НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Конкурси и јавно оглашавање

18. 06. 2019. 

На основу донетог Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС'' број 95/18) на седници Владе од  18.04.2019.год , Влада је донела Уредбу о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину.

 

Преузмите документ

 

12. 06. 2019.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Преузмите документ

  

11. 06. 2019.

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ ОД ЈУНСКИХ ПОПЛАВА

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

 

 

 

 07. 06. 2019.
ЈЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 

30. 05. 2019.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње прикупљањем писаних понуда

 

 

 

30. 05. 2019.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНА ПАРАЋИН –2019

 

 

 

  28. 05. 2019.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ ЦЕНОВНИКА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА

 

  28. 05. 2019.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ ЦЕНОВНИКА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ”

 

 

 

    27  05. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ ѕа учешће на јавној расправи

 

 

 

   24  05. 2019.
Р Е Ш Е Њ 

 

 

 

 21. 05. 2019. 

На основу донетог Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС'' број 95/18),

формирана је радна група за израду нацрта Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Параћин. Прилог: Решење о формирању радне групе

  РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ

 

 

 

13. 05. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

 

  13  05. 2019.
Р Е Ш Е Њ Е

 

 

    10. 05. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ  

 

 

 

 30. 04. 2019.
РАНГ ЛИСТА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2020. год

 

 

      25. 04. 2019.
Исправка документације за РеЛОаД

 

 

      24. 03. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ

 

 

      23. 03. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

 

   23. 04. 2019.

ИСПРАВКА РЕЛОАД:

Aneks 2_Budzet projekta је замењен документом Aneks 2_Budzet projekta_fin услед уочене грешке.

Наиме, буџет пројекта се попуњава у доларима, са максималним трајањем од девет месеци,

док су у претходној табели били еври и колоне за више од 9 месеци.

   
ПРЕУЅИМИТЕ ДОКУМЕНТ

 

 

 

16. 04. 2019.
ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА БУГАРСКЕ – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

   15. 04. 2019.
ЈАВНИ КОНКУРС

 ИЗЈАВE

 

 12  04. 2019.
Р Е Ш Е Њ Е  

 10. 04. 2019.
РЕШЕЊA

  

09. 04. 2019.
РЕШЕЊE о додели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2019. години из буџета општине Параћин   

ОБАВЕШТЕЊЕ
У складу са чланом 25. и 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања обавештавамо све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

 

09. 04. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА за прибављање непокретности - станова у јавну својину Републике Србије на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ

  

04. 04. 2019.
РЕШЕЊE o додели средстава за избор пројеката удружења грађана који се финансирају и суфинансирају из буџета Општине Параћин у 2019. години

  Извештаји о реализацији пројеката удружења које је финансирала општина Параћин за 2017. годину

01. 04. 2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е - РеЛОаД

Менторске сесије за писање пројеката одржаће се у следећим терминима:

Четвртак, 04.04.2019. године у периоду од 12:00 до 16:00 часова и

Петак, 05.04.2019. године у периоду од 09:00 до 12:00 часова.

 

 

Менторске сесије ће се одржати у Малој сали на другом спрату Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин,

На адреси Томе Живановића број 10, Параћин. Позивају се сви представници ОЦД-а који су заинтересовани за учешће на конкурсу да присуствују менторским сесијама

и да са собом понесу пројектне формуларе са иницијалним идејама за пројекат.

 

 

 

      29. 03. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

 

28. 03. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

  

 26.03.2019.
Извештаји о медијским пројектима - за 2018. годину

26. 03. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ

ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 2019-2022

 

 

 

22. 03. 2019.
ЗАКЉУЧАК

ОДЛУКа о прибављању, отуђењу и давању у закуп непокретности на територији општине Параћин на којима општина има јавну својину

 

 

21. 03. 2019.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА ПРЕДАЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (РеЛОаД

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

 

     21. 03. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈЕ  

 

 

 

    20. 03. 2019.
ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА од јавног интереса из буџета општине Параћин

 

  

15. 03. 2019.

ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње прикупљањем писаних понуда

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА

 

  15. 03. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОБИМУ И САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ

  

  13. 03. 2019.
Захтев за измену ценовника за вашар ЈКП   

  

     07. 03. 2019.
ОДЛУКА о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин за 2019.годину

 

 

 

05. 03. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

 

 

05. 03. 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОДЛУКА о измени и допуни Статута општине Параћин

 

 

 

28. 02. 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЂИН

ПРАВИЛНИК о категоризацији спортских организација на територији општине Параћин

  

     14. 02. 2019.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње прикупљањем писаних понуда

 

 

14. 02. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2019.ГОДИНИ   

Образац 1- Буџет пројкета.xls

Образац 1- Пријава за пројектно суфинасирање из области јавног информисања.docx

Решење о формирању Стручне комисије

11. 02. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

   

   08. 02. 2019.
ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРИОРИТЕТИМА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС КОЈИ СЕ ОРГАНИЗУЈЕ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (РеЛОаД)

 

 

04. 02. 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

 

 

 

    31. 01. 2019.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА 2019. ГОДИНУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

    30. 01. 2019.
OБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ РАДИ ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

  

29. 01. 2019.

НАЦРТ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 2019.

ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 2019.

   

28. 01. 2019.
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Обрасци правилника за спорт

 

 

    28. 01. 2019.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ

 

 

24. 01. 2019.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА (СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ) И ИЗГРАДЊЕ ПУТА ЗАБРЕГА - СИСЕВАЦ - РАНИ ЈАВНИ УВИД -

ПРЕУЗМИТЕ МАТЕРИЈАЛ ЅА РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

 

 

   16. 01. 2019.
МЕХАНИЗАМ УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАБНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН  

 

  

10. 01. 2019.
JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2019. ГОДИНИ

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

09. 01. 2019.
JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

 

    04. 01. 2019.
ПОЗИВ

 

 

   04. 01. 2019.

 - OДЛУКА o одобравању/неодобравању средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2019. годину


- ПРАВИЛНИК о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин 

   ОБРАСЦИ   

 

 

 

     31. 12. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

 

    27. 12. 2018.
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

 

 

   21.  12. 2018.
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо све организације у области спорта у општини Параћин да своје примедбе на Предлог Одлуке о одобравању или неодобравању

годишњих  програма спортских организација и одређивању  висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма  којима се

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2019. годину, број:06- 268/2018-I од 20.12.2018. године,

који је донела Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин,

доставе најкасније до понедељка 24.12.2018. године до 8:30 часова мејлом на е-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it или у писаном облику нa шалтеру број 7, 

Услужног центра у згради Општине Параћин, насловљено на Комисију за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси

грађана у области спорта у општини Параћин.

 

 

Јавна расправа у вези Нацрта Одлуке о одобравању или неодобравању годишњих програма спортских организација иодређивању  висине средстава

за реализацију одобрених годишњих програма  којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2019. годину,

одржаће се у понедељак  24.12.2018. године са почетком у 9 часова у сали на другом спрат узгради Општине Параћин.

 

 21. 12. 2018.
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

 

 

   12. 12. 2018.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

 

   06. 12. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊЕУ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОБИМУ И САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ  

 

 

05. 12. 2018.
ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ ЈП “ДИРЕКЦИЈА” НА ЦЕНОВНИК ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА

     ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАХТЕВА - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА

 

 05 12. 2018.
ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ ЈП “ДИРЕКЦИЈА” НА ЦЕНОВНИК ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

     ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАХТЕВА - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

 

 

  04. 12. 2018.
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

 

 

04. 12. 2018.
ЈКП- Захтев за сагласност на Ценовник дезинсекције и дератизације за 2019. год

 

 

 30. 11. 2018.
Ценовник месечних карата - Еуролин Д.О.О

Ценовник карата приградског превоза по релацијама - Еуролин Д.О.О

 

 

 

22. 11. 2018.
НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

 

   22. 11. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2018. години из буџета општине Параћин

 

  

20. 11. 2018.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

 

20. 11. 2018.
ПОЗИВ  

 

 

20. 11. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА за прибављање непокретности - станова у јавну својину Републике Србије на територији општина Оџаци, Параћин Шид и градова Бор и Шабац

ОБРАЗАЦ 1: ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

 

14. 11. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

 

 14. 11. 2018.
Захтев за сагласност на пречишћен текст ценовника ЈКП - РЈ “Гробље”

 

 

7. 11. 2018.
Допуна

7. 11. 2018.
Допуна образложења Ценовника димничарских услуга за физичка лица ЈП "Пословни центар" Параћин

 

7. 11. 2018.
Захтев за сагласност ЈП “Дирекција за изградњу” на Ценовник за коришћење јавних паркиралишта

 

 

    02. 11. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

   05. 11. 2018.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОД.

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

 

 

1. 11. 2018.
ОГЛАС за подношење захтева за доделу помоћи у огреву за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица

 

    1. 11. 2018.
ОГЛАС за подношење захтева за доделу једнократне новчане помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица

 

 

 

   31. 10. 2018.
Захтев за сагласност на Ценовник димничарских услуга за физичка лица ПЦ Параћин

 

 

26. 10. 2018.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЈУЖНОГ ДЕЛА ТУРИСТИЧКОГ ИЗЛЕТИШТА ГРЗА- ОД РАСКРСНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА I Б РЕДА БР. 35 ДО ПОТЕСА ″ПАПРАДИНА″, СА ОБЕ СТРАНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II Б РЕДА БР. 388

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

 26. 10. 2018.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње прикупљањем писаних понуда

 

 

 18. 10. 2018.
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН  

 

 

  24. 10. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЋЕ НА ЛОКАЦИЈИ КАРАЂОРЂЕВО БРДО БИТИ ОРГАНИЗОВАНО УНИШТАВАЊЕ НЕЕКСПЛОДИРАНИХ УБОЈИТИХ СРЕДСТАВА

 16.10.2018.

РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ 

 

 

    16. 10. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРОЈЕКАТА- МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈЕ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2019.ГОДИНИ


ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

 

 

 

    15. 10. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ


ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ОПШТИНА ПАРАЋИН– 2018

 

 

08. 10. 2018.
ОГЛАС

 

 

04. 10. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ

 

 

 

03. 10. 2018.

КОНКУРС За остваривање права на студентску и ученичку стипендију студената и ученика који имају пребивалиште на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

 

 

 

 

    01. 10. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 


26. 09. 2018.
OДЛУКА o одобравању/неодобравању средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2018. годину

 

 

 25. 09. 2018.
ПРОЈЕКТИ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

 

 

 

25.09. 2018.
JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ24. 09. 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018.ГОДИНИ   

Образац 1   18. 09. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ  
Обрасци

 

 

     13. 09. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

   20. 08. 2018.
Јавни конкурс за доделу финансирања или суфинснирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Параћин  


Образац буџета 


Образац пројекат 


Пријавни образац 

 

 

    20. 08. 2018.
Јавни позив за релизацију Пројекта "Размена исустава Peer to peer у области просвете, локалне администрације и локалне самоуправе, здравства са општинама из Шумадије и Поморавља кроз студијску посету општинама у ЕУ"  

 

 

    16. 08. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

 

 

    16. 08. 2018.
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ДА ДОСТАВЕ ДОДАТНЕ ПРЕДЛОГЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2018.  


