НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Конкурси и јавно оглашавање

18. 09. 2020.
Јавни позив за доделу признања

15. 09. 2020.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ VIP

14. 09. 2020.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

14. 09. 2020.
OGLAS za podnošenje zahteva za dodelu pomoći u humanitarnim paketima hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica, broj: 100-1465/I od 14.09.2020.godine

03. 09. 2020.
Оглас за јавну презентацију УП храма у Расевици

UP crkva u Rasevici

25. 08. 2020.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВА ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА

  24. 08. 2020.
Одлука о изменама и допунама одлуке о одобравању/неодобравању средстава за реализацију годишњих програма спортских организација

  20. 08. 2020.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 18. 08. 2020.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ЛОКАЦИЈУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА КП. БР. 2357, 2358 и део 2356 КО ПАРАЋИН-ГРАД У УЛИЦИ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ У ПАРАЋИНУ

15. 07. 2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

 

13. 07. 2020.
ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације површинског копа кречњака „Крајњи Рид“ у Клачевици и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације површинског копа кречњака „Крајњи Рид“ у Клачевици на животну средину

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

13. 07. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА САГАСЛНОСТ НА СТУДИЈУ

 

 

06. 07. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

 

 

06. 07. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОБИМУ И САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ

 

 

 

 

06. 07. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊЕУ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОБИМУ И САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ

 

 

 

26. 06. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

 

10. 06. 2020.

ЈАВНИ OГЛАС

 

 

 

 

09. 06. 2020.

ЈАВНИ ОГЛАС за давање на коришћење објеката привременог карактера-стубова јавне расвете и подземних канала који су у својини општине Параћин за постављање оптичких каблова

 

 

 

04. 06. 2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

 

02. 06. 2020.
JАВНИ КОНКУРС за доделу финансирања или суфинснирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Параћи

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

01. 06. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

 

28. 05. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

28. 05. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

27. 05. 2020.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

 

 

14. 05. 2020.

ЈАВНИ КОНКУРС

 

 

 

12. 05. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

11.05.2020.

На основу члана 14. став 1. и чланова 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", број: 104/09 и 99/11) и тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", број: 15/12, 88/18 и 67/20),
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА КОЈИ СЕ ВОДИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Део јединственог бирачког списка за територију општине Параћин изложен је у приземљу: на шалтеру број 5 / у канцеларији број 5, у седишту Општинских управа општине Параћин, у улици Томе Живановића број 10.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Параћин, могу поднети Одељењу за општу управу и заједничке послове Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, у времену од 07:30 до 15:30 часова сваког радног дана, као и суботом од 08:00 до 14:00 часова, најкасније до 05.06.2020. године, односно до дана закључења бирачког списка.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, тј. закључно са 30.05.2020.године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Параћин. Овај податак се не може мењати до окончања изборног поступка. У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstvenibirackispisak, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

 

 

08. 05. 2020.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

19. 03. 2020.

У складу са наведеном инструкцијом формирана је посебна мејл адреса '' This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ’’ на коју ће надлежне службе и субјекти достављати своје захтеве са потребама запослених за организовање посебно формираних линија приградског превоза. Функционисање наведеног облика превоза одобрава се искључиво ради превоза приритетног медицинског и немедицинског особља, које је запослено у здравственим установама, запослених лица у комуналним службама, чије функционисање је неопходно и није могуће обављати од куће, као и запослених за обављање свих других послова који су у функцији обезбеђивања здравља и безбедности грађана РС.

ОБАВЕЗНА ИНСТРУКЦИЈА О ПРИМЕНИ УРЕДБЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА МЕРА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА У ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ''

 

 

19. 03. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ УВИДА

 

 

17. 03. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОБИМУ И САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ

 

 

 

12. 03. 2020.
ЈУ ПППИК пруга Београд - Ниш

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

 

12.03.2020.  

РЕШЕЊЕ ИНФОРМИСАЊЕ
Предлог Комисије

Позивају се сви учесници конкурса којима је додељен мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спрецификацију трошкова (ревидирани образац буџета) у складу са додељеним средствима, или обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

06. 03. 2020.
JАВНИ КОНКУРС за доделу финансирања или суфинснирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

  

 

05. 03. 2020.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

05. 03. 2020.

Поводом Одлуке Председника Републике Србије о расписивању избора за Народне посланике и Одлуке Председнице скупштине РС

о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији за 26.04.2020.године,

достављамо Вам Јавни оглас о излагању на увид део јединственог бирачког списка за подручје општине Параћин,

који би требало да објавите на  званичном веб порталу општине Параћин.

JАВНИ ОГЛАС О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

  

04. 03. 2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

  

28. 02. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  

27. 02. 2020.

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

   

27. 02. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

   

26. 02. 2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА ОД МЕРНЕ СТАНИЦЕ (МС) 2 НА МАГИСТРАЛНОМ ГАСОВОДУ (ИНТЕРКОНЕКТОРУ) ГРАНИЦА БУГАРСКЕ - ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ ДО ГЛАВНОГ РАЗВОДНОГ ЧВОРА (ГРЧ) „КАРАЂОРЂЕВО БРДО“ НА ТРАНСПОРТНОМ СИСТЕМУ ЈП„СРБИЈАГАС“, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА ОД МЕРНЕ СТАНИЦЕ (МС) 2 НА МАГИСТРАЛНОМ ГАСОВОДУ (ИНТЕРКОНЕКТОРУ) ГРАНИЦА БУГАРСКЕ - ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ ДО ГЛАВНОГ РАЗВОДНОГ ЧВОРА (ГРЧ) „КАРАЂОРЂЕВО БРДО“ НА ТРАНСПОРТНОМ СИСТЕМУ ЈП „СРБИЈАГАС“, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

  

25. 02. 2020.

ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње прикупљањем писаних понуда

 

 

24. 02. 2020.
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 2021.

ОБРАСЦИ ПРАВИЛНИКА ЗА СПОРТ

 

 

20. 02. 2020.

КОНКУРС за доделу средстава буџета општине намењених регистрованим пољопривредним газдинствима

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА

  

19. 02. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

 

 

18. 02. 2020.

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА који ће се финансирати из буџета општине Параћин у 2020. години Јавном конкурсу за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

 

 

14. 02. 2020.

ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње прикупљањем писаних понуда

 

 

 

13. 02. 2020.

ИНФОРМАЦИЈE О КОРИСНИЦИМА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН КОЈИ НИСУ ДОСТАВИЛИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА У КУЛТУРИ ЗА 2019. ГОДИНУ

  

12. 02. 2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ЛОКАЦИЈУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА КП. БР. 5672/1 КО ПАРАЋИН-ГРАД У УЛИЦИ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ У ПАРАЋИНУ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ЛОКАЦИЈУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА КП БРОЈ 5672/1 КО ПАРАЋИН-ГРАД У УЛИЦИ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ У ПАРАЋИНУ

 

  

12. 02. 2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ЛОКАЦИЈУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА КП. БР. 2357 КО ПАРАЋИН-ГРАД У УЛИЦИ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ У ПАРАЋИНУ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ЛОКАЦИЈУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА КП БРОЈ 2357 КО ПАРАЋИН-ГРАД У УЛИЦИ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ У ПАРАЋИНУ

 

 

12. 02. 2020.

