НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Још једна седница већа

ПЕТАК, 06. 12. 2019.

 Текст јавног конкурса за финансирање Програма од јавног интереса, из буџета општине Параћин, у 2019. години, достављен Општинском већу, на 415. седници, након образложења да се ради о трећем овогодишњем конкурсу из средстава преосталих на тој позицији, добио је сагласност за расписивање. У образложењу Програма Јавног комуналног предузећа за наредну годину, истакнуто је да се у односу на претходне, разликују за додатне трошкове радника, на основу чега су остали трошкови смањени, као и инвестиције. Након тога, Скупштини су једногласно, по хитном поступку, на усвајање упућени Програми одржавања јавне хигијене и јавних површина, уређивања јавних површина, паркова и зелених површина, систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин, као и Програм пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа за 2020. годину, са пратећим одлукама Надзорног одбора. Програм пословања и план "Водовода" у следећој години углавном је базиран на програму реконструкције и изградње система водоснабдевања, који се реализује са Немачком КФW банком, односно завршетак програмских радова, увећање позиција за плате запослених према колективном уговору, док се остале активности не разликују од досадашњих. Одлука Надзорног одбора "Водовода" тиче се набавке једног теретног и једног путничког возила, јер поправка 15 и више година старих много кошта и у складу је са Уредбом Владе о рационалној набавци возила, образложио је директор "Водовода", после чега су обе тачке Скупштини упућене на усвајање по хитном поступку. Веће је затим Скупштини на усвајање упутило и претходно образложене предлоге Решења о отуђењу непосредном погодбом грађевинског земљишта у јавној својини општине, у корист Јованов Радице, из Забреге, због легализовања објекта и привредног друштва "Панпаноник" доо из Параћина, због формирања потпуне парцеле, по тржишним ценама Пореске управе.

 

 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 4 guests online