Образац-Апликациони формулар 

 

 

    14. 08. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА  


З А К Љ У Ч А К 

 

 

    10. 08. 2018.
Коначна листа реда првенства Потпројкета 7 компонета 2  

 

 

  10. 08. 2018.
Нацрт ПДР Поповац-Стубица

СПУ Поповац-Стубица

Поповац-Стубица планирана намена земљишта са поделом на целине

Поповац-Стубица план саобраћаја

Поповац-Стубица план регулације

Поповац-Стубица Сихрон план инфраструктуре

Спровођење плана и посебни услови

Јавни увид

 

 

 

  10. 08. 2018.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње прикупљањем писаних понуда

Скица парцела у Индустриској зони "Змич"

 

    08. 08. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ  

 

 

    08. 08. 2018.
Обавештење о коначној листи реда првенства  

 

 

    08. 08. 2018.
Обавештење потпројекта 7 компонета 1  

 

 

    08. 08. 2018.
Коначна листа реда Потпројекта 7 компонета 1  

 

 

    08. 08. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ  

 

 

    03. 08. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ  

 

 

  23. 07. 2018.
  23. 07. 2018.
РАНИ ЈАВНИ УВИД У План детаљне регулације Стубица - Видиковац

 

 

   18. 07. 2018.
ОДЛУКА О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА

 

   18. 07. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

   16. 07. 2018.
ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА

   16. 07. 2018.
ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА

   16. 07. 2018.
ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА

   16. 07. 2018.
ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ПАРАЋИН за 2019. годину

 

  16. 07. 2018.
РАНГ ЛИСТА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2019. год  

 

  16. 07. 2018.
ОГЛАС 1

ОГЛАС 2

 

  09. 07. 2018.
ОГЛАС за подношење захтева за доделу помоћи у хуманитарним пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица  

 

 

29.06. 2018.
Одлука о општим правилима кућног реда у стамбено и стамбено-пословним зградама на територије општине Параћин

Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнада за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Параћин

 

 

 28. 06. 2018.
JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА

БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

Ранг листа пројектних предлога организација цивилног друштва (ОЦД) примљених на Јавном конкурсу

 

 

21.06.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

13.06.2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОДИНУ

13.06.2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОДИНУ

12.06.2018.
Оглас о лицитацији за давање на привремено коришћење површина јавне намене ради постављања киоска, покретних објеката за продају бостана и мобилијара

01. 06. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

  

01. 06. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ  

  

29. 05. 2018.
Opština Paraćin – pionir u primeni PEFA merenja na lokalnom nivou

 

 29. 05. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

  29. 05. 2018.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

 29. 05. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 24. 05. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ

  

 23. 05. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНА ПАРАЋИН – 2018

 

 22. 05. 2018.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње прикупљањем писаних понуда

  

 18. 05. 2018.
ПОЗИВНО ПИСМО ЗА ОКРУГЛИ СТО

АГЕНДА

  

17. 05. 2018.
Општина Параћин позива све заинтересоване грађане од 16-60 година који желе да буду део цивилне заштите, да се пријаве лично у канцеларији Кол центра Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове, ради попуњавања обрасца ЦЗ-4.
Контакт особа Дејан Цвејић, e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

15. 05. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ  

 

30. 04. 2018.
ЗАХТЕВ JП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ ЦЕНОВНИКА НАКНАДЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ  

 

 

  20. 04. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС  

 

 

  19. 04. 2018.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СРЦ "БОРАЦ"  

 

17. 04. 2018.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ  

 

 16. 04. 2018.
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА САВЕТНИКУ ПАЦИЈЕНАТА  

 

 

10. 04. 2018.
Резултати јавног конкурса за доделу средстава буџета општине намењених за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин у 2018. години

 

 

05. 04. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

05. 04. 2018.  

РЕШЕЊЕ ИНФОРМИСАЊЕ

 

21. 03. 2018.
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА

ОБРАСЦИ

ПРАВИЛНИК о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин

 

 

 21. 03. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

 

  07. 03. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ОПШТИНА ПАРАЋИН– 2018

 

 

05. 03. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

   02. 03. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

01. 03. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

23. 02. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА ПРЕДАЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (РеЛОаД)

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПРОГРАМ ОБУКЕ

Најчешћа питања и одговори

Најчешћа питања и одговори (2 део)

Ранг листа пројектних предлога организација цивилног друштва (ОЦД) примљених на Јавном конкурсу за организације цивилног друштва у склопу пројекта РеЛОаД у општини Параћин

 

 

 

 

    21. 02. 2018.
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН и расписује О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

 

 

     21. 02. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

   19. 02. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

    14. 02. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

   13. 02. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ  

 

  12. 02. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА - заменика начелника за Управу за урбанизам, финансије, скупстинске и опште послове  

 

 

  12. 02. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА заменика начелника Управе за пољопривреду и ЛЕР

 

 

   12. 02. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА - заменика начелника Управе за послове органа општине

 

 

 

  12. 02. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА / УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРИОРИТЕТИМА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС КОЈИ СЕ ОРГАНИЗУЈЕ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (РеЛОаД)

ЗАПИСНИК са ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПРЕДЛОЖЕНИМ ПРИОРИТЕТИМА ЗА ПРЕДСТОЈЕЋИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПРОГРАМУ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (РеЛОаД)

 

 

09. 02. 2018.
JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У

09. 02. 2018.
JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У

09. 02. 2018.
JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У

09. 02. 2018.
JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2018. ГОДИНИ

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

  09. 02. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА - ИЗЈАВА

 

   08. 02. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ  

 

   08. 02. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

 

07. 02. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

    07. 02. 2018.
Oдлука о измени Ценовника услуга системтске дезинскеције и деритизације

 

   26. 01. 2018.
ИЗМЕНА ЦЕНОВНИКА УСЛУГА СИСТЕМАТСКЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

 

26. 01. 2018.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног

26. 01. 2018.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног

26. 01. 2018.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног

26. 01. 2018.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње прикупљањем писаних понуда

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

 

  18. 01. 2018.
МЕХАНИЗАМ УTВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

 

  17. 01. 2018.
ЈАВНИ КОНКУРС

 

  15. 01. 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ

 

 

12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
12. 01. 2018.
ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 12. 01. 2018.
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

 

 

11. 01. 2018.
ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У Нацрт измене Плана генералне регулације насељеног места Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

  

 10. 01. 2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018.ГОДИНИ

ОБРАЗАЦ - ПРИЈАВА

РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ

 

 

 08. 01. 2018.
OДЛУКА О одобравању/неодобравању средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе грађана у области спорта у општини Параћин за 2018. годину

ПРАВИЛНИК О одобравању и финансирању

ПРАВИЛНИК О одобравању и финансирању

ПРАВИЛНИК О одобравању и финансирању

ПРАВИЛНИК О одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин

 

05. 01. 2018.
JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Подносиоци пројеката за учешће на конкурсу за избор пројеката од јавног интереса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28. 12. 2017.
ОДЛУКЕ

 

22. 12. 2017.
Обавештење

 Јавна расправа поводом Нацрта Статута општине Параћин одржаће се у понедељак, 25.12.2017.године у згради општине Параћин, у Параћину, у ул.Томе Живановића бр.10, са почетком у 11 часова (сала на 2. спрату) 

 Нацрт Статута општине Параћин истакнут је на огласној табли Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин и постављен на интернет страници општине Параћин www.paracin.rs и на facebook страници општине.

 Предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре заинтересовани учесници могу доставити на електронску адресу: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it или лично на шалтер бр.7 у Општинском услужном центру.

 Позивају се сва заинтересована лица да присуствују јавној расправи. 

 

 

21. 12. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ:

Поштовани,

Јавна расправа поводом предлога Стратегије за унапређење положаја Рома општине Параћин за период 2018-2021. године и Локалног акциони план за унапређење образовања, здравља, запошљавања и становања Рома за период од четири године јануар 2018-децембар 2021. године,

одржаће се у четвртак 21. децембра 2017.године, у 15 часова, у згради општине Параћин, улица Томе Живановића број 10, у малој Сали на другом спрату.

Предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре заинтересовани учесници могу доставити на електронску адресу: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

или лично на шалтер бр.7 у Општинском услужном центру.

.
Преузмите документацију

 

 

19. 12. 2017.
Ценовник димничарских услуга ЈП ''Пословни центар'' Параћин

 

 

14. 12. 2017.
Општинско Веће је на седници од 13. децембара упутило на јавну расправу - нацрт Измена и допуна одлуке о локалним комуналним таксама за 2018. год. - нацрт за јавну расправу.

Јавна расправа ће се одржати у петак 15. децембра у 11 часова у згради општине у малој Сали на другом спрату.

Позивају се сва заинтереосвана лица да присуствују јавној расправи и да доставе у писној форми своје предлоге и примедбе са писаним образложењем.


ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

14. 12. 2017.

Ценовник услуга ЈП "Водовод" за 2018. годину

Oбразложење разлога за промену тарифа и цена-сетек

САГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈП ВОДОВОД

 

 

13. 12. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ:

ЈАВНА РАСПРАВА ПОВОДОМ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА ОДРЖАЋЕ СЕ 14.12.2017.ГОДИНЕ У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, У ПАРАЋИНУ, У УЛ.ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА БР.10, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА.

Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама и накнадама истакнут је на огласној табли Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин и постављен на интернет страници општине Параћин www.paracin.rs.

Предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре заинтересовани учесници могу доставити на електронску адресу: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it или лично на шалтер бр.7 у Општинском услужном центру. 

.
Одлукa о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама и накнадама

 

 

 13. 12. 2017.
Захтев за сагласност на ценовник ЈП Дирекција за изградњу  

САГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК ЈП ДИРЕКЦИЈА - ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

 

 

13. 12. 2017.
Захтев за сагласност на ценовнике комуналних услуга

САГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКЕ ЈКП

 

 

12. 12. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ: ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ Одржаће се 13. децембра 2017.године са почетком у 10 часова у згради Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове – Мала сала II спрат

.
Одлукa о грађевинском земљишту

 

 

08. 12. 2017.
ОГЛАС - ПАКЕТИ ХРАНЕ  

 

 

08. 12. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ: О Нацрту Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта, Јавна расправа биће одржана дана 12. децембра 2017. године са почетком у 11 часова, у згради општине Параћин, у малој сали.

.
ОДЛУКA О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 

 

 08. 12. 2017.
ОДЛУКA О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

ОБАВЕШТЕЊЕ: ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА Одржаће се уторак 12. 12. 2017. године са почетком у 10 часова у Малој сали на II спрату Општине Параћин

ЗАПИСНИК  

 

 

07. 12. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

07. 12. 2017.

ОДЛУКA О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

  

 

 

04. 12. 2017.

Ранг листа категоризације спортских организација општине Параћин за 2018. годину

Предлог годишњих програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта општине Параћин за 2018. годину

 

 

01. 12. 2017.

JАВНИ КОНКУРС за доделу финансирања или суфинснирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

 01. 12. 2017.
ОГЛАС

 

 

27. 11. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ  

 

 

 27. 11. 2017.
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

 

24. 11. 2017.
ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ФОНТАНЕ И ТРГА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

Билборд

 

 

 

 07. 11. 2017.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРОЈЕКАТА- МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2018.ГОДИНИ

Пријавни образац манифестације

 

 

 02. 11. 2017.
ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ/НЕОДОБРАВАЊУ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ПАРАЋИН ЗА 2017. ГОДИНУ

 

01. 11. 2017.
РЕШЕЊЕ о додели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2017. години из буџета општине Параћин

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРЕДЛОГ додели средстава ради оставривања јавног интереса у области јавног информисања  

 

 

12. 10. 2017.
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

 

 

  12. 10. 2017.
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА ОДОБРАВАЊЕ ФИНАНСИРАЊА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2017. ГОДИНИ - ПО ОСНОВУ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ДА ДОСТАВЕ ДОДАТНЕ ПРЕДЛОГЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2017.ГОДИНИ

Преузмите обрасце  

 

  12. 10. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ  

  

 

  12. 10. 2017.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

 

 

 05. 10. 2017.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

 

02. 10. 2017.

КОНКУРС За остваривање права на студентску и ученичку стипендију студената и ученика који имају пребивалиште на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

 

05. 09. 2017.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

 

29. 08. 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017.ГОДИНИ

Преузмите документацију

 

 

 

  28. 08. 2017.
ЈАВНИ УВИД У Нацрт Плана детаљне регулације археолошког налазишта Дреновац и Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације археолошког налазишта Дреновац на животну средину  

 

 

15. 08. 2017.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА  

 

 

14. 08. 2017.
РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

 

 08. 08. 2017.
ЈАВНА РАСПРАВА

 

31. 07. 2017.