РЕШЕЊА

 

 

05. 02. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

05. 02. 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 05. 02. 2020.

РЕШЕЊЕ

 03. 02. 2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКАТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ“ У ДРЕНОВЦУ

23. 01. 2020.

КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШУ ВИНСКУ ПЕСМУ

 

 

20. 01. 2020.

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса из буџета Општине Параћин''

Документација

17. 01. 2020.

ЈАВНИ ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

 

13. 01. 2020.

ОГЛАС ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД У План детаљне регулације површинског копа кречњака „Крајњи Рид“ у Клачевици

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОП КОПА КРЕЧЊАКА "КРАЈЊИ РИД" У КЛАЧЕВИЦИ - ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

13. 01. 2020.

ЈАВНИ ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

 

 

09. 01. 2020.
JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2020. ГОДИНИ

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

 

06.01.2020.
Jaвни позив за учешће на општем конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања у 2020. години

 

Образац 1- Буџет пројкета.xls

Образац 1- Пријава за пројектно суфинасирање из области јавног информисања.docx

 

 

  31. 12. 2019.
ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ-НЕОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ
ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 2020.

 

  30. 12. 2019.
РЕШЕЊЕ

 

27. 12. 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

27. 12. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

  

  22. 12. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЂЕ НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

 

 19 12. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

   17. 12. 2019.
ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Образложење

ЗАКЉУЧАК

 

 

17.12.2019.

Управа за инвестиције и одрживи развој општине Параћин oбјављује:
Међународни позив за предквалификацију за извођаче на Санација и реконструкција четири пешачка
и три саобраћајна моста у општини Параћин

Пројекат се реализује у оквиру своје сарадње између Швајцарске и Србије . Влада Швајцарске конфедерације
коју представља Државни секретаријат за економска питања (у даљем тексту SECO) одобрила је техничку и
финансијску помоћ кроз Пројекат смањења ризика у Србији - Санација и реконструкција четири пешачка и
три саобраћајна моста у општини Параћин

Документа везана за позив можете преузети овде: 

ДОКУМЕНТА

 

  12. 12. 2019.
ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК ИЗДАВАЊА УСЛОВА, САГЛАСНОСТИ И ОСТАЛИХ УСЛУГА
ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ

 12. 12. 2019.
ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИЦА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ

 12. 12. 2019.
ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 2020. ГОДИНЕ

 12. 12. 2019.
ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 2020. ГОДИНЕ

 05. 11. 2019.
ЗАКЉУЧАК

  10. 12. 2019.
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

   10. 12. 2019.
ЈАВНИ КОНКУРС за давање на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката

    09. 12. 2019.
КОНАЧНA РАНГ ЛИСТУ УЧЕНИКА И СТУДЕНТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

  06. 12. 2019.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

    05. 12. 2019.
РЕШЕЊA

  

       03. 12. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЂЕ НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ  

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ ТАКСАМА 2020

  

28.11.2019.

Oбавештење о продужењу рока за набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију/реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу

Амандман - набавка и уградња постројења и опреме за енергетску санацију/реконструкцију
објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу


26.11.2019

решење о постављењу привременог заступника у поступку експропријације непокретности

 21.11.2019

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИЦИМА СРЕДСТАВА КОЈИ НИСУ ДОСТАВИЛИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА У КУЛТУРИ, ОДНОСНО НИСУ ИЗВРШИЛИ ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ.

 21.11.2019

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години из буџета општине Параћин

 20.11.2019

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАМЕНИ ОБРАЗАЦА ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЧА И РУКОВАОЦА ЧАМЦА, ОДНОСНО МОРНАРА НА ПЛОВЕЋЕМ ПОСТРОЈЕЊУ

 

13 11. 2019.

ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ/НЕООДОБРАВАЊУ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

13. 11. 2019.

Расписује се јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења из буџета општине Параћин за 2019. годину.

 13. 11. 2019.

ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВА И УЛИЦА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

   12. 11. 2019.
ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

ЗАКЉУЧАК  

 

 

08. 11. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

  

      05. 11. 2019.
ПРЕДЛОГ РАСПОДЕЛЕ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА

  

   04. 11. 2019.
JАВНИ ПОЗИВ

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

   04. 11. 2019.
JАВНИ КОНКУРС за доделу финансирања или суфинснирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

  

25. 10. 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ  

ОДЛУКA О ЈАВНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

  25. 10. 2019.
РЕШЕЊA

  

     24. 10. 2019.
РЕШЕЊЕ

  

22.10.2019.

Poziv za podnošenje ponuda za Nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju/rekonstrukciju 15 objekata

У оквиру пројекта МЕЕМП, Министарство рударства и енергетике Републике Србије у сарадњи са Државним секретаријатом за економске послове Швајцарске Конфедерације, објављује позив за подношење понуда за Набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију/реконструкцију четири (4) објекта у Параћину, шест (6) објеката у Крушевцу и пет (5) објеката у Ужицу. Комплетна тендерска документација је доступна за преузимање на швајцарској веб страници за јавне набавке (СИМАП) WWW.SIMAP.CH. Рок за подношење понуда је 02. децембар 2019. пре
12:00
Детаљнији опис за подношење понуда налази се ОВДЕ

   

  18. 10. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ  

  

    15. 10. 2019.
РЕШЕЊЕ

 

 

   10. 10. 2019.
КОНКУРС За остваривање права на студентску и ученичку стипендију студената и ученика који имају пребивалиште на територији општине Параћин  

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

  

    10. 10. 2019.
КОНКУРС за доделу средстава буџета општине намењених регистрованим пољопривредним газдинствима  

КОНКУРС за суфинансирање камата за пољопривредне кредите регистрованим пољопривредним газдинствима

 

 

 

10. 10. 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОДЛУКA О ЈАВНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

 

     01. 10. 2019.
Pешење о постављењу привременог заступника

 

 

    30. 09. 2019.
EU PRO- Obaveštenje o objavljivanju drugog javnog poziva za predloge projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća (CFP 10-2019)  

 

 

      26. 09. 2019.
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ  

ОБРАСЦИ

 

 

26. 08. 2019.

ЈАВНИ УВИД У Нацрт Плана детаљне регулације Стубица видиковац

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

 

 

  26. 09. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ

 

 

 

18. 09. 2019.

