НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Facebook
Twitter
Youtube
zmic
industrijska zona
CRH Srbija mikrokrediti
Relof
invest
Uzmi racun
Registar2
Turizam
predsednik
Naled Serbia
Одељење локалне пореске администрације

  

 Упутство за  приступ web апликацији локалне пореске адмнистрације Параћин

 

Да бисте имали могућност да преко web-а проверите стање на својим рачунима  потребно је да дођете у општинску управу Параћин (ул. Томе Живановића бр.10), одељење за локалну пореску администрацију, канцеларија бр.11, и да се поднесе захтев за отварање корисничког налога.

За физичка лица потребна је лична карта на увид  (као и фотокопија личне карте).

За правна лица и предузетнике  потребна је лична карта овлашћеног лица или власника на увид (фотокопија личне карте), као и фотокопија решења о ПИБ-у.

Овлашћење за физичко лице мора бити оверено у суду или општини, а овлашћење за правно лице мора бити печатирано и потписано од стране овлашћеног лица фирме.

Обвезник који је добио кориснички налог или лозинку, у web апликацији може сам да промени лозинку.Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коју је добио (или сам одредио променом лозинке), мора доћи искључиво у одељење у коме је издат кориснички налог и лозинка, како би му била издата нова лозинка. Том приликом обвезник или овлашћено лице мора попунити захтев за доделу нове лозинке.

Лозинка се мора преузети непосредно у одељењу за локалну пореску администрацију,

без обзира на поднет захтев преко интернета.

 Апликацији можете приступити   →   ОВДЕ

  

У оквиру Општинске управе општине Параћин формирано је Одељење за локалну пореску администрацију које је почело са радом 01.01.2009. године. Ово одељење је по Закону о финансирању локалне самоуправе преузело надлежност Министарства финансија - Пореске управе у пословима утврђивања, контроле и наплате локалних изворних јавних прихода.

Одељење ради на утврђивању пореских обавеза пореза на имовину физичких лица, пореза на имовину правних лица, локалне комуналне таксе за истицање фирме, накнаде за коришћење грађевинског земљишта, накнаду за заштиту и унапређење животне средине, првостепено решавање по жалбама пореских обвезника, канцеларијску и теренску контролу, послове принудне наплате.

Пореска пријва за утврдјивање пореза на имовину до 31. 12. 2013.
Preuzmite zahtev   →   za pravna lica   za fizička lica

Пореска пријва за утврдјивање пореза на имовину од 01. 01. 2014.
Preuzmite zahtev     za pravna lica   za fizička lica

Prijava za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme Preuzmite zahtev   →   ovde 

Prijava za naknadu za koriscenje gradjevinskog zemljista
Preuzmite zahtev   →   za pravna lica   za fizička lica
     
Prijava za utvrđivanje lokalne komunalne takse za držanje sredstava za igru
Preuzmite zahtev   →   ovde 

Zahtev za povraćaj - preknjižavanje više ili pogrešno naplaćenog poreza
Preuzmite zahtev   →   ovde 

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja za pravna lica
Preuzmite zahtev   →   ovde  

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja za fizička lica
Preuzmite zahtev   →   ovde   

Prijava za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine
Preuzmite zahtev   →   ovde    

Zahtev - Promena adrese 
Preuzmite zahtev   →   ovde

Zahtev - Molba otudjenje prodaja nekretnine
Preuzmite zahtev   →   ovde

 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА

 

 

Референтна каматна стопа НБС....важи од 11.02.2016. год...износи 4,25%

Референтна каматна стопа НБС....важи од 07.07.2016. год...износи 4,00% 

Референтна каматна стопа НБС....важи од 09.10.2017.год...износи 3,50%

Референтна каматна стопа НБС....важи од 14.03.2018.год...износи 3,25%

 

- РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

 

Начелница Одељења Мирјана Милутиновић, дипл. ецц.
тел.:  +381 35 563 601 лок. 50

 

инспектор канцеларијске контроле, Марић Славољуб
 Одсеку за наплату и пореско књиговодство, Марија Рајић
Инспектор теренске контроле - Симић Милутин

директни телефони су 035/567-401 и 035/569-243

 

TRENUTNO NA SAJTU

We have 3 guests online