JАВНИ КОНКУРС за доделу финансирања или суфинснирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

19. 07. 2017.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У План детаљне регулације на потесу општинског пута Поповац-Стубица, од фабрике цемента до раскрснице са транспортним путем за површински коп лапорца ″Трешња″

Преузмите документацију

 

 

 

 

    18. 07. 2017.
ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, кoja имају боравише/пребивалиште на територији општине Параћин  

 

 

17. 07. 2017.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

    15. 07. 2017.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

 

12. 07. 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за доделу помоћи за обезбеђивање и побољшање услова становања интерно расељених лица, кроз набавку грађевинског материјала, која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 

   19. 06. 2017.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ  

 

  14. 06. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОБИМУ И САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ  

 

  08. 06. 2017.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 

07. 06. 2017.

JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

   06. 06. 2017.
Подносиоци пројеката за учешће на конкурсу за избор пројеката од јавног интереса

 

 

   05. 05. 2017.
РЕШЕЊЕ о формирању Стручне комисије за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађсна у области спорта у општини Параћин  

 

  05. 06. 2017.
РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин у Параћину

 

   05. 06. 2017.
РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором ''Пословни центар Параћин'' у Параћину

 

 

   18. 05. 2017.
Oбавештење о поднетом захтеву за проширење дозволе  

 

  11. 05. 2017.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда  

 

  11. 05. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

 

    04. 05. 2017.
<a_blank/p href="http://www.paracin.rs/files/konkursi/2017/tekst_oglasa_04052017.doc" target="_blank"> ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Пријаваa href=pp_blanka href= за куповину непокретности  

 

 

 

03. 05. 2017.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ– 2017

 

 

  26. 04. 2017.
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ЦЕНОВНИКА ЈП "ВОДОВОД" ПАРАЋИН  

 

 

  24. 04. 2017.
Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2017. години из буџета општине Параћин

 

   21. 04. 2017.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

 

21. 04. 2017.

JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

 

  19. 04. 2017.

 ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

ЈАВНА РАСПРАВА о предлогу Одлуке о комуналним делатностима одржаће се у петак, 21. 04. 2017. године са почетком у 13 часова у просторијама Општине Параћин

 

 

13. 04. 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 

   11. 04. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за издавање дозволе за управљање отпадом

 

23. 03. 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

 

  22. 03. 2017.
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ФИНАНСИРАЊА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2018. ГОДИНИ

Преузмите документацију

 

 

 

  22. 03. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ

 

 

  21. 03. 2017.
ПОДНОСИОЦИ ПРОЈЕКАТА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

 

 

20. 03. 2017.

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КОМПЛЕКС ''LIDL'' У ПАРАЋИНУ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА KОМПЛЕКС ЛИДЛ У ПАРАЋИНУ

 


РЕШЕЊЕ

 

 09. 03. 2017.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

 

   07. 03. 2017.
ЈАВНИ ОГЛАС ради провере грађана општине Параћин да ли су уписани у јединствени бирачки списак  

 

07. 03. 2017.
Резултати Конкурса по основу Јавног конкурса за доделу средстава буџета општине намењених за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин за 2017.годину  

 

 

   28. 02. 2017.
ОДЛУКA о одобравању или неодобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2017. годину

 

  20. 02. 2017.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

14. 02. 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију  

 

 

 

13. 02. 2017.
ЈАВНИ УВИД У Нацрт измене Плана генералне регулације насељеног места Параћин

 

13. 02. 2017.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА– 2017

 

 

 10. 02. 2017.
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН  

 

 

03. 02. 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

30. 01. 2017.
JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

Преузмите документацију

 

23. 01. 2017.
ЗАХТЕВ за сагласност на ценовник накнада за коришћење јавних паркиралишта ЈП Дирекција  

 

 17. 01. 2017.
ИЗМЕНA И ДОПУНA ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017.ГОДИНИ

10. 01. 2017.
ИЗМЕНA И ДОПУНA ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017.ГОДИНИ

 

09. 01. 2017.
РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за водовод и канализацију ''Водовод'' у Параћину

 

09. 01. 2017.
РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа ''Параћин'' у Параћину  

 

06. 01. 2017.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ОПШТЕМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017.ГОДИНИ

Преузмите документацију

 

05. 01. 2017.
ЗАХТЕВ за промену цена пракирања

 

  05. 01. 2017.
ОБАВЕШТEЊЕ ЗА ЈАВНОСТ о донетом решењу којим се даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину 

 

  04. 01. 2017.
JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

Преузмите документацију  

 

  30. 12. 2016.
Сагласност на ценовник ЈКП Параћин РЈ Чистоћа и хигијена

 

 

 30. 12. 2016.
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН  

 

23. 12. 2016.
23. 12. 2016.
Захтев за сагласност ЈП Дирекција на ценовнике услуга

 

23. 12. 2016.
ЈАВНИ ПОЗИВ За избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 15 (петнаест) сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набаке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја

 

21. 12. 2016.
POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE MLADIH DELEGATA ZA UCESCE NA 32. I 33. ZASEDANJU KONGRESA LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE  

 

 

20. 12. 2016.
Спортски Савез - Предлог Програм којим се реализује општи интерес у области спорта од посебног значаја

 

 20. 12. 2016.
Спортски Савез - Уговор о реализацији програма од посебног значаја у области спорта  

 

 

19. 12. 2016.
19. 12. 2016.
19. 12. 2016.
19. 12. 2016.
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

 

19. 12. 2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ

 

19. 12. 2016.
З А К Љ У Ч А К

 

 19. 12. 2016.
Н А Ц Р Т Одлукe о општинским административним таксама и накнадама

 

 

   16. 12. 2016.
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

   16. 12. 2016.
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

16. 12. 2016.

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ

15. 12. 2016.
Захтев за повећање цена ЈКП

 

 

  08. 12. 2016.
Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2016. години из буџета општине Параћин

 

 

 05. 12. 2016.
Oбавештење

 

 

 25. 11. 2016.
НАЦРТ ОДЛУКE О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

23. 11. 2016.
JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2017. ГОДИНИ

Преузмите документацију

 

 

19. 11. 2016.
Oбавештење о поднетом захтеву ради издавања дозволе за управљање отпадом  

 

08. 11. 2016.
JАВНИ КОНКУРС за доделу финансирања или суфинснирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Параћин

Преузмите документацију

 

 


 08. 11. 2016.
Р Е Ш Е Њ Е о формирању Комисије за оцену пројеката поднетих на јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години

 

 

 

  31. 10. 2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 


 17. 10. 2016.
ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА – ЛАПЗ 2016 ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

 
 17. 10. 2016.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ

 

 /ap

 14. 10. 2016.

JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

    документација

07. 10. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ -Измена и допуна конкурса за информисање

06. 10. 2016.

Коначна листа реда првенства

06. 10. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u 2016. godini

 04. 10. 2016.
ПРОДУЖЕН КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ

28.9. 2016.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

23.9. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 
  20. 09. 2016.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда  

 

 

19. 09. 2016.
КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ

 

 

  16. 09. 2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

 14. 09. 2016.
ОДЛУКА о решавању стамбених потреба избеглица

 

 

 14. 09. 2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 

31. 08. 2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ

 

31. 08. 2016.
31. 08. 2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ  

 

31. 08. 2016.
Р Е Ш Е Њ А  

 

30. 08. 2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 

29. 08. 2016.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2017. ГОДИНУ

 

25. 08. 2016.
ЈАВНИ http://www.paracin.rs/files/konkursi/2017/javni_oglas_za_medije_07032017.pdfКОНКУРС

 


15. 08. 2016.
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

 29. 07. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 


29. 07. 2016.
Захтев за сагласност за смањење цена РЈ пијаца ЈКП ''Параћин''

 


27. 07. 2016.
Захтев за повећање цена паркирања ЈКП ''Параћин''


27. 07. 2016.
Захтев за повећање цена одношења комуналног отпада ЈКП ''Параћин''

 

 

22. 07. 2016.
РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЈУЖНОГ ДЕЛА ТУРИСТИЧКОГ ИЗЛЕТИШТА ГРЗА-ОД РАСКРСНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА I Б РЕДА БР.35 ДО ПОТЕСА ″ПАПРАДИНА″, СА ОБЕ СТРАНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II Б РЕДА БР. 388  

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА КП.БР. 232/3 КО БУЉАНЕ У СИСЕВЦУ

 

 


21. 07. 2016.
ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, за куповину куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаштацију предметне сесоке куће са окућницом, који живе на територији општине Параћин

 

 

 19. 07. 2016.
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈА на којој право коришћења има МЗ Плана путем прикупљања писмених понуда

 


19. 07. 2016.
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН  

 


29. 06. 2016.
ЗАХТЕВ ЗА ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА РЈ ПИЈАЦА ЈКП ПАРАЋИН

       08. 07. 2016.

    - СТРУКТУРА ЦЕНЕ (ЛЕЖАРИНЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТА ВОЗИЛА)

 


24. 6. 2016.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

 

30.5.2016.
О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА
на којој право коришћења има МЗ Доња Мутница путем прикупљања писмених понуда
25.5.2016.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ 

ПРИЈАВА


25.5.2016.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2016. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ

18.5.2016.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ - БИЛБОРДИ

 

22 04. 2016.

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОБИМУ И САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ

 

 

22. 04. 2016.
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂЕЊА ВОДОТОКОВА У НАСЕЉУ ДАВИДОВАЦ  

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂЕЊА ВОДОТОКА У НАСЕЉУ ДАВИДОВАЦ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

 

 

 04. 04. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

30 03. 2016.

 ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 


28. 03. 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

 

 

23. 03. 2016.

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА СИСЕВАЦ 1 (северозапад)

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА СИСЕВАЦ 2 (југоисток)

 

 

 

14. 03. 2016.

 JАВНИ КОНКУРС за доделу финансирања или суфинснирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Параћин

  Преузмите документацију

 

 

10. 03. 2016.

 JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

  Преузмите документацију

 

 

04. 03. 2016.
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У НАСЕЉУ ГЛАВИЦА, ЗА РЕГУЛАЦИЈУ РЕКЕ ЦРНИЦЕ КРОЗ НАСЕЉЕ ГЛАВИЦА У ОПШТИНИ ПАРАЋИН НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА ЛАПОРЦА "ТРЕШЊА" КАО И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА ЛАПОРЦА "ТРЕШЊА" НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА ЛАПОРЦА ,,ТРЕШЊА,,

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У НАСЕЉУ ГЛАВИЦА ,,ЗА РЕГУЛАЦИЈУ РЕКЕ ЦРНИЦЕ КРОЗ НАСЕЉЕ ГЛАВИЦА У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

 

 

01. 03. 2016.

 КОНКУРС за доделу средстава буџета општине намењених удружењима пољопривредника

 

 

 29. 02. 2016.

Списак одобрених пројеката по конкурсу за доделу средстава буџета општине намењених за избор пројеката у култури

 

 

 24. 02. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

 

24. 2. 2016.

На основу сугестијa Анема Општинско веће је донело Одлуку о измени и допуни текста јавног огласа и објављује пречишћен текст јавног конкурса – рок зa предају пројеката продужава се до 4.3.2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016.ГОДИНИ 
- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ23. 02. 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

22. 02. 2016.

ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда

 

 

10.2.2016.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016.ГОДИНИ

 

08. 02. 2016.

ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА ЗА НВО  

 

  03. 02. 2016.
ЈАВНИ УВИД У 1. НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНОГ ДЕЛА ТУРИСТИЧКОГ ИЗЛЕТИШТА ГРЗА, НА ПОТЕСУ ОД ДОЊЕГ ЈЕЗЕРА ДО ПОДРУЧЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ВРЕЛО ГРЗЕ" 2. НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ КЛАЧЕВИЦА 

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНОГ ДЕЛА ТУРИСТИЧКОГ ИЗЛЕТИШТА ГРЗА, НА ПОТЕСУ ОД ДОЊЕГ ЈЕЗЕРА ДО ПОДРУЧЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “ВРЕЛО ГРЗЕ“

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ КЛАЧЕВИЦА

 

 

 18. 01. 2016.