Министарство рударства и енергетике Републике Србије и Државни секретаријат за економске послове Швајцарске Конфедерације НАЈАВЉУЈУ ОБЈАВУ ТЕНДЕРА за набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу

 

 

 

12. 09. 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2019. ГОДИНИ

Образац 1- Буџет пројкета.xls

Образац 1- Пријава за пројектно суфинасирање из области јавног информисања.docx

 

 

   12. 09. 2019.
РеЛОаД - Резултати конкурса Параћин са напоменом

 

 

 10. 09. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

     03. 09. 2019.
ЈАВНИ КОНКУРС  

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА - ИЗЈАВА

 

  03. 09. 2019.
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

 

  

   29. 08. 2019.
ОГЛАС за подношење захтева за доделу новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су настањена на територији општине Параћин

 

    29. 08. 2019.
ОГЛАС за подношење захтева за доделу помоћи у огреву за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица

 

 

20. 08. 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА У ОКВИРУ СТАМБЕНИХ БЛОКОВА ''ЕЛМОС НАСЕЉА'' У ПАРАЋИНУ

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

 

20. 08. 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА KП. БР. 1420/2, 1420/3 1420/4, 1420/5 И 1423 СВЕ КО ДАВИДОВАЦ, СА ПРИКЉУЧКОМ НА ДРЖАВНИ ПУТ I Б РЕДА БРОЈ 36 ПАРАЋИН-ЗАЈЕЧАР

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

  

20. 08. 2019.

ЈАВНИ УВИД У Нацрт Плана детаљне регулације за заштиту непокретних културних добара од великог значаја (споменика културе) на подручју Петрушке области и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за заштиту непокретних културних добара од великог значаја (споменика културе) на подручју Петрушке области на животну средину

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

 

 

 

16. 08. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

 

15. 08. 2019.
РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ, БЕОГРАД - НИШ

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

 

   14. 08. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА У ОКВИРУ СТАМБЕНИХ БЛОКОВА ''ЕЛМОС НАСЕЉА'' У ПАРАЋИНУ  

 

14. 08. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА KП. БР. 1420/2, 1420/3 1420/4, 1420/5 И 1423 СВЕ КО ДАВИДОВАЦ, СА ПРИКЉУЧКОМ НА ДРЖАВНИ ПУТ I Б РЕДА БРОЈ 36 ПАРАЋИН-ЗАЈЕЧАР

 

 

    14. 08. 2019.
ЈАВНИ ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА   

 

  13. 08. 2019.
РЕШЕЊЕ  

 

   09. 08. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЅА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

 

  29. 07. 2019.
ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ККУК ТИГАР ЗА 2019

 

  25. 07. 2019.
Oбавештење о поднетом захтеву ради издавања дозволе за складиштење неопасног отпада

 

 23. 07. 2019.
ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ККУК ТИГАР ЗА 2019. ГОД

 

19. 07. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА (ИНТЕРКОНЕКТОР) ГРАНИЦА БУГАРСКЕ – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ, ДЕОНИЦА 1, ФАЗА 4, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА ЋУПРИЈА И ПАРАЋИН

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА (ИНТЕРКОНЕКТОР) ГРАНИЦА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА (ИНТЕРКОНЕКТОР) ГРАНИЦА БУГАРСКЕ – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ, ДЕОНИЦА 1, ФАЗА 4, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА ЋУПРИЈА И ПАРАЋИН

ГАСОВОД

 

 

  12. 07. 2019.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

  11. 07. 2019.
ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ПАРАЋИН ЗА 2020.ГОДИНУ

 

 

   10. 07. 2019.

На основу донетог Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени
гласник РС'' број 95/18), Уредбу о критеријумима за одређивање активности
које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену
негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности,
износима накнада, условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено
умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на
животну средину (''Службени гласник РС'' број 29/2019), Стална конференција
градова и општина организује 12. јула у Београду, Сава Центар,  заједнички
састанак Мреже еко-повереника и Мреже локалних пореских администрација  са
темом: примена правилника којим се регулише успостављање и наплата Накнаде
за заштиту и унапређење животне средине на локалном нивоу.
Након усвајања закона о накнадама за коришћење јавних доабра, крејем
2018.гдине, престале су да важе одредбе Закона о заштити животне средине
којима је била дефинисана накнада за заштоту и унапређење живоне средине и
на основу којих је била реализована њена наплата на локалном нивоу. Из тог
разлога, а у складу са новим законом који регулише ову област, усвојена су
следећа три правилника којима се разрађује методологија за обрачун накнаде
за заштоту и унапређење животне средине и којима се прецизира спровођење
закона на локалном нивоу.
1. Правилник о параметрима за прорачун количина емитованих загађујућих
материја у ваздуху на основу врста и количине утошеног годива (''Службени
гласник РС'' број 48/2019)
2. Правилник о висини јединичне емисије загађујућих материја и висине
корекционог фактора за потребе прорачуна износа накнаде за заштиту и
унапређење животне средине за физичка лица у 2019.години (''Службени гласник
РС'' број 48/2019)
3. Правилник о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са
подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за
заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице
локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине дужан да поднeсе надлежном органу јединице
локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно
испоруке робе у току месеца(''Службени гласник РС'' број 48/2019)

   10. 07. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА (ИНТЕРКОНЕКТОР) ГРАНИЦА БУГАРСКЕ – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ, ДЕОНИЦА 1, ФАЗА 4, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА ЋУПРИЈА И ПАРАЋИН

   09. 07. 2019.
ЈАВНИ КОНКУРС

  04. 07. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

   04. 07. 2019.
ОГЛАС за подношење захтева за доделу помоћи у хуманитарним пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица

 

 

25. 06. 2019. 

KO Привремени записник -исправка

 

 

  25. 06. 2019. 

РЕЗУЛТАТИ РЕЛОАД КОНКУРСА

Преузмите документ

21. 06. 2019. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Преузмите документ

20. 06. 2019. 

Поштовани у прилогу је текст јавног конкурса за прикупљање понуда за давање у закуп на привремено коришћење површине јавне намене који треба да се оглашава у периоду 21.06.2019. године до 25.06.2019. године, до 15:30 часова.

Преузмите документ

 

18. 06. 2019. 

На основу донетог Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС'' број 95/18) на седници Владе од  18.04.2019.год , Влада је донела Уредбу о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину.

 

Преузмите документ

 

12. 06. 2019.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Преузмите документ

  

11. 06. 2019.

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ ОД ЈУНСКИХ ПОПЛАВА

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

  

 07. 06. 2019.
ЈЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 

30. 05. 2019.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње прикупљањем писаних понуда

 

  

30. 05. 2019.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНА ПАРАЋИН –2019

  

 

  28. 05. 2019.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ ЦЕНОВНИКА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА

 

  28. 05. 2019.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ ЦЕНОВНИКА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ”

 

 

 

    27  05. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ ѕа учешће на јавној расправи

  

 

   24  05. 2019.
Р Е Ш Е Њ 

 

 

 21. 05. 2019. 

На основу донетог Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС'' број 95/18),

формирана је радна група за израду нацрта Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Параћин. Прилог: Решење о формирању радне групе

  РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ

 

 

 

13. 05. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

 

  13  05. 2019.
Р Е Ш Е Њ Е

 

 

    10. 05. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ  

 

 

 

 30. 04. 2019.
 30. 04. 2019.
РАНГ ЛИСТА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2020. год

 

 

      25. 04. 2019.
Исправка документације за РеЛОаД

 

 

      24. 03. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ

 

 

      23. 03. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

 

   23. 04. 2019.

