2013.


13.9.2013.


13.9.2013.

Јавна набавка услуга – Набавка печата

Преузмите документацију 


10.9.2013.

Јавна набавка услуга – Повезивање књига

Преузмите документацију 

16.8.2013.

Јавна набавка услуга – Набавка честитки

<a href="http://www.paracin.rs/files/nabavke_ou/dokumentacija_cestitke16082013.pdf" ta

Преузмите документацијуa href=Јавна набавка добара _blank target=

http://www.paracin.rs/files/nabavke_ou/objasnjenje_konk_dokum_24_stampaci_uprava_17072014.pdf target= target=

a href= target=br /

_blank13.9.2013.

/a/p

22pp target=

a href=/phttp://www.paracin.rs/files/nabavke_ou/objasnjenje_%20konk_dokum_6_%20cetvrto_pitanje_uslugu_cisc_04032014.pdfnbsp;nbsp;

/p

a href=

a href=http://www.paracin.rs/files/nabavke_ou/PozivZaPodnosenjePonude_65_tehnicka_kontrola_saobracaja_29102013.pdfa href=

span style=

font-size: 0.65em;/p

/p

nbsp;

target=/a

Јавна набавка - Молерски и бојадерски радови

http://www.paracin.rs/files/nabavke_ou/dokumentacija_61.PopravkaProzora10102013.pdf

 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 2 guests online