JАВНИ ПОЗИВ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ФИНАНСИРАЊА/СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Преузмите документацију

Извештај о реализацији програма

 

15. 01. 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ o поднетом захтеву за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину

 

 06. 01. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

 

17. 11. 2015.

Решење о саласности на ценовнике Еуро-лин

ЦЕНОВНИК месечних карата ЕУРО-ЛИН

ЦЕНОВНИК појединачних карата ЕУРО-ЛИН

 

 

04. 01. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи на територији општине Параћин

 

30. 12. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

24. 12. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ o поднетом захтеву за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину

 

24. 12. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ о поднетом захтеву за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину

 

21. 12. 2015.

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

 

23. 12. 2015.

Захтев за добијање сагласности на ценовник ЈКП

 

17. 12. 2015.

РЕШЕЊЕ о додели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2015. години из буџета општине Параћин

 

 

14. 12. 2015.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ПАРАЋИН

 

14. 12. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ о донетом решењу о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и обиму и садржају студије

 

14. 12. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ о поднетом захтеву за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину 

 

08. 12. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О поднетом захтеву за измену и допуну дозволе за управљање отпадом

 

01. 12. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ о донетом решењу о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и обиму и садржају студије

 

 

24. 11. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ о донетом решењу о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и обиму и садржају студије

 

 

 

19. 11. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 10 сеоских кућа са окућницом и додела пакета помоћи

 

 

18. 11. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

 

 

12. 11. 2015.
JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2015. ГОДИНИ  

 

12. 11. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ о донетом решењу о потреби процене утицаја пројекта на животну средину и обиму и садржају студије

 

 

 

10. 11. 2015.
ЈАВНИ КОНКУРС за доделу финансирања или суфинансирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

 

03. 11. 2015.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ о поднетом захтеву за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину

 

03. 11. 2015.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ о поднетом захтеву за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину

 

 

 

 

29. 10. 2015.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАКУПУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

 

  

 28. 10. 2015.
JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2016. ГОДИНИ

Преузмите документацију

  

 

 28. 10. 2015.
ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА КРЕЧЊАКА ''ЧОКОЋЕ'' КАО И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА КРЕЧЊАКА ''ЧОКОЋЕ'' НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА КРЕЧЊАКА ,,ЧОКОЋЕ,,

 

 

 

27. 10. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 

 

26. 10. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О поднетом захтеву за прибављање мишљења за издавање измене и допуне дозволе за управљање отпадом

 

 

 

22. 10. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ

 

20. 10. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

13. 10. 2015.

JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

  Преузмите документацију

 

08. 10. 2015.

КОНКУРС За остваривање права на студентску и ученичку стипендију студената и ученика који имају пребивалиште на територији општине Параћин

 

 

 

08. 10. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

 06. 10. 2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

22.9. 2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015.ГОДИНИ   

 

 

  10. 09. 2015.
РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У НАСЕЉУ ГЛАВИЦА ЗА РЕГУЛАЦИЈУ РЕКЕ ЦРНИЦЕ КРОЗ НАСЕЉЕ ГЛАВИЦА У ОПШТИНИ ПАРАЋИН И ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂЕЊА ВОДОТОКОВА У НАСЕЉУ ДАВИДОВАЦ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН; 

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У НАСЕЉУ ГЛАВИЦА,ЗА РЕГУЛАЦИЈУ РЕКЕ ЦРНИЦЕ KРОЗ НАСЕЉЕ ГЛАВИЦА У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂЕЊА ВОДОТОКОВА У НАСЕЉУ ДАВИДОВАЦ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

 

 

  07. 09. 2015.
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈА на којој право коришћења има МЗ Плана путем прикупљања писмених понуда    

 

 31. 08. 2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОБИМУ И САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ  

 

 19. 08. 2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 

 11. 08. 2015.
СТАМБЕНА СТРАТЕГИЈА OПШТИНЕ ПАРАЋИН -нацрт-  

 

  31. 07. 2015.
JАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за избор корисника за набавку пакета грађевинског материјала  

 

  30. 07. 2015.
JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин  

Преузмите документацију  

 

 29  07. 2015.
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТЕ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ ПОТОЧАЦ, У СЕЛУ ШАЛУДОВАЦ, У СЕЛУ РАШЕВИЦА, ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У СЕЛУ ДРЕНОВАЦ;

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНОГ ДЕЛА ТУРИСТИЧКОГ ИЗЛЕТИШТА ГРЗА, НА ПОТЕСУ ОД ДОЊЕГ ЈЕЗЕРА ДО ПОДРУЧЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ВРЕЛО ГРЗЕ"

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ О Б А В Е Ш Т Е Њ Еfont-size: 10.3999996185303px; line-height: 15.6000003814697px; РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У СЕЛУ ДРЕНОВАЦ

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ ПОТОЧАЦ

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ РАШЕВИЦА

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ ШАЛУДОВАЦ

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНОГ ДЕЛА ТУРИСТИbr /nbsp;КОНКУРС за доделу средстава буџета општине намењених удружењима пољопривредника pЧКОГ ИЗЛЕТИШТА

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНОГ ДЕЛА ТУРИСТИbr /nbsp;КОНКУРС за доделу p/pсредстава буџета општине намењених удружењима пољопривредника pЧКОГ ИЗЛЕТИШТА ГРЗА, НА ПОТЕСУ ОД ДОЊЕГ ЈЕЗЕРА ДО ПОДРУЧЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ВРЕЛО ГРЗЕ“

 

 

 

 29. 07. 2015.
ПОНОВЉЕНИ ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ  

 

  28. 07. 2015.
КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА  

 

 

20. 07. 2015.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2015. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА – ЛАПЗ 2015

 

 

 16.  07. 2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ОБИМУ И САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ

 

 

 13 07. 2015.
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТЕ ПЛАНОВА 1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ ГОРЊА МУТНИЦА, ГРЗА, ЦЕНТАР 1 ;

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТЕ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ ДАВИДОВАЦ, ГОРЊЕ ВИДОВО, ИЗВОР

Преузмите

Преузмите

Преузмите

Преузмите

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ ГОРЊA МУТНИЦА

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРЗА – ЦЕНТАР 1

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ ДАВИДОВАЦ

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ ГОРЊЕ ВИДОВО

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ ИЗВОР

 

  

 10. 07. 2015.
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН

 

03. 07. 2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

25. 06. 2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

02. 06. 2015.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

 16. 06. 2015.
ЗАХТЕВ за давање сагласности за промену цена комуналних услуга ЈП "ВОДОВОД" ПАРАЋИН  

 

 12. 06. 2015.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2016. ГОДИНУ

 

 11. 06. 2015.
ОДЛУКА o допуни ценовника радова на одржавању зелених површина  

 

 

 11. 06. 2015.
РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА КРЕЧЊАКА "ЧОКОЋЕ" И ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА ЛАПОРЦА "ТРЕШЊА"

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА КРЕЧЊАКА "ЧОКОЋЕ" - РАНИ ЈАВНИ УВИД

Преузмите документацију - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНСКОГ КОПА ЛАПОРЦА "ТРЕШЊА" -  РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

 

 

 05. 06. 2015.
O24. 12. 2015.Захтев за добијање сагласности на ценовник ЈКПpдлука o решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

 

 

 03. 06. 2015.
ЈАВНИ КОНКУРС заhttp://www.paracin.rs/files/konkursi/2016/pdr_regulacija_crnice_u_glavici.rarnbsp; доделу финансирања или суфинансирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Параћин

Преузмите документацију

 

02. 06. 2015.
ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

  25. 05. 2015.
Конкурс за радно место Координатор за ромска питања при градовима, општинама и градским општинама

 

 25. 05. 2015.
ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

 

    20. 05. 2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину  

 

13. 05. 2015.
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

   05. 05. 2015.
ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

 

29. 04. 2015.
РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

 28. 04. 2015.
ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

 

 28. 04. 2015.
РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа ''Параћин'' у Параћину

 

28. 04. 2015.
Р Е Ш Е Њ Е о формирању Комисије за оцену пројеката поднетих на јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години

  18. 06. 2015.
Р Е Ш Е Њ Е о додели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2015. години из буџета општине Параћин    

 

23. 04. 2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

   15. 04. 2015.
РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

 15. 04. 2015.
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

 01. 04. 2015.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ, ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: НАСТАВАК ИЗВОЂЕЊА ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДОВА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ ЗА ДЕО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОЊЕ ВИДОВО, ОПШТИНА ПАРАЋИН  

 

 26. 03. 2015.
ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин  

 

17. 03. 2015.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015.ГОДИНИ

 

 13. 03. 2015.
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА на коме право коришћења има ЈКП ,,ПАРАЋИН" Параћин путем прикупљања писмених понуда

 

12. 03. 2015.
ЛОКАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПАРАЋИН - нацрт -

 

09. 03. 2015.
09. 03. 2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ О поднетом захтеву за издавање дозволе за управљање отпадом  

  

 

05. 03. 2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

 

04. 03. 2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ o поднетом захтеву за прибављање мишљења за издавање измене и допуне дозволе за управљање отпадом    

 

 

03. 03. 2015.
Oбавештење о поднетом захтеву ради издавања дозволе за управљање отпадом  

  

 

 06. 02. 2015.

ОГЛАС о јавном Конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа «Параћин» у Параћину  

OДЛУКA о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Параћин'' у Параћину   

 

 

05. 02 2015.

 

На основу члана 10 и 29, Закона о процени утицаја на животну средину (Службени  гласник  Републике Србија  бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

            Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта предузећа ''Милић-Метал'' д.о.о. из Параћина, ул. Француска бр. 63, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на кп. бр. 5296/8 КО Параћин, у Параћину, ул. Видовданска, на територијиопштинеПараћин.

            У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и утврђене су мере заштите.

           Заинтересована јавност можи извршити увид у донето решење, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10, у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се подноси Министарству пољопривреде и заштите животне средине  а преко овог Органа.

      

 

09. 01. 2015.
ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда

 

18. 12. 2014.
ЗАХТEВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈП "ВОДОВОД" ПАРАЋИН

 

18. 12. 2014.
ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНА ЗА РАДОВЕ НА ОДРЖАВАЊУ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

 

18. 12. 2014.
18. 12. 2014.
18. 12. 2014.
18. 12. 2014.
18. 12. 2014.
18. 12. 2014.
18. 12. 2014.
18. 12. 2014.
18. 12. 2014.
18. 12. 2014.
18. 12. 2014.
18. 12. 2014.
18. 12. 2014.
18. 12. 2014.
18. 12. 2014.
18. 12. 2014.
ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНА

 

 15. 12. 2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ за монтажне куће IV талас регионалног стамбеног програма

 

15. 12. 2014.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН

Одељење за урбанизам и

имовинско  правне послове

Број: 501-79/2014-04

05.12.2014.год.

П А Р А Ћ И Н  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О   П О Д Н Е Т О М   З А Х Т Е В У 

З А  О Д Л У Ч И В А Њ Е

О   П О Т Р Е Б И   П Р О Ц Е Н Е  

У Т И Ц А Ј А  П Р О Ј Е К Т А

Н А    Ж И В О Т Н У   С Р Е Д И Н У

 

  

          Обавештавамо јавност да је предузеће ''Милић - Метал'' д.о.о. из Параћина, ул. Француска бр. 63, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  пројекта  ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 5296/8 КО Параћин град, ул. Видовданска,на територијиопштинеПараћин.

          Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10 у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у периоду од  08.12.2014. год.  до 18.12. 2014. год.  од 10 до 14 сати.

          У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом Органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

         

                       обрадио:

Снежана Јаћимовић, дипл. прост. план.