ИСПРАВКА РЕЛОАД:

Aneks 2_Budzet projekta је замењен документом Aneks 2_Budzet projekta_fin услед уочене грешке.

Наиме, буџет пројекта се попуњава у доларима, са максималним трајањем од девет месеци,

док су у претходној табели били еври и колоне за више од 9 месеци.

   
ПРЕУЅИМИТЕ ДОКУМЕНТ

 

 

16. 04. 2019.
ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА БУГАРСКЕ – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

   15. 04. 2019.
ЈАВНИ КОНКУРС

 ИЗЈАВE

 

 12  04. 2019.
Р Е Ш Е Њ Е  

 10. 04. 2019.
РЕШЕЊA

  

09. 04. 2019.
РЕШЕЊE о додели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2019. години из буџета општине Параћин   

ОБАВЕШТЕЊЕ
У складу са чланом 25. и 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања обавештавамо све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

 

09. 04. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА за прибављање непокретности - станова у јавну својину Републике Србије на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ

  

04. 04. 2019.
РЕШЕЊE o додели средстава за избор пројеката удружења грађана који се финансирају и суфинансирају из буџета Општине Параћин у 2019. години

  Извештаји о реализацији пројеката удружења које је финансирала општина Параћин за 2017. годину

01. 04. 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е - РеЛОаД

Менторске сесије за писање пројеката одржаће се у следећим терминима:

Четвртак, 04.04.2019. године у периоду од 12:00 до 16:00 часова и

Петак, 05.04.2019. године у периоду од 09:00 до 12:00 часова.

 

 

Менторске сесије ће се одржати у Малој сали на другом спрату Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин,

На адреси Томе Живановића број 10, Параћин. Позивају се сви представници ОЦД-а који су заинтересовани за учешће на конкурсу да присуствују менторским сесијама

и да са собом понесу пројектне формуларе са иницијалним идејама за пројекат.

  

      29. 03. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  

28. 03. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

  

 26.03.2019.
Извештаји о медијским пројектима - за 2018. годину

26. 03. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ

ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 2019-2022

  

22. 03. 2019.
ЗАКЉУЧАК

ОДЛУКа о прибављању, отуђењу и давању у закуп непокретности на територији општине Параћин на којима општина има јавну својину

  

21. 03. 2019.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА ПРЕДАЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (РеЛОаД

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

   

     21. 03. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈЕ  

  

    20. 03. 2019.
ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА од јавног интереса из буџета општине Параћин

 

  

15. 03. 2019.

ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње прикупљањем писаних понуда

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА

 

  15. 03. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОБИМУ И САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ

  

  13. 03. 2019.
Захтев за измену ценовника за вашар ЈКП   

  

     07. 03. 2019.
ОДЛУКА о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин за 2019.годину

  

05. 03. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

  

 

05. 03. 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОДЛУКА о измени и допуни Статута општине Параћин

 

 

28. 02. 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЂИН

ПРАВИЛНИК о категоризацији спортских организација на територији општине Параћин

  

     14. 02. 2019.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње прикупљањем писаних понуда

 

 

14. 02. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2019.ГОДИНИ   

Образац 1- Буџет пројкета.xls

Образац 1- Пријава за пројектно суфинасирање из области јавног информисања.docx

Решење о формирању Стручне комисије

11. 02. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

   

   08. 02. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРИОРИТЕТИМА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС КОЈИ СЕ ОРГАНИЗУЈЕ У

   08. 02. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРИОРИТЕТИМА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС КОЈИ СЕ ОРГАНИЗУЈЕ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (РеЛОаД)

 

 

04. 02. 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

 

 

 

    31. 01. 2019.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА 2019. ГОДИНУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

    30. 01. 2019.
OБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ РАДИ ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

  

29. 01. 2019.

НАЦРТ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 2019.

ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 2019.

   

28. 01. 2019.
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Обрасци правилника за спорт

 

 

    28. 01. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ

 

 

24. 01. 2019.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА (СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ) И ИЗГРАДЊЕ ПУТА ЗАБРЕГА - СИСЕВАЦ - РАНИ ЈАВНИ УВИД -

ПРЕУЗМИТЕ МАТЕРИЈАЛ ЅА РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

 

 

   16. 01. 2019.
МЕХАНИЗАМ УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАБНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН  

 

  

10. 01. 2019.
JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У

10. 01. 2019.
JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2019. ГОДИНИ

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

09. 01. 2019.
JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

 

    04. 01. 2019.
ПОЗИВ

 

 

   04. 01. 2019.

 - OДЛУКА o одобравању/неодобравању средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2019. годину


- ПРАВИЛНИК о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин 

   ОБРАСЦИ   

 

 

 

     31. 12. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

 

    27. 12. 2018.
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

 

 

   21.  12. 2018.
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо све организације у области спорта у општини Параћин да своје примедбе на Предлог Одлуке о одобравању или неодобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма  којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2019 број:06-268Јавна расправа у вези Нацрта Одлуке о одобравању или неодобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2019. годину, одржаће се у понедељак 24.12.2018. године са почетком у 9 часова у сали на другом спрат у згради Општине Параћин.

 

 21. 12. 2018.
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

 

 

   12. 12. 2018.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

 

   06. 12. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊЕУ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОБИМУ И САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ  

 

 

05. 12. 2018.
ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ ЈП “ДИРЕКЦИЈА” НА ЦЕНОВНИК ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА

     ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАХТЕВА - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА

 

 05 12. 2018.
ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ ЈП “ДИРЕКЦИЈА” НА ЦЕНОВНИК ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

     ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАХТЕВА - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

 

 

  04. 12. 2018.
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

 

 

04. 12. 2018.
ЈКП- Захтев за сагласност на Ценовник дезинсекције и дератизације за 2019. год

 

 

 30. 11. 2018.
Ценовник месечних карата - Еуролин Д.О.О

Ценовник карата приградског превоза по релацијама - Еуролин Д.О.О

 

 

 

22. 11. 2018.
НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

 

   22. 11. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2018. години из буџета општине Параћин

 

  

20. 11. 2018.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

 

20. 11. 2018.
ПОЗИВ  

 

 

20. 11. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА за прибављање непокретности - станова у јавну својину Републике Србије на територији општина Оџаци, Параћин Шид и градова Бор и Шабац

ОБРАЗАЦ 1: ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

 

14. 11. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

 

 14. 11. 2018.
Захтев за сагласност на пречишћен текст ценовника ЈКП - РЈ “Гробље”

 

 

7. 11. 2018.
Допуна

7. 11. 2018.
Допуна

7. 11. 2018.
Допуна образложења Ценовника димничарских услуга за физичка лица ЈП "Пословни центар" Параћин

 

7. 11. 2018.
Захтев за сагласност ЈП “Дирекција за изградњу” на Ценовник за коришћење јавних паркиралишта

 

 

    02. 11. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

   05. 11. 2018.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОД.

