НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Још једна електронска седница већа

01.04.2020.
За 468. електронску седницу, у околностима ванредног стања, Општинском већу је достављена Одлука Управног одбора ПУ “Бамби”, о обрачунавању задужења корисника услуга вртића до 13. марта, због престанка пружања услуга, након увођења ванредног стања, предлог Закључка о стављању ван снаге Закључка Општинског већа од 19. марта, којим се обуставља рад угоститељских објеката и предлог Закључка о обустављању извршења појединих расхода и издатака свим корисницима буџета општине. До почетка изјашњавања електронским путем, чланови већа имали су неколико сати за доставаљање примедби на извод из записника са прошле седнице, предлога допуна и измена дневног реда ове и дискусију о предлозима. Веће је потом једногласно прихватило предлог и упутило Скупштини на сагласност, по хитном поступку, Одлуку Управног одбора Предшколске установе којом се потврђује плаћање вртића на предложени начин. Због обавезних инструкција о усклађивању локалних одлука са мерама Владе Србије, изјашњавањем “за” свих чланова већа, Закључак којим је прописан рад угоститељских објеката, на предлог стручне службе, стављен је ван снаге, пре доношења новог, усклађеног са републичким мерама, којим ће прописи бити детаљније појашњени. У складу са инструкцијама Владе Србије, веће је, по предлогу надлежне општинске службе, донело Закључак, којим се услед утицаја ванредног стања на буџетске приходе свих једница локалне самоуправе у Србији, свим корисницима локалног буџета привремено обустављају одређена плаћања.

 

TRENUTNO NA SAJTU