                                                       _blank                                                                                         _blank                                                                                         _blank                                                                                         _blank                                    НАЧЕЛНИК                                                       _blank                                                                                         _blank                                                                                         _blank                                                                                         _blank                                    НАЧЕЛНИК                                                       _blank                                                                                         _blank                                                                                         _blank                                                                                         _blank                                    НАЧЕЛНИК                                                       _blank                                                                                         _blank                                                                                         _blank                                                                                         _blank                                    НАЧЕЛНИК

 

                                                                         Радомир Живковић, дипл. прав.                                                                          Радомир Живковић, дипл. прав.                                                                          Радомир Живковић, дипл. прав.                                                                          Радомир Живковић, дипл. прав.                                                                          Радомир Живковић, дипл. прав.                                                                          Радомир Живковић, дипл. прав.                                                                          Радо02. 06. 2015.br / мир Живковић, дипл. прав.                                                    &nbsnbsp;nbsp;p;                     Радомир Живковић, дипл. прав.                                                                          Радомир Живковић, дипл. прав.                                                                          Радомир Живковић, дипл. прав.                                                                          Радомир Живковић, дипл. прав.                                                                          Радомир Живковић, дипл. прав.                                                                          Радомир Живковић, дипл. прав.                                                                          Радомир Живковић, дипл. прав.                                                                          Радомир Живковић, дипл. прав.                                                                          Радомир Живковић, дипл. прав.   

 

10. 12. 2014.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2015. ГОДИНИ

 

10. 12. 2014.

JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

26. 11. 2014.

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

 

26. 11. 2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА

 

18. 11. 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

14. 11. 2014.

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

14. 11. 2014.

ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

06. 11. 2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

Преузмите документацију

 

 

06. 11. 2014.

ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ

 

04. 11. 2014.

JАВНИ КОНКУРС

 

02. 11. 2014.

JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ С РЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2015. ГОДИНИ

Преузмите документацију

 

02. 11. 2014.

КОНКУРС За остваривање права на студентску и ученичку стипендију студената и ученика који имају пребивалиште на територији општине Параћин

 

23. 10. 2014.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

16. 10. 2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ

Преузмите документацију

 

 

26. 09. 2014.
ЈАВНИ ПОЗИВ
Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин. 

Преузмите документацију

 

 

  29. 10. 2015.

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

27. 08. 2014.

REŠENJA O DAVANJU OVLAŠĆENJA

 

22. 08. 2014.

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

22. 08. 2014.

OBAVEŠTENJE POVODOM DANA OPŠTINE

 

18. 08. 2014.

OBAVEŠTENJE

 

14. jul 2014.

На основу члана члана 4. став 2 Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавнfiles/konkursi/oglas_26112014.pdfог интереса (''Службени лист општине Параћин'' бр.3/2013) и члана 5. и 17. Одлуке о буџету општине Параћин за 2014. годину (''Службени лист општине Параћин'', бр.16/2013 и 5/2014)

   Председник општине Параћин расписује

 

JАВНИ КОНКУРС

за финансирањепрограма од јавног интереса из буџета општине Параћин  

I           Расписује се јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења и/pnbsp; з буџета општине Параћин за 2014. годину предвиђених у Разделу  3 Општинска управа, функција 860, позиција 57 расходног дела буџета, економска класификација 481000 Дотације невладиним организацијама – друштвене и хуманитарне организације и удружења грађана  у износу од350.000динара.

II         Право подношења пријаве за финансирање програмаод јавног интереса имају удружења која имају регистровано седиште на територији општине Параћин.

 

III     Удружењима из става IIовог јавног конкурса средства се опредељују у наведеним износима (у динариbr / target=ма) и могу да се користе за реализацију програма из следећих области:

1. борачко-инвалидске заштите у износу од100.000 динара

 2. заштите лица са инвалидитетом у износу од 50.000 динара,

3. заштите животиња у износу од100.000 динара

4. друштвене бриге о деци и младима, као и хуманитарни и други програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе у износу од 100.000 динара.

 

IV      Услови за избор програма  који се финансирају из буџета општине Параћинсу:

- усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном нивоу;

- усклађеност са јавним потребама и интересима грађана;

-подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама;

- усмереност ка што већем броју корисника;

Критеријуми за избор програма који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Параћин су:

1) квалитет, значај и са1) држајна иновативност,

2) усклађеност програма са свим захтевима из Конкурса,

3) капацитет подносиоца програма( материјална и кадровска опремљеност, стручност кадрова укључених у пројекат и др.),

4) одрживост програма,

5)обезбеђено сопствено учешће, финансијски или други вид учешћа односно обезбеђено суфинансирање пројекта из других извора,

6) обезбеђено партнерство,

7) реалан финансијски план за предложени програм.

 

V      Пријава на конкурс подноси се председнику општине са назнаком "Пријава на Конкурс за финансирање програма од јавног интереса"

За сваки програм,  подноси се посебна пријава.

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:

- доказ о упису у регистар код надлежног органа,

- одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину,

-детаљан опис програма,  за чије финансирање се подноси пријава,

- буџет програма, одн. пројекта

- потписане  протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се пројекат тако реализује,

-          кратак опис активности реализованих програма организације са потврдом о броју чланова и материјалном и кадровском опремљеношћу

-          доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације, ако се програм тако реализује

 

VI    Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти.

Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Параћин или поштом на адресу: Општина Параћин, Томе Живановића бр.10  - председнику општине за избор програма од јавног интереса. најкасније до 21. јула2014. године.

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Заинтересована удружења могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 09-15 часова у Народној канцеларији председника општине Параћин или са званичне интернет презентације општине www.paracin.rs

 

VII     Програм се мора реализовати до 31.децембра 2014. године.

Удружење, корисник средстава је дужно да омогући контролу реализfont-size: 11pt; color: windowtextације програма и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган дужан је да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, а удружење је дужно да средства врати.

Реализатори програма, дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације програма, поднесу извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу средстава, у складу са закљученим Уговором.

Извештај о реализацији програма, подноси се Комисији на обрасцу "Извештај о реализацији програма"

Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске управе или се шаље поштом.

Јавни конкурс се објављује  у локалним медијима (Радио Параћин и ''Канал М''), огласној табли Општинске управе и на званичној интернет презентацији www.paracin.rs.

 Списак одобрених програма по конкурсу биће објављен на званичној интернет презентацији www.paracin.rs.

За све ближе информације обратити се на телефон: 035/568-958 и 035/563-601 локал 14.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број: 400-462/2014-01- I од 11.07.2014. године

 

 

                                                                                 &

                                                                                 &

                                                                                 &

                                                                                 &

                                                                                 &

                                                          &nbsp/span style=;                      &

        &n/spanомогући контролу реализfont-size: 11pt; color: windowtextације програма и увид у сву потребну документацију. style=nbsp;bsp;                                                                        &

                                                                                 &nbs

                                                                                 &

                                                                                 &

                                                                                 &

                                                                                 &nbs

                                                                                 &

                                                                                 &nbs

                                                                                 &nbs

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ

                                                                                       &nbs /spannbsp;p;                                                                                                                                                                                                                        Саша  Пауновић, дипл. инж. ел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Саша  Пауновић, дипл. инж. ел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Саша  Пауновић, дипл. инж. ел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Саша  Пауновић, дипл. инж. ел.

 

 

16. 06. 2014.
ЈАВНИ ПОЗИВ
Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин. 

Преузмите документацију

 

08. 05. 2014

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Параћин за 2014. годину

I OPŠTI DEO

II PROGRAM RADOVA 2014.

III PLAN KORIŠĆNJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI 2014.

 

07. 05. 2014.

Дана 09. 05. 2014.године са почетком у 10 часова у малој сали општинске управе Параћин, биће одржана јавна расправа, у вези Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за међумесни превоз на територији општине Параћин и Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за приградски превоз на територији општине Параћин. Позивају се сва заинтересована лица да присуствују.

ОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА ЗА МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА ЗА ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

30. 04. 2014.

На основу члана 10 и 29, Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србија бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта предузећа ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д. Београд, ИЈ Јагодина, ул. Народног Фронта бр. 2, Јагодина, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио базне станице ''Честобродица UMTS'' – ZAQ14, на кп. бр. 1374 КО Клачевица, на територији општине Параћин, предвиђене на постојећем антенском стубу. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и утврђене су мере заштите. Заинтересована јавност можи извршити увид у донето решење, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10, у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се подноси Министарству пољопривреде и заштите животне средине а преко овог Органа.

 

24. 04. 2014.

NOVO PISMO ZA OPŠTINE

 

03. 04. 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

26. 02. 2014.

JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

 

11. 02. 2014.

Допуна Захтевa за давање сагласности за промену цена комуналних услуга - ЈП "Водовод" Параћин

06 02. 2014.

Допуна Захтевa за давање сагласности за промену цена комуналних услуга - ЈП "Водовод" Параћин

31 01. 2014.

Захтев за давање сагласности за промену цена комуналних услуга - ЈП "Водовод" Параћин

 

23  01. 2014.

РЕШЕЊЕ о именовању директора Радио-новинског јавног предузећа "Параћин" у Параћину

 

21 01. 2014.

Захтев за давање сагласности за промену цена комуналних услуга - ЈП "Водовод" Параћин

 

20. 01. 2014.

Поштовани,

Фискалном стратегијом Владе Републике Србије прописано је повећање цена комуналних услуга што је довело до вишеструког повећања цене воде, пошто је због укидања субвенција Јавним предузећима, на основу Упутства Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014 годину, било неопходно укључити инвестициону компоненту у цену воде. Општина Параћин је из наведеног разлога Одлуком о социјалној заштити општине Параћин прописала да поред грађана који су и до сада остваривали право на субвенције у износу од 100% (корисници најниже пензије који живе сами, као и чији приходи не прелазе двоструки износ новчане социјалне помоћи за појединца, корисници новчане социјалне помоћи, корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, као и увећани додатак, корисници инвалидско-борачке заштите, лица са сметњама у психофизичком развоју, појединац или породице које остварују приход до износа новчане сoцијалне помоћи у складу са Законом за месец који претходи месецу у коме се подноси захтев, као и радно способна лица без стварних прихода) сада право на субвенцију цене за утрошену воду у висини од 60% имају и:

а) домаћинства корисници права на дечији додатак,

б) корисници туђе неге и помоћи који остварују право преко пензијско-инвалидског осигурања, 

ц) домаћинства чији се један члан налази на евиденцији незапослених код Националне службе за запошљавање,

д) сва лица, као чланови домаћинства, која нису обвезници годишњег пореза на доходак грађана,

е) домаћинства чији је један члан корисник пензије, без обзира на висину пензије. 

Право на субвенцију имају домаћинства која троше воду до 10 кубика по члану домаћинства а на разлику у потрошњи преко 10 кубика по члану домаћинства се не одобрава субвенција.

 Уколико остварујете право на ову субвенцију потребно је да што хитније поднесете захтев за субвенцију цене за утрошену воду, како би сте остварили право на горе наведени попуст. Захтев се може поднети у: - Општинском услужном центру шалтер број 14. - Центру за социјални рад, - ЈП «Водовод». Образац захтева Вам достављамо у прилогу. Све додатне информације можете добити путем телефона 035-563-116 и преко општинског call центра на телефон 035-568 &‐ 958. С поштовањем, Одсек за информисање Општинске управе општине Параћин

 

06. 01. 2014.

Захтев за саг/pласност на промену ценовника - ЈКП Параћин

 

15. 12. 2013.

Списак одобрених пројеката по конкурсу за доделу средстава буџета општине намењених за избор пројеката у култури

 

31 12. 2013.

ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА РЕСАВА-МЛАВА-ОПИС ПОСЛА ЗА ПОЗИЦИЈУ МЕНАЏЕР ПРОЈЕКТА

Пилот пројекат локалног развоја Ресава–Млава – КОНКУРС за ангажовање менаџера пројекта

 

25 12. 2013.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ о донетом решењу којим се даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину  

 

9.12.2013.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДОВА У ПОС/span ТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ ЗА ДЕО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОЊЕ ВИДОВО, ОПШТИНА ПАРАЋИН

28 11. 2013.