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

 

 

1. 11. 2018.
ОГЛАС за подношење захтева за доделу помоћи у огреву за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица

 

    1. 11. 2018.
ОГЛАС за подношење захтева за доделу једнократне новчане помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица

  

 

   31. 10. 2018.
Захтев за сагласност на Ценовник димничарских услуга за физичка лица ПЦ Параћин

 

 

26. 10. 2018.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЈУЖНОГ ДЕЛА ТУРИСТИЧКОГ ИЗЛЕТИШТА ГРЗА- ОД РАСКРСНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА I Б РЕДА БР. 35 ДО ПОТЕСА ″ПАПРАДИНА″, СА ОБЕ СТРАНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II Б РЕДА БР. 388

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

 26. 10. 2018.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње прикупљањем писаних понуда

 

 

 18. 10. 2018.
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН  

 

 

  24. 10. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЋЕ НА ЛОКАЦИЈИ КАРАЂОРЂЕВО БРДО БИТИ ОРГАНИЗОВАНО УНИШТАВАЊЕ НЕЕКСПЛОДИРАНИХ УБОЈИТИХ СРЕДСТАВА

 16.10.2018.

РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ 

 

 

    16. 10. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРОЈЕКАТА- МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈЕ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2019.ГОДИНИ


ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

  

 

    15. 10. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ


ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ОПШТИНА ПАРАЋИН– 2018

 

 

08. 10. 2018.
ОГЛАС

 

 

04. 10. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ

 

  

03. 10. 2018.

КОНКУРС За остваривање права на студентску и ученичку стипендију студената и ученика који имају пребивалиште на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

  

 

    01. 10. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  


26. 09. 2018.
OДЛУКА o одобравању/неодобравању средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2018. годину

 

 

 25. 09. 2018.
ПРОЈЕКТИ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

 

 

 

25.09. 2018.
JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ24. 09. 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018.ГОДИНИ   

Образац 1   18. 09. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ  
Обрасци

 

 

     13. 09. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

   20. 08. 2018.
Јавни конкурс за доделу финансирања или суфинснирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Параћин  


Образац буџета 


Образац пројекат 


Пријавни образац 

 

 

    20. 08. 2018.
Јавни позив за релизацију Пројекта "Размена исустава Peer to peer у области просвете, локалне администрације и локалне самоуправе, здравства са општинама из Шумадије и Поморавља кроз студијску посету општинама у ЕУ"  

 

 

    16. 08. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

 

 

    16. 08. 2018.
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ДА ДОСТАВЕ ДОДАТНЕ ПРЕДЛОГЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2018.  


Образац-Апликациони формулар 

 

 

    14. 08. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА  


З А К Љ У Ч А К 

 

 

    10. 08. 2018.
Коначна листа реда првенства Потпројкета 7 компонета 2  

 

 

  10. 08. 2018.
Нацрт ПДР Поповац-Стубица

СПУ Поповац-Стубица

Поповац-Стубица планирана намена земљишта са поделом на целине

Поповац-Стубица план саобраћаја

Поповац-Стубица план регулације

Поповац-Стубица Сихрон план инфраструктуре

Спровођење плана и посебни услови

Јавни увид

  

  10. 08. 2018.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње прикупљањем писаних понуда

Скица парцела у Индустриској зони "Змич"

 

    08. 08. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ  

 

 

    08. 08. 2018.
Обавештење о коначној листи реда првенства  

 

 

    08. 08. 2018.
Обавештење потпројекта 7 компонета 1  

 

 

    08. 08. 2018.
Коначна листа реда Потпројекта 7 компонета 1  

 

 

    08. 08. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ  

 

 

    03. 08. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ  

 

 

  23. 07. 2018.
  23. 07. 2018.
РАНИ ЈАВНИ УВИД У План детаљне регулације Стубица - Видиковац

 

 

   18. 07. 2018.
ОДЛУКА О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА

 

   18. 07. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ

 

   16. 07. 2018.
ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ПАРАЋИН за 2019. годину

 

  16. 07. 2018.
РАНГ ЛИСТА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2019. год  

 

  16. 07. 2018.
ОГЛАС 1

ОГЛАС 2

 

  09. 07. 2018.
ОГЛАС за подношење захтева за доделу помоћи у хуманитарним пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица  

 

 

29.06. 2018.
Одлука о општим правилима кућног реда у стамбено и стамбено-пословним зградама на територије општине Параћин

Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда nbsp; target=и накнада за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Параћин

 

 

 28. 06. 2018.
JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА

БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

Ранг листа пројектних предлога организација цивилног друштва (ОЦД) примљених на Јавном конкурсу

 

 

21.06.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

13.06.2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОДИНУ

13.06.2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОДИНУ

12.06.2018.
Оглас о лицитацији за давање на привремено коришћење површина јавне намене ради постављања киоска, покретних објеката за продају бостана и мобилијара

01. 06. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

  

01. 06. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ  

  

29. 05. 2018.
Opština Paraćin – pionir u primeni PEFA merenja na lokalnom nivou

 

 29. 05. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

  29. 05. 2018.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

 29. 05. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 24. 05. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ

  

 23. 05. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНА ПАРАЋИН – 2018

 

 22. 05. 2018.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње прикупљањем писаних понуда

  

 18. 05. 2018.
ПОЗИВНО ПИСМО ЗА ОКРУГЛИ СТО

АГЕНДА

  

17. 05. 2018.
Општина Параћин позива све заинтересоване грађане од 16-60 година који желе да буду део цивилне заштите, да се пријаве лично у канцеларији Кол центра Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове, ради попуњавања обрасца ЦЗ-4.
Контакт особа Дејан Цвејић, e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

15. 05. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ  

 

30. 04. 2018.
ЗАХТЕВ JП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ЦЕНОВНИКА НАКНАДЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ  

 

 

  20. 04. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС  

 

 

  19. 04. 2018.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СРЦ "БОРАЦ"  

 

17. 04. 2018.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ  

 

 16. 04. 2018.
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА САВЕТНИКУ ПАЦИЈЕНАТА  

 

 

10. 04. 2018.
Резултати јавног конкурса за доделу средстава буџета општине намењених за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин у 2018. години

 

 

05. 04. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима с /p танара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

05. 04. 2018.  

