НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Општинске управе

Image

Општинске управе имају следећа овлашћења и обавезе:
1) припремају нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине и председник општине
2) извршавају одлуке и друге акте скупштине општине и председника општине; 
3) решавају у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација из изворног делокруга општине; 
4) обављају послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине;

Општинске управе образују се као управе за поједине области и то су:

-Управа за урбанизам, финансије, скупштинске, опште послове

- Управа за инвестиције и одрживи развој

- Управа за пољопривреду и локални економски развој

- Управа за послове органа општине

 

РЕШЕЊА о давању овлашћења за вођење управног поступка
Кодекс понашања службеника и намештеника Општине Параћин
Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији Општине Параћин

 

 
 

 

 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 2 guests online