ОБАВЕШТЕЊЕ 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ  

 

19 11. 2013.

ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНА - ЕУРОЛИН 

Допуна захтева  

 

15 11. 2013.

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

14. 11. 2013.

JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса изMsoNormalnbsp;_blank буџета општине Параћин  

 

13. 11. 2013.

РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Параћин  

РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Параћин "Параћин" у Параћину  

РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Параћин" у Параћину  

 

 

12. 11. 2013.

КОНКУРС за остваривање права на студентску и ученичку стипендију студената и ученика који имају пребивалиште на територији општине Параћин  

 

06. 11. 2013.

ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда  

Преузмите слику 

 

05. 11. 2013.

JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН У 2014. ГОДИНИ  

Преузмите документацију 

 

25. 10. 2013.

На основу члана 10 и 29, Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србија бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта СЗТР ''Тргометал Јовановић'' из Параћина, ул. Књаза Милоша бр. 66, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на кп. бр. 5240/6 КО Параћин град, ул. Видовданска бр. 34, на територији општине Параћин. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и утврђене су мере заштите. Заинтересована јавност може извршити увид у донето решење, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10, у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се подноси Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине а преко овог Органа.


18. 10. 2013.

Ј А В Н И П О З И В бр 5
Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконстfont-size: 11pt;/spanрукцију стамбених зграда на територији општине Параћин. 

Преузмите документацију 

 

 

27.9.2013.

Ј А В Н И П О З И В 
Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин. 

Преузмите документацију 


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове
Број: 04-501-148/13
17.09.2013.год.
П А Р А Ћ И Н

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештавамо јавност да је предузеће ''ЕКО-СНЗ-ЉУТИЋ'' д.о.о. из Параћина, ул. Војводе Мишића бр. 23б, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 1593 КО Параћин град, ул. Шумадијска бб, на територији општине Параћин.
Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10 у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у периоду од 19.09.2013. год. до 30.09. 2013. год. од 10 до 14 сати.
У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом Органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.


12.9.2013.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-01478/2013-05
Датум: 16.08.2013.

СО ПАРАЋИН
35 250 ПАРАЋИН
Томе Живановића 10

Предметод јавног интереса имају удружења /span/spanp/p: Обавештење о поднетом захтеву
Обавештавамо вас да је носилац пројекта „NEW ENERGY SYSTEM TECHNOLOGY“ д.о.о поднео Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: Погон за рециклажу отпадних пнеуматика пиролитичким поступком, на делу КП 2131/26 КО Параћин, заведен под бројем 353-02-01478/2013-05 од 14.08.2013.
Увид у поднети захтев, односно у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, можете извршити у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428 сваког радног дана од 11-14 часова у року од 20 дана од дана пријема овог обавештења, као и у просторијама Општинске управе у Параћину, Томе Живановића 10.
Дана 25.09.2013. године са почетком у 11h, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове
Број: 04-501-148/13
17.09.2013.год.
П А Р А Ћ И Н

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештавамо јавност да је предузеће ''ЕКО-СНЗ-ЉУТИЋ'' д.о.о. из Параћина, ул. Војводе Мишића бр. 23б, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 1593 КО Параћин град, ул. Шумадијска бб, на територији општине Параћин.
Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10 у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у периоду од 19.09.2013. год. до 30.09. 2013. год. од 10 до 14 сати.
У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом Органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.


12.9.2013.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-01478/2013-05
Датум: 16.08.2013.

СО ПАРАЋИН
35 250 ПАРАЋИН
Томе Живановића 10

Предметод јавног интереса имају удружења /span/spanp/p: Обавештење о поднетом захтеву
Обавештавамо вас да је носилац проnbsp;nbsp;nbsp;_blankhttp://www.paracin.rs/files/konkursi/jkp_t_saletic_28102013.docnbsp;јекта „NEW ENERGY SYSTEM TECHNOLOGY“ д.о.о поднео Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: Погон за рециклажу отпадних пнеуматика пиролитичким поступком, на делу КП 2131/26 КО Параћин, заведен под бројем 353-02-01478/2013-05 од 14.08.2013.
Увид у поднети захтев, односно у податке и документацију из захтева носиоца пројnbsp;/ahttp://www.paracin.rs/files/konkursi/hala_javnost_25122013.DOCекта, можете извршити у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428 сваког радног дана од 11-14 часова у року од 20 дана од дана пријема овог обавештења, као и


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове
Број: 04-501-148/13
17.09.2013.год.
П А Р А Ћ И Н

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештавамо јавност да је предузеће ''ЕКО-СНЗ-ЉУТИЋ'' д.о.о. из Параћина, ул. Војводе Мишића бр. 23б, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 1593 КО Параћин град, ул. Шумадијска бб, на територији општине Параћин.
Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10 у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у периоду од 19.09.2013. год. до 30.09. 2013. год. од 10 до 14 сати.
У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом Органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.


12.9.2013.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-01478/2013-05
Датум: 16.08.2013.

СО ПАРАЋИН
35 250 ПАРАЋИН
Томе Живановића 10

Предметод јавног интереса имају удружења /span/spanp/p: Обавештење о поднетом захтеву
Обавештавамо вас да је носилац пројекта „NEW ENERGY SYSTEM TECHNOLOGY“ д.о.о поднео Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: Погон за рециклажу отпадних пнеуматика пиролитичким поступком, на делу КП 2131/26 КО Параћин, заведен под бројем 353-02-01478/2013-05 од 14.08.2013.
Увид у поднети захтев, односно у податке и документацију из захтева носиоца пројnbsp;/ahttp://www.paracin.rs/files/konkursi/hala_javnost_25122013.DOCекта, можете извршити у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428 сваког радног дана од 11-14 часова у року од 20 дана од дана пријема овог обавештења, као и у просторијама Општинске управе у Параћину, Томе Живановића 10.
Дана 25.09.2013. године са


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове
Број: 04-501-148/13
17.09.2013.год.
П А Р А Ћ И Н

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештавамо јавност да је предузеће ''ЕКО-СНЗ-ЉУТИЋ'' д.о.о. из Параћина, ул. Војводе Мишића бр. 23б, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 1593 КО Параћин град, ул. Шумадијска бб, на територији општине Параћин.
Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10 у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у периоду од 19.09.2013. год. до 30.09. 2013. год. од 10 до 14 сати.
У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом Органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.


12.9.2013.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-01478/2013-05
Датум: 16.08.2013.

СО ПАРАЋИН
35 250 ПАРАЋИН
Томе Живановића 10

Предметод јавног интереса имају удружења /span/spanp/p: Обавештење о поднетом захтеву
Обавештавамо вас да је носилац пројекта „NEW ENERGY SYSTEM TECHNOLOGY“ д.о.о поднео Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: Погон за рециклажу отпадних пнеуматика пиролитичким поступком, на делу КП 2131/26 КО Параћин, заведен под бројем 353-02-01478/2013-05 од 14.08.2013.
Увид у поднети захтев, односно у податке и документацију из захтева носиоца пројnbsp;/ahttp://www.paracin.rs/files/konkursi/hala_javnost_25122013.DOCекта, можете извршити у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428 сваког радног дана од 11-14 часова у року од 20 дана од дана пријема овог обавештења, као и у просторијама Општинске управе у Параћину, Томе Живановића 10.
Дана 25.09.2013. године са


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове
Број: 04-501-148/13
17.09.2013.год.
П А Р А Ћ И Н

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештавамо јавност да је предузеће ''ЕКО-СНЗ-ЉУТИЋ'' д.о.о. из Параћина, ул. Војводе Мишића бр. 23б, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 1593 КО Параћин град, ул. Шумадијска бб, на територији општине Параћин.
Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10 у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у периоду од 19.09.2013. год. до 30.09. 2013. год. од 10 до 14 сати.
У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом Органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.


12.9.2013.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-01478/2013-05
Датум: 16.08.2013.

СО ПАРАЋИН
35 250 ПАРАЋИН
Томе Живановића 10

Предметод јавног интереса имају удружења /span/spanp/p: Обавештење о поднетом захтеву
Обавештавамо вас да је носилац пројекта „NEW ENERGY SYSTEM TECHNOLOGY“ д.о.о поднео Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: Погон за рециклажу отпадних пнеуматика пиролитичким поступком, на делу КП 2131/26 КО Параћин, заведен под бројем 353-02-01478/2013-05 од 14.08.2013.
Увид у поднети захтев, односно у податке и документацију из захтева носиоца пројnbsp;/ahttp://www.paracin.rs/files/konkursi/hala_javnost_25122013.DOCекта, можете извршити у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428 сваког радног дана од 11-14 часова у року од 20 дана од дана пријема овог обавештења, као и у просторијама Општинске управе у Параћину, Томе Живановића 10.
Дана 25.09.2013. године са почетком у 11h, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове
Број: 04-501-148/13
17.09.2013.год.
П А Р А Ћ И Н

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештавамо јавност да је предузеће ''ЕКО-СНЗ-ЉУТИЋ'' д.о.о. из Параћина, ул. Војводе Мишића бр. 23б, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 1593 КО Параћин град, ул. Шумадијска бб, на територији општине Параћин.
Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10 у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у периоду од 19.09.2013. год. до 30.09. 2013. год. од 10 до 14 сати.
У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом Органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.


12.9.2013.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-01478/2013-05
Датум: 16.08.2013.

СО ПАРАЋИН
35 250 ПАРАЋИН
Томе Живановића 10

Предметод јавног интереса имају удружења /span/spanp/p: Обавештење о поднетом захтеву
Обавештавамо вас да је носилац пројекта „NEW ENERGY SYSTEM TECHNOLOGY“ д.о.о поднео Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: Погон за рециклажу отпадних пнеуматика пиролитичким поступком, на делу КП 2131/26 КО Параћин, заведен под бројем 353-02-01478/2013-05 од 14.08.2013.
Увид у поднети захтев, односно у податке и документацију из захтева носиоца пројnbsp;/ahttp://www.paracin.rs/files/konkursi/hala_javnost_25122013.DOCекта, можете извршити у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428 сваког радног дана од 11-14 часова у року од 20 дана од дана пријема овог обавештења, као и у просторијама Општинске управе у Параћину, Томе Живановића 10.
Дана 25.09.2013. године са


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове
Број: 04-501-148/13
17.09.2013.год.
П А Р А Ћ И Н

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештавамо јавност да је предузеће ''ЕКО-СНЗ-ЉУТИЋ'' д.о.о. из Параћина, ул. Војводе Мишића бр. 23б, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 1593 КО Параћин град, ул. Шумадијска бб, на територији општине Параћин.
Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10 у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у периоду од 19.09.2013. год. до 30.09. 2013. год. од 10 до 14 сати.
У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом Органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.


12.9.2013.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-01478/2013-05
Датум: 16.08.2013.

СО ПАРАЋИН
35 250 ПАРАЋИН
Томе Живановића 10

Предметод јавног интереса имају удружења /span/spanp/p: Обавештење о поднетом захтеву
Обавештавамо вас да је носилац пројекта „NEW ENERGY SYSTEM TECHNOLOGY“ д.о.о поднео Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: Погон за рециклажу отпадних пнеуматика пиролитичким поступком, на делу КП 2131/26 КО Параћин, заведен под бројем 353-02-01478/2013-05 од 14.08.2013.
Увид у поднети захтев, односно у податке и документацију из захтева носиоца пројnbsp;/ahttp://www.paracin.rs/files/konkursi/hala_javnost_25122013.DOCекта, можете извршити у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428 сваког радног дана од 11-14 часова у року од 20 дана од дана пријема овог обавештења, као и у просторијама Општинске управе у Параћину, Томе Живановића 10.
Дана 25.09.2013. године са почетком у 11h, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове
Број: 04-501-148/13
17.09.2013.год.
П А Р А Ћ И Н

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештавамо јавност да је предузеће ''ЕКО-СНЗ-ЉУТИЋ'' д.о.о. из Параћина, ул. Војводе Мишића бр. 23б, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 1593 КО Параћин град, ул. Шумадијска бб, на територији општине Параћин.
Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10 у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у периоду од 19.09.2013. год. до 30.09. 2013. год. од 10 до 14 сати.
У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом Органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.