РЕШЕЊЕ ИНФОРМИСАЊЕ

 

21. 03. 2018.
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА

ОБРАСЦИ

ПРАВИЛНИК о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин

  

 21. 03. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  

 

  07. 03. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ОПШТИНА ПАРАЋИН– 2018

  

05. 03. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  

   02. 03. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

01. 03. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

23. 02. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА ПРЕДАЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (РеЛОаД)

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПРОГРАМ ОБУКЕ

Најчешћа питања и одговори

Најчешћа питања и одговори (2 део)

Ранг листа пројектних предлога организација цивилног друштва (ОЦД) примљених на Јавном конкурсу за организације цивилног друштва у склопу пројекта РеЛОаД у општини Параћин

 

  

    21. 02. 2018.
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН и расписује О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

  

     21. 02. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

   19. 02. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

    14. 02. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

   13. 02. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ  

 

  12. 02. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА - заменика начелника за Управу за урбанизам, финансије, скупстинске и опште послове  

  

  12. 02. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА заменика начелника Управе за пољопривреду и ЛЕР

 

 

   12. 02. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА - заменика начелника Управе за послове органа општине

 

 

  12. 02. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА / УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРИОРИТЕТИМА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС КОЈИ СЕ ОРГАНИЗУЈЕ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (РеЛОаД)

ЗАПИСНИК са ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПРЕДЛОЖЕНИМ ПРИОРИТЕТИМА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПРОГРАМУ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (РеЛОаД)

 

09. 02. 2018.
JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2018. ГОДИНИ

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

   09. 02. 2018.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА - ИЗЈАВА

 

   08. 02. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ  

 

   08. 02. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

 

07. 02. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

    07. 02. 2018.
Oдлука о измени Ценовника услуга системтске дезинскеције и деритизације

 

   26. 01. 2018.
ИЗМЕНА ЦЕНОВНИКА УСЛУГА СИСТЕМАТСКЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

 

 

26. 01. 2018.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње прикупљањем писаних понуда

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

  18. 01. 2018.
МЕХАНИЗАМ УTВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

 

  17. 01. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС

 

  15. 01. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ

 

 

12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 12. 01. 2018.
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

 

 

11. 01. 2018.
ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У Нацрт измене Плана генералне регулације насељеног места Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

  

 10. 01. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018.ГОДИНИ

ОБРАЗАЦ - ПРИЈАВА

РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ

 

 

08. 01. 2018.
OДЛУКА О одобравању/неодобравању средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе грађана у области спорта у општини Параћин за 2018. годину

ПРАВИЛНИК О одобравању и финансирању

ПРАВИЛНИК О одобравању и финансирању

ПРАВИЛНИК О одобравању и финансирању

ПРАВИЛНИК О одобравању и финансирању

ПРАВИЛНИК О одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин

 

05. 01. 2018.
JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Подносиоци пројеката за учешће на конкурсу за избор пројеката од јавног интереса

 

  

 28. 12. 2017.
ОДЛУКЕ

 

22. 12. 2017.
Обавештење

 Јавна расправа поводом Нацрта Статута општине Параћин одржаће се у понедељак, 25.12.2017.године у згради општине Параћин, у Параћину, у ул.Томе Живановића бр.10, са почетком у 11 часова (сала на 2. спрату) 

 Нацрт Статута општине Параћин истакнут је на огласној табли Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин и постављен на интернет страници општине Параћин www.paracin.rs и на facebook страници општине.

 Предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре заинтересовани учесници могу доставити на електронску адресу: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it или лично на шалтер бр.7 у Општинском услужном центру.

 Позивају се сва заинтересована лица да присуствују јавној расправи. 

 

 

21. 12. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ:

Поштовани,

Јавна расправа поводом предлога Стратегије за унапређење положаја Рома општине Параћин за период 2018-2021. године и Локалног акциони план за унапређење образовања, здравља, запошљавања и становања Рома за период од четири године јануар 2018-децембар 2021. године,

одржаће се у четвртак 21. децембра 2017.године, у 15 часова, у згради општине Параћин, улица Томе Живановића број 10, у малој Сали на другом спрату.

Предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре заинтересовани учесници могу доставити на електронску адресу: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

или лично на шалтер бр.7 у Општинском услужном центру.

.
Преузмите документацију

 

 

19. 12. 2017.
Ценовник димничарских услуга ЈП ''Пословни центар'' Параћин

 

 

14. 12. 2017.
Општинско Веће је на седници од 13. децембара упутило на јавну расправу - нацрт Измена и допуна одлуке о локалним комуналним таксама за 2018. год. - нацрт за јавну расправу.

Јавна расправа ће се одржати у петак 15. децембра у 11 часова у згради општине у малој Сали на другом спрату.

Позивају се сва заинтереосвана лица да присуствују јавној расправи и да доставе у писној форми своје предлоге и примедбе са писаним образложењем.


ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

14. 12. 2017.

Ценовник услуга ЈП "Водовод" за 2018. годину

Oбразложење разлога за промену тарифа и цена-сетек

САГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈП ВОДОВОД

 

 

13. 12. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ:

ЈАВНА РАСПРАВА ПОВОДОМ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА ОДРЖАЋЕ СЕ 14.12.2017.ГОДИНЕ У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, У ПАРАЋИНУ, У УЛ.ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА БР.10, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА.

Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама и накнадама истакнут је на огласној табли Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин и постављен на интернет страници општине Параћин www.paracin.rs.

Предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре заинтересовани учесници могу доставити на електронску адресу: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it или лично на шалтер бр.7 у Општинском услужном центру. 

.
Одлукa о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама и накнадама

 

 

 13. 12. 2017.
Захтев за сагласност на ценовник ЈП Дирекција за изградњу  

САГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК ЈП ДИРЕКЦИЈА - ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

 

 

13. 12. 2017.
Захтев за сагласност на ценовнике комуналних услуга

САГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКЕ ЈКП

 

 

12. 12. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ: ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ Одржаће се 13. децембра 2017.године са почетком у 10 часова у згради Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове – Мала сала II спрат

.
Одлукa о грађевинском земљишту

 

 

08. 12. 2017.
ОГЛАС - ПАКЕТИ ХРАНЕ  

 

 

08. 12. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ: О Нацрту Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта, Јавна расправа биће одржана дана 12. децембра 2017. године са почетком у 11 часова, у згради општине Параћин, у малој сали.

.
ОДЛУКA О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 

 

 08. 12. 2017.
ОДЛУКA О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

ОБАВЕШТЕЊЕ: ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА Одржаће се уторак 12. 12. 2017. године са почетком у 10 часова у Малој сали на II спрату Општине Параћин

ЗАПИСНИК  

 

 

07. 12. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

07. 12. 2017.

ОДЛУКA О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

  

 

04. 12. 2017.

Ранг листа категоризације спортских организација општине Параћин за 2018. годину

Предлог годишњих програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта општине Параћин за 2018. годину

 

 

01. 12. 2017.

JАВНИ КОНКУРС за доделу финансирања или суфинснирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

 01. 12. 2017.
ОГЛАС

 

 

27. 11. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ  

 

 

 27. 11. 2017.
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

 

24. 11. 2017.
ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ФОНТАНЕ И ТРГА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

Билборд

 

 

 07. 11. 2017.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРОЈЕКАТА- МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2018.ГОДИНИ

Пријавни образац манифестације

 

 

 02. 11. 2017.
ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ/НЕОДОБРАВАЊУ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ПАРАЋИН ЗА 2017. ГОДИНУ

 

01. 11. 2017.
РЕШЕЊЕ о додели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2017. години из буџета општине Параћин

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРЕДЛОГ додели средстава ради оставривања јавног интереса у области јавног информисања  

 

 

12. 10. 2017.
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

 

 

  12. 10. 2017.
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА ОДОБРАВАЊЕ ФИНАНСИРАЊА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2017. ГОДИНИ - ПО ОСНОВУ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ДА ДОСТАВЕ ДОДАТНЕ ПРЕДЛОГЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2017.ГОДИНИ

Преузмите обрасце  

 

  12. 10. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ  

  

 

  12. 10. 2017.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

 

 

 05. 10. 2017.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

 

02. 10. 2017.