12.9.2013.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-01478/2013-05
Датум: 16.08.2013.

СО ПАРАЋИН
35 250 ПАРАЋИН
Томе Живановића 10

Предметод јавног интереса имају удружења /span/spanp/p: Обавештење о поднетом захтеву
Обавештавамо вас да је носилац пројекта „NEW ENERGY SYSTEM TECHNOLOGY“ д.о.о поднео Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: Погон за рециклажу отпадних пнеуматика пиролитичким поступком, на делу КП 2131/26 КО Параћин, заведен под бројем 353-02-01478/2013-05 од 14.08.2013.
Увид у поднети захтев, односно у податке и документацију из захтева носиоца пројnbsp;/ahttp://www.paracin.rs/files/konkursi/hala_javnost_25122013.DOCекта, можете извршити у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428 сваког радног дана од 11-14 часова у року од 20 дана од дана пријема овог обавештења, као и у просторијама Општинске управе у Параћину, Томе Живановића 10.
Дана 25.09.2013. године са почетком у 11h, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове
Број: 04-501-148/13
17.09.2013.год.
П А Р А Ћ И Н

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештавамо јавност да је предузеће ''ЕКО-СНЗ-ЉУТИЋ'' д.о.о. из Параћина, ул. Војводе Мишића бр. 23б, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 1593 КО Параћин град, ул. Шумадијска бб, на територији општине Параћин.
Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10 у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у периоду од 19.09.2013. год. до 30.09. 2013. год. од 10 до 14 сати.
У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом Органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.


12.9.2013.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-01478/2013-05
Датум: 16.08.2013.

СО ПАРАЋИН
35 250 ПАРАЋИН
Томе Живановића 10

Предметод јавног интереса имају удружења /span/spanp/p: Обавештење о поднетом захтеву
Обавештавамо вас да је носилац пројекта „NEW ENERGY SYSTEM TECHNOLOGY“ д.о.о поднео Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: Погон за рециклажу отпадних пнеуматика пиролитичким поступком, на делу КП 2131/26 КО Параћин, заведен под бројем 353-02-01478/2013-05 од 14.08.2013.
Увид у поднети захтев, односно у податке и документацију из захтева носиоца пројnbsp;/ahttp://www.paracin.rs/files/konkursi/hala_javnost_25122013.DOCекта, можете извршити у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428 сваког радног дана од 11-14 часова у року од 20 дана од дана пријема овог обавештења, као и у просторијама Општинске управе у Параћину, Томе Живановића 10.
Дана 25.09.2013. године са почетком у 11h, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Општинске управе у Параћину, Томе Живановића 10.

&nbsp target=p;

4.9.2013.

На основу члана 10, 14 и 29, Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србија бр. 135/04 и 36/09) ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину
Предузеће ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, ул. Таковска бр. 2, ИЈ Јагодина, ул. Народног Фронта бр. 2, као носилац пројекта, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта радио базне станице ''Грза - Извориште'' ЈАМ08/ЈАQ08 Параћин, на животну средину, на кп. бр. 1797 КО Извор, на територији општине Параћин, предвиђене на димњаку котларнице, иза хотела ''Колиба'' на Грзи.
Обавештавамо заинтересовану јавност да може извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10 у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, радним данима од 10 до 14 часова.
Рок за јавни увид и достављање мишљења о поднетом захтеву је 10 дана од дана објављивања огласа.


16.8.2013.

Ј А В Н И П О З И В 
Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин. 

Преузмите документацију 


13.8.2013.
JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин 

Преузмите документацију  

5.8.2013.
JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

18.7.2013.

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ


12.7.2013.
JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA BUDžETA OPŠTINE NAMENjENIH ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDžETA OPŠTINE PARAĆIN 

Преузмите документацију 

5.8.2013.
JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

18.7.2013.

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ


12.7.2013.
JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA BUDžETA OP&ˇTINE NAMENjENIH ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDžETA OPŠTINE PARAĆIN 

Преузмите документацију 

Одобрени пројекти


4.7.2013.

Ј А В Н И П О З И В
Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин.

Преузмите документацију 
4.7.2013.
OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA PARAĆIN  
objavljen u Službenom glasniku RS broj 57 od 03.07.2013. godine i quot;ПараћинVečernjim novostima 04.07.2013. godine
Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Paraćin  


14.6.2013.

OGLAS O LICITACIJI - bostan 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове
Број: 04-501-42/13
23.05.2013.год.
П А Р А Ћ И Н
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештавамо јавност да је предузеће ''TEЛЕКОМ СРБИЈА'' а. д. из Београда, ул. Таковска бр. 2, ИЈ Јагодина, ул. Народног фронта бр. 2, као носилац пројекта, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио базне станице ''Параћин – Јована Скерлића'' – ЈА64/ЈАУ64, на кп. бр. 3621/4 КО Параћин град, на територији општине Параћин, предвиђене на антенском стубу у ул. Јована Скерлића.
Обавештавамо јавност да може извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10 у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у периоду од 27.05.2013. год. до 07.06. 2013. год. од 10 до 13 сати.
У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, може се доставити мишљење овом Органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

15.5.2013.

JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин  
Преузмите обрасце 

13.5.2013.

OGLAS O LICITACIJI - pokretni mobilijar 

18.4.2013.

OGLAS O LICITACIJI - LOKACIJE LETNJIH BAŠTI 18.4.2013.
На основу члана 96 и 97 Закона о планирању и изградњи (‘’Службени гласник РС’’бр.72/09, 81/2009, 24/2011 и 121/12), Одлукe o отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Сл. лист општине Параћин" бр. 18/09, 9/2011, 20/2012 и 1/2013), а у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини (‘’Службени лист општине Параћин’’ бр 12/2010), Комисија за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта СО Параћин дана 17. 04 2013. године доноси Одлуку и расписује

ДОПУНУ ЈАВНОГ ОГЛАСА о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда

ДОПУЊУЈЕ СЕ Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда, а ради изградње објеката у индустријској зони "Змич" бр. 464-23/2013-04 од 18.02.2013. године објављен у Дневном листу "Вечерње новости" дана 20. фебруара 2013. године и то следећим парцелама уписане на општину Параћин:
Ж) – кп. бр. 2131/29 КО Параћин, чија је површина 46,06 ари и
З) - кп. бр. 2131/37 КО Параћин, чија је површина 40,57 ари, обе уписане у лн. бр. 1297 КО Параћин
Прво отварање понуде за предметне парцеле одржаће се 22. маја 2013. године у 9 сати, у Одељењу за урбанизам и имовинско – правне послове Општинске управе општине Параћин. У свему осталом важе услови предвиђени Јавним огласом бр. 464-23/2013-04 од 18.02.2013. године.29.3.2013.

На основу члана 10 и 29, Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србија бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину
Предузеће ''Панта - Промет'' д.о.о. из Параћина, ул. Цара Душана бр. 33, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 4133/9 КО Параћин град, ул. Стришка‐ бб, на територији општине Параћин.
У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и утврђене су мере заштите.
Заинтересована јавност можи извршити увид у донето решење, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10, у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се подноси Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине а преко овог Органа.19.3.2013.
На основу члана 20 и 29, Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србија бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

о поднетом захтеву за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину

Предузеће ''БГ ИНВЕСТ'' д.о.о. из Београда, ул. Небојшина бр. 20, у име носиоца пројекта ''TEЛЕКОМ СРБИЈА'' а. д. из Београда, ул. Таковска бр. 2, поднело je захтев за сагласност на Студију о процени утицаја пројекта радио базне станице ''Параћин – Спортска хала'' – ЈА61/ЈАУ61, Параћин, на животну средину.
Обавештавамо заинтересовану јавност да увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину може извршити у просторијама Одељења за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.
Примедбе и мишљења на поменуту Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, ул. Томе Живановића бр. 10, Параћин.
У складу са Законом о процени утицаја на животну средину и Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи, дана 16.04.2013. године, са почетком у 12ºº, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама СО Параћин, Мала сала председништва на првом спрату.

11.03.2013.
Dopuna zahteva za povećanjem cene grejanja X Trade

1.3.2013.

J A V N I  P O Z I V 
Skupštinama / Savetima stanara stambenih zgrada radi dobijanja beskamatnih finansijskih sredstava za rekonstrukciju fasada stambenih zgrada na teritoriji opštine Paraćin.
 

28.2.2013.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Одељење за урбанизам и
имовинско правне послове
Број: 04-501-21/13
26.02.2013.год.
П А Р А Ћ И Н

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕО ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештавамо јавност да је предузеће ''Панта - Промет'' д.о.о. из Параћина, ул. Цара Душана бр. 33, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 4133/9 КО Параћин град, ул. Стришка бб, на територији општине Параћин.
Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10 у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у периоду од 01.03.2013. год. до 12.03. 2013. год. од 10 до 13 сати.
У року од 10 дана од дана

15.5.2013.

JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин  
Преузмите обрасце 

13.5.2013.

OGLAS O LICITACIJI - pokretni mobilijar 

18.4.2013.

OGLAS O LICITACIJI - LOKACIJE LETNJIH BAŠTI 18.4.2013.
На основу члана 96 и 97 Закона о планирању и изградњи (‘’Службени гласник РС’’бр.72/09, 81/2009, 24/2011 и 121/12), Одлукe o отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Сл. лист општине Параћин" бр. 18/09, 9/2011, 20/2012 и 1/2013), а у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини (‘’Службени лист општине Параћин’’ бр 12/2010), Комисија за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта СО Параћин дана 17. 04 2013. године доноси Одлуку и расписује

ДОПУНУ ЈАВНОГ ОГЛАСА о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда

ДОПУЊУЈЕ СЕ Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда, а ради изградње објеката у индустријској зони "Змич" бр. 464-23/2013-04 од 18.02.2013. године објављен у Дневном листу "Вечерње новости" дана 20. фебруара 2013. године и то следећим парцелама уписане на општину Параћин:
Ж) – кп. бр. 2131/29 КО Параћин, чија је површина 46,06 ари и
З) - кп. бр. 2131/37 КО Параћин, чија је површина 40,57 ари, обе уписане у лн. бр. 1297 КО Параћин
Прво отварање понуде за предметне парцеле одржаће се 22. маја 2013. године у 9 сати, у Одељењу за урбанизам и имовинско – правне послове Општинске управе општине Параћин. У свему осталом важе услови предвиђени Јавним огласом бр. 464-23/2013-04 од 18.02.2013. године.29.3.2013.

На основу члана 10 и 29, Закона о процени утицаја на животну средbdquo;NEW ENERGY SYSTEM TECHNOLOGYˇbr /nbsp;ину (Службени гласник Републике Србија бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину
Предузеће ''Панта - Промет'' д.о.о. из Параћина, ул. Цара Душана бр. 33, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 4133/9 КО Параћин град, ул. Стришка‐ бб, на територији општине Параћин.
У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и утврђене су мере заштите.
Заинтересована јавност можи извршити увид у донето решење, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10, у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се подноси Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине а преко овог Органа.19.3.2013.
На основу члана 20 и 29, Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србија бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

о поднетом захтеву за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину

Предузеће ''БГ ИНВЕСТ'' д.о.о. из Београда, ул. Небојшина бр. 20, у име носиоца пројекта ''TEЛЕКОМ СРБИЈА'' а. д. из Београда, ул. Таковска бр. 2, поднело je захтев за сагласност на Студију о процени утицаја пројекта радио базне станице ''Параћин – Спортска хала'' – ЈА61/ЈАУ61, Параћин, на животну средину.
Обавештавамо заинтересовану јавност да увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину може извршити у просторијама Одељења за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.
Примедбе и мишљења на поменуту Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, ул. Томе Живановића бр. 10, Параћин.
У складу са Законом о процени утицаја на животну средину и Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи, дана 16.04.2013. године, са почетком у 12ºº, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама СО Параћин, Мала сала председништва на првом спрату.

11.03.2013.
Dopuna zahteva za povećanjem cene grejanja X Trade

1.3.2013.

J A V N I  P O Z I V 
Skupštinama / Savetima stanara stambenih zgrada radi dobijanja beskamatnih finansijskih sredstava za rekonstrukciju fasada stambenih zgrada na teritoriji opštine Paraćin.
 

28.2.2013.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Одељење за урбанизам и
имовинско правне послове
Број: 04-501-21/13
26.02.2013.год.
П А Р А Ћ И Н

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕО ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештавамо јавност да је предузеће ''Панта - Промет'' д.о.о. из Параћина, ул. Цара Душана бр. 33, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 4133/9 КО Параћин град, ул. Стришка бб, на територији општине Параћин.
Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10 у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у периоду од 01.03.2013. год. до 12.03. 2013. год. од 10 до 13 сати.
У року од 10 дана од дана

15.5.2013.

JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин  
Преузмите обрасце 

13.5.2013.

OGLAS O LICITACIJI - pokretni mobilijar 

18.4.2013.

OGLAS O LICITACIJI - LOKACIJE LETNJIH BAŠTI 18.4.2013.
На основу члана 96 и 97 Закона о планирању и изградњи (‘’Службени гласник РС’’бр.72/09, 81/2009, 24/2011 и 121/12), Одлукe o отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Сл. лист општине Параћин" бр. 18/09, 9/2011, 20/2012 и 1/2013), а у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини (‘’Службени лист општине Параћин’’ бр 12/2010), Комисија за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта СО Параћин дана 17. 04 2013. године доноси Одлуку и расписује

ДОПУНУ ЈАВНОГ ОГЛАСА о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда

ДОПУЊУЈЕ СЕ Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда, а ради изградње објеката у индустријској зони "Змич" бр. 464-23/2013-04 од 18.02.2013. године објављен у Дневном листу "Вечерње новости" дана 20. фебруара 2013. године и то следећим парцелама уписане на општину Параћин:
Ж) – кп. бр. 2131/29 КО Параћин, чија је површина 46,06 ари и
З) - кп. бр. 2131/37 КО Параћин, чија је површина 40,57 ари, обе уписане у лн. бр. 1297 КО Параћин
Прво отварање понуде за предметне парцеле одржаће се 22. маја 2013. године у 9 сати, у Одељењу за урбанизам и имовинско – правне послове Општинске управе општине Параћин. У свему осталом важе услови предвиђени Јавним огласом бр. 464-23/2013-04 од 18.02.2013. године.29.3.2013.

На основу члана 10 и 29, Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србија бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројrsquo;Службени гласник РСекта на животну средину
Предузеће ''Панта - Промет'' д.о.о. из Параћина, ул. Цара Душана бр. 33, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 4133/9 КО Параћин град, ул. Стришка‐ бб, на територији општине Параћин.
У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и утврђене су мере заштите.
Заинтересована јавност можи извршити увид у донето решење, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10, у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се подноси Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине а преко овог Органа.19.3.2013.
На основу члана 20 и 29, Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србија бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

о поднетом захтеву за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину

Предузеће ''БГ ИНВЕСТ'' д.о.о. из Београда, ул. Небојшина бр. 20, у име носиоца пројекта ''TEЛЕКОМ СРБИЈА'' а. д. из Београда, ул. Таковска бр. 2, поднело je захтев за сагласност на Студију о процени утицаја пројекта радио базне станице ''Параћин – Спортска хала'' – ЈА61/ЈАУ61, Параћин, на животну средину.
Обавештавамо заинтересовану јавност да увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину може извршити у просторијама Одељења за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.
Примедбе и мишљења на поменуту Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, ул. Томе Живановића бр. 10, Параћин.
У складу са Законом о процени утицаја на животну средину и Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи, дана 16.04.2013. године, са почетком у 12ºº, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама СО Параћин, Мала сала председништва на првом спрату.

11.03.2013.
Dopuna zahteva za povećanjem cene grejanja X Trade

1.3.2013.

J A V N I  P O Z I V 
Skupštinama / Savetima stanara stambenih zgrada radi dobijanja beskamatnih finansijskih sredstava za rekonstrukciju fasada stambenih zgrada na teritoriji opštine Paraćin.
 

28.2.2013.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Одељење за урбанизам и
имовинско правне послове
Број: 04-501-21/13
26.02.2013.год.
П А Р А Ћ И Н

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕО ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештавамо јавност да је предузеће ''Панта - Промет'' д.о.о. из Параћина, ул. Цара Душана бр. 33, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 4133/9 КО Параћин град, ул. Стришка бб, на територији општине Параћин.
Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10 у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у периоду од 01.03.2013. год. до 12.03. 2013. год. од 10 до 13 сати.
У року од 10 дана од дана

15.5.2013.

JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин  
Преузмите обрасце 

13.5.2013.

OGLAS O LICITACIJI - pokretni mobilijar 

18.4.2013.

OGLAS O LICITACIJI - LOKACIJE LETNJIH BAŠTI 18.4.2013.
На основу члана 96 и 97 Закона о планирању и изградњи (‘’Службени гласник РС’’бр.72/09, 81/2009, 24/2011 и 121/12), Одлукe o отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Сл. лист општине Параћин" бр. 18/09, 9/2011, 20/2012 и 1/2013), а у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини (‘’Службени лист општине Параћин’’ бр 12/2010), Комисија за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта СО Параћин дана 17. 04 2013. године доноси Одлуку и расписује

ДОПУНУ ЈАВНОГ ОГЛАСА о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда

ДОПУЊУЈЕ СЕ Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда, а ради изградње објеката у индустријској зони "Змич" бр. 464-23/2013-04 од 18.02.2013. године објављен у Дневном листу "Вечерње новости" дана 20. фебруара 2013. године и то следећим парцелама уписане на општину Параћин:
Ж) – кп. бр. 2131/29 КО Параћин, чија је површина 46,06 ари и
З) - кп. бр. 2131/37 КО Параћин, чија је површина 40,57 ари, обе уписане у лн. бр. 1297 КО Параћин
Прво отварање понуде за предметне парцеле одржаће се 22. маја 2013. године у 9 сати, у Одељењу за урбанизам и имовинско – правне послове Општинске управе општине Параћин. У свему осталом важе услови предвиђени Јавним огласом бр. 464-23/2013-04 од 18.02.2013. године.29.3.2013.

На основу члана 10 и 29, Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србија бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину
Предузеће ''Панта - Промет'' д.о.о. из Параћина, ул. Цара Душана бр. 33, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 4133/9 КО Параћин град, ул. Стришка‐ бб, на територији општине Параћин.
У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и утврђене су мере заштите.
Заинтересована јавност можи извршити увид у донето решење, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10, у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се подноси Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине а преко овог Органа.19.3.2013.
На основу члана 20 и 29, Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србија бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

о поднетом захтеву за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину

Предузеће ''БГ ИНВЕСТ'' д.о.о. из Београда, ул. Небојшина бр. 20, у име носиоца пројекта ''TEЛЕКОМ СРБИЈА'' а. д. из Београда, ул. Таковска бр. 2, поднело je захтев за сагласност на Студију о процени утицаја пројекта радио базне станице ''Параћин – Спортска хала'' – ЈА61/ЈАУ61, Параћин, на животну средину.
Обавештавамо заинтересовану јавност да увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину може извршити у просторијама Одељења за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.
Примедбе и мишљења на поменуту Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, ул. Томе Живановића бр. 10, Параћин.
У складу са Законом о процени утицаја на животну средину и Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи, дана 16.04.2013. године, са почетком у 12ºº, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама СО Параћин, Мала сала председништва на првом спрату.

11.03.2013.
Dopuna zahteva za povećanjem cene grejanja X Trade

1.3.2013.

J A V N I  P O Z I V 
Skupštinama / Savetima stanara stambenih zgrada radi dobijanja beskamatnih finansijskih sredstava za rekonstrukciju fasada stambenih zgrada na teritoriji opštine Paraćin.
 

28.2.2013.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Одељење за урбанизам и
имовинско правне послове
Број: 04-501-21/13
26.02.2013.год.
П А Р А Ћ И Н

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕО ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештавамо јавност да је предузеће ''Панта - Промет'' д.о.о. из Параћина, ул. Цара Душана бр. 33, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 4133/9 КО Параћин град, ул. Стришка бб, на територији општине Параћин.
Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10 у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у периоду од 01.03.2013. год. до 12.03. 2013. год. од 10 до 13 сати.
У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом Органу, о захтеву за одлучивање о потреби

15.5.2013.

JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин  
Преузмите обрасце 

13.5.2013.

OGLAS O LICITACIJI - pokretni mobilijar 

18.4.2013.

OGLAS O LICITACIJI - LOKACIJE LETNJIH BAŠTI 18.4.2013.
На основу члана 96 и 97 Закона о планирању и изградњи (‘’Службени гласник РС’’бр.72/09, 81/2009, 24/2011 и 121/12), Одлукe o отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Сл. лист општине Параћин" бр. 18/09, 9/2011, 20/2012 и 1/2013), а у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини (‘’Службени лист општине Параћин’’ бр 12/2010), Комисија за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта СО Параћин дана 17. 04 2013. године доноси Одлуку и расписује

ДОПУНУ ЈАВНОГ ОГЛАСА о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда

ДОПУЊУЈЕ СЕ Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на територији општине Параћин ради изградње путем прикупљања писмених понуда, а ради изградње објеката у индустријској зони "Змич" бр. 464-23/2013-04 од 18.02.2013. године објављен у Дневном листу "Вечерње новости" дана 20. фебруара 2013. године и то следећим парцелама уписане на општину Параћин:
Ж) – кп. бр. 2131/29 КО Параћин, чија је површина 46,06 ари и
З) - кп. бр. 2131/37 КО Параћин, чија је површина 40,57 ари, обе уписане у лн. бр. 1297 КО Параћин
Прво отварање понуде за предметне парцеле одржаће се 22. маја 2013. године у 9 сати, у Одељењу за урбанизам и имовинско – правне послове Општинске управе општине Параћин. У свему осталом важе услови предвиђени Јавним огласом бр. 464-23/2013-04 од 18.02.2013. године.29.3.2013.

На основу члана 10 и 29, Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србија бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину
Предузеће ''Панта - Промет'' д.о.о. из Параћина, ул. Цара Душана бр. 33, поднело je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта ''Складиштење неопасног отпада'' на животну средину, на кп. бр. 4133/9 КО Параћин град, ул. Стришка бб, на територији општине Параћин.
У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и утврђене су мере заштите.
Заинтересована јавност можи извршити увид у донето решење, у просторијама надлежног органа СО Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10, у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се подноси Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине а преко овог Органа.19.3.2013.
На основу члана 20 и 29, Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Србија бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

о поднетом захтеву за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину

Предузеће ''БГ ИНВЕСТ'' д.о.о. из Београда, ул. Небојшина бр. 20, у име носиоца пројекта ''TEЛЕКОМ СРБИЈА'' а. д. из Београда, ул. Таковска бр. 2, поднело je захтев за сагласност на Студију о процени утицаја пројекта радио базне станице ''Параћин – Спортска хала'' – ЈА61/ЈАУ61, Параћин, на животну средину.
Обавештавамо заинтересовану јавност да увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину може извршити у просторијама Одељења за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.
Примедбе и мишљења на поменуту Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, ул. Томе Живановића бр. 10, Параћин.
У складу са Законом о процени утицаја на животну средину и Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи, дана 16.04.2013. године, са почетком у 12ºº, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама СО Параћин, Мала сала председништва на првом спрату.

11.03.2013.
Dopuna zahteva za povećanjem cene grejanja X Trade

1.3.2013.

<a href="http://www.paracin.rs/files

br /

 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 3 guests online