КОНКУРС За остваривање права на студентску и ученичку стипендију студената и ученика који имају пребивалиште на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

05. 09. 2017.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

 

29. 08. 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКhttp://www.paracin.rs/files/konkursi/2018/pravilnik_o_odobarvanju_i finansiranju_ programa_u_oblasti_sporta_09012018.pdfpАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017.ГОДИНИ

Преузмите документацију

 

 

  28. 08. 2017.
ЈАВНИ УВИД У Нацрт Плана детаљне регулације археолошког налазишта Дреновац и Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације археолошког налазишта Дреновац на животну средину  

 

 

15. 08. 2017.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА  

 

 

14. 08. 2017.
РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

  

 08. 08. 2017.
ЈАВНА РАСПРАВА

 

31. 07. 2017.

JАВНИ КОНКУРС за доделу финансирања или суфинснирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

19. 07. 2017.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У План детаљне регулације на потесу општинског пута Поповац-Стубица, од фабрике цемента до раскрснице са транспортним путем за површински коп лапорца ″Трешња″

Преузмите документацију

 

  

    18. 07. 2017.
ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, кoja имају боравише/пребивалиште на територији општине Параћин  

 

 

17. 07. 2017.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

    15. 07. 2017.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

 

12. 07. 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за доделу помоћи за обезбеђивање и побољшање услова становања интерно расељених лица, кроз набавку грађевинског материјала, која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 

   19. 06. 2017.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ  

 

  14. 06. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОБИМУ И САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ  

 

  08. 06. 2017.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 

07. 06. 2017.

JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

   06. 06. 2017.
Подносиоци пројеката за учешће на конкурсу за избор пројеката од јавног интереса

 

 

   05. 05. 2017.
РЕШЕЊЕ о формирању Стручне комисије за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађсна у области спорта у општини Параћин  

 

  05. 06. 2017.
РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин у Параћину

 

   05. 06. 2017.
РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором ''Пословни центар Параћин'' у Параћину

 

 

   18. 05. 2017.
Oбавештење о поднетом захтеву за проширење дозволе  

 

  11. 05. 2017.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда  

 

  11. 05. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

 

    04. 05. 2017.
<a_blank/p href="http://www.paracin.rs/files/konkursi/2017/tekst_oglasa_04052017.doc" target="_blank"> ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Пријаваa href=pp_blanka href= за куповину непокретности  

 

 

 

03. 05. 2017.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ– 2017

 

 

  26. 04. 2017.
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ЦЕНОВНИКА ЈП "ВОДОВОД" ПАРАЋИН  

 

 

  24. 04. 2017.
Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2017. години из буџета општине Параћин

 

   21. 04. 2017.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

 

21. 04. 2017.

JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

Преузмите документацију

 

  

  19. 04. 2017.

 ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

ЈАВНА РАСПРАВА о предлогу Одлуке о комуналним делатностима одржаће се у петак, 21. 04. 2017. године са почетком у 13 часова у просторијама Општине Параћин

  

13. 04. 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 

   11. 04. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за издавање дозволе за управљање отпадом

 

23. 03. 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

 

  22. 03. 2017.
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ФИНАНСИРАЊА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2018. ГОДИНИ

Преузмите документацију

 

 

 

  22. 03. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ

 

 

  21. 03. 2017.
ПОДНОСИОЦИ ПРОЈЕКАТА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

 

 

20. 03. 2017.

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КОМПЛЕКС ''LIDL'' У ПАРАЋИНУ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА KОМПЛЕКС ЛИДЛ У ПАРАЋИНУ

 


РЕШЕЊЕ

 

 09. 03. 2017.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

 

   07. 03. 2017.
ЈАВНИ ОГЛАС ради провере грађана општине Параћин да ли су уписани у јединствени бирачки списак  

 

07. 03. 2017.
Резултати Конкурса по основу Јавног конкурса за доделу средстава буџета општине намењених за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин за 2017.годину  

 

 

   28. 02. 2017.
ОДЛУКA о одобравању или неодобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2017. годину

 

  20. 02. 2017.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

14. 02. 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију  

 

 

 

13. 02. 2017.
ЈАВНИ УВИД У Нацрт измене Плана генералне регулације насељеног места Параћин

 

13. 02. 2017.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА– 2017

 

 

 10. 02. 2017.
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН  

 

 

03. 02. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

30. 01. 2017.
JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

Преузмите документацију

 

23. 01. 2017.
ЗАХТЕВ за сагласност на ценовник накнада за коришћење јавних паркиралишта ЈП Дирекција  

 

 17. 01. 2017.
ИЗМЕНA И ДОПУНA ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017.ГОДИНИ

10. 01. 2017.
ИЗМЕНA И ДОПУНA ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017.ГОДИНИ

 

09. 01. 2017.
РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за водовод и канализацију ''Водовод'' у Параћину

 

09. 01. 2017.
РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа ''Параћин'' у Параћину  

 

06. 01. 2017.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017.ГОДИНИ

Преузмите документацију

 

05. 01. 2017.
ЗАХТЕВ за промену цена пракирања

 

  05. 01. 2017.
ОБАВЕШТEЊЕ ЗА ЈАВНОСТ о донетом решењу којим се даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину 

 

  04. 01. 2017.
JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

Преузмите документацију  

 

  30. 12. 2016.
Сагласност на ценовник ЈКП Параћин РЈ Чистоћа и хигијена

 

 

 30. 12. 2016.
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН  

 

23. 12. 2016.
23. 12. 2016.
Захтев за сагласност ЈП Дирекција на ценовнике услуга

 

23. 12. 2016.
ЈАВНИ ПОЗИВ За избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 15 (петнаест) сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набаке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја

 

21. 12. 2016.
POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE MLADIH DELEGATA ZA UCESCE NA 32. I 33. ZASEDANJU KONGRESA LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE  

 

 

20. 12. 2016.
Спортски Савез - Предлог Програм којим се реализује општи интерес у области спорта од посебног значаја

 

 20. 12. 2016.
Спортски Савез - Уговор о реализацији програма од посебног значаја у области спорта  

 

 

19. 12. 2016.
19. 12. 2016.
19. 12. 2016.
19. 12. 2016.
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

 

19. 12. 2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ

 

19. 12. 2016.
З А К Љ У Ч А К

 

 19. 12. 2016.
Н А Ц Р Т Одлукe о општинским административним таксама и накнадама

 

 

   16. 12. 2016.
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

   16. 12. 2016.
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

16. 12. 2016.

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ

15. 12. 2016.
Захтев за повећање цена ЈКП

 

 

  08. 12. 2016.
Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2016. години из буџета општине Параћин

 

 

 05. 12. 2016.
Oбавештење

 

 

 25. 11. 2016.
НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

23. 11. 2016.
JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2017. ГОДИНИ

Преузмите документацију

 

 

19. 11. 2016.
Oбавештење о поднетом захтеву ради издавања дозволе за управљање отпадом  

 

08. 11. 2016.
JАВНИ КОНКУРС за доделу финансирања или суфинснирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Параћин

Преузмите документацију

 

 


 08. 11. 2016.
Р Е Ш Е Њ Е о формирању Комисије за оцену пројеката поднетих на јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години

   

  31. 10. 2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  

 17. 10. 2016.
ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА – ЛАПЗ 2016 ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

 
 17. 10. 2016.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ

 

 /ap

 14. 10. 2016 pПреузмите документацијуa href=nbsp;.

JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

    документација

07. 10. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ -Измена и допуна конкурса за информисање

06. 10. 2016.

Коначна листа реда првенства

06. 10. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u 2016. godini

 04. 10. 2016.
ПРОДУЖЕН КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ

28.9. 2016.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

23.9. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупш/pтинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 


  20. 09. 2016.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда  

 

 

19. 09. 2016.
КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ

  

  16. 09. 2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  

 14. 09. 2016.
ОДЛУКА о решавању стамбених потреба избеглица

  

 14. 09. 2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 

31. 08. 2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ

 

31. 08. 2016.
31. 08. 2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ  

 

31. 08. 2016.
Р Е Ш Е Њ А  

 

30. 08. 2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 

29. 08. 2016.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2017. ГОДИНУ

 

25. 08. 2016.
ЈАВНИ http://www.paracin.rs/files/konkursi/2017/javni_oglas_za_medije_07032017.pdfКОНКУРС

 

15. 08. 2016.
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

  

 29. 07. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 


29. 07. 2016.
Захтев за сагласност за смањење цена РЈ пијаца ЈКП ''Параћин''

 

27. 07. 2016.
Захтев за повећање цена паркирања ЈКП ''Пара pfont-size: 10.4px;ћин''


27. 07. 2016.
Захтев за повећање цена одношења комуналног отпада ЈКП ''Параћин''

 

 

22. 07. 2016.
РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЈУЖНОГ ДЕЛА ТУРИСТИЧКОГ ИЗЛЕТИШТА ГРЗА-ОД РАСКРСНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА I Б РЕДА БР.35 ДО ПОТЕСА ″ПАПРАДИНА″, СА ОБЕ СТРАНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II Б РЕДА БР. 388  

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА КП.БР. 232/3 КО БУЉАНЕ У СИСЕВЦУ

 


21. 07. 2016.
ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, за куповину куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаштацију предметне сесоке куће са окућницом, који живе на територији општине Параћин

  

 19. 07. 2016.
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈА на којој право коришћења има МЗ Плана путем прикупљања писмених понуда

 


19. 07. 2016.
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН  

 


29. 06. 2016.
ЗАХТЕВ ЗА ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА РЈ ПИЈАЦА ЈКП ПАРАЋИН

       08. 07. 2016.

    - СТРУКТУРА ЦЕНЕ (ЛЕЖАРИНЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТА ВОЗИЛА)

 


24. 6. 2016.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

 

30.5.2016.
О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА
на којој право коришћења има МЗ Доња Мутница путем прикупљања писмених понуда
25.5.2016.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ 

ПРИЈАВА


25.5.2016.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2016. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ

18.5.2016.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ - БИЛБОРДИ

 

22 04. 2016.

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОБИМУ И САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ

  

22. 04. 2016.
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂЕЊА ВОДОТОКОВА У НАСЕЉУ ДАВИДОВАЦ  

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂЕЊА ВОДОТОКА У НАСЕЉУ ДАВИДОВАЦ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

&nbsp Захтев за сагласност ЈП Дирекција на ценовнике услуга ;

 

 04. 04. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

  

30 03. 2016.

 ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

28. 03. 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

  

23. 03. 2016.

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА СИСЕВАЦ 1 (северозапад)

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА СИСЕВАЦ 2 (југоисток)

 

 

 

14. 03. 2016.

 JАВНИ КОНКУРС за доделу финансирања или суфинснирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Параћин

  Преузмите документацију

 

10. 03. 2016.

 JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

  Преузмите документацију

  

04. 03. 2016.
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У НАСЕЉУ ГЛАВИЦА, ЗА РЕГУЛАЦИЈУ РЕКЕ ЦРНИЦЕ КРОЗ НАСЕЉЕ ГЛАВИЦА У ОПШТИНИ ПАРАЋИН НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА ЛАПОРЦА "ТРЕШЊА" КАО И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА ЛАПОРЦА "ТРЕШЊА" НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА ЛАПОРЦА ,,ТРЕШЊА,,

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У НАСЕЉУ ГЛАВИЦА ,,ЗА РЕГУЛАЦИЈУ РЕКЕ ЦРНИЦЕ КРОЗ НАСЕЉЕ ГЛАВИЦА У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

  

01. 03. 2016.

 КОНКУРС за доделу средстава буџета општине намењених удружењима пољопривредника

 

 29. 02. 2016.

Списак одобрених пројеката по конкурсу за доделу средстава буџета општине намењених за избор пројеката у култури

 

 

 24. 02. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

  

24. 2. 2016.

На основу сугестијa Анема Општинско веће је донело Одлуку о измени и допуни текста јавног огласа и објављује пречишћен текст јавног конкурса – рок зa предају пројеката продужава се до 4.3.2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016.ГОДИНИ 
- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ23. 02. 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

22. 02. 2016.

ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда

 

 

10.2.2016.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016.ГОДИНИ

 

08. 02. 2016.

ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА ЗА НВО  

 

  03. 02. 2016.
ЈАВНИ УВИД У 1. НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНОГ ДЕЛА ТУРИСТИЧКОГ ИЗЛЕТИШТА ГРЗА, НА ПОТЕСУ ОД ДОЊЕГ ЈЕЗЕРА ДО ПОДРУЧЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ВРЕЛО ГРЗЕ" 2. НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ КЛАЧЕВИЦА 

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНОГ ДЕЛА ТУРИСТИЧКОГ ИЗЛЕТИШТА ГРЗА, НА ПОТЕСУ ОД ДОЊЕГ ЈЕЗЕРА ДО ПОДРУЧЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “ВРЕЛО ГРЗЕ“

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ КЛАЧЕВИЦА

 

 

 18. 01. 2016.

JАВНИ ПОЗИВ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ФИНАНСИРАЊА/СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Преузмите документацију

Извештај о реализацији програма

 

15. 01. 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ o поднетом захтеву за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину

 

 06. 01. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

 

http://www.paracin.rs/files/konkursi/2016/obavestenje_15082016.doc

 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 4 guests online