Menu

Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Јавни радови се организују на подручју општине Параћин.
Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико укључи незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање Службе Параћин.
Приоритет приликом укључивања имају лица из категорија теже запошљивих дефинисана локалним акционим планом запошљавања.

Пре укључивања у меру, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:
1. социјалне заштите и хуманитарног рада,
2. културне и образовне делатности,
3. одржавања и заштите животне средине и природе,
4. одржавања и обнављања јавне инфраструктуре.

Преузмите конкурс

Преузмите пријаву

Општина Параћин је дана 23.06.2021.године закључила Споразум о заједничком спровођењу Јавне набавке за санацију и адаптацију објекта, доградња ђачке кухиње са трпезаријом и спољно уређење дворишта основне школе ''Радоје Домановић'' у Параћину са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије.

Дана 7.2.2022.године су Канцеларија за управљање јавним улагањима, општина Параћин и извођач радова подписали Уговор о извођењу грађевинских радова на санацији и адаптацији објекта, доградња кухиње са трпезаријом и спољно уређење дворишта школе ''Радоје Домановић'' у Параћину.

Контакт особа којој грађани могу да поднесу своје жалбе у вези са извођењем радова у оквиру Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области обрзвања , здравства и социјалне заштите и спорта је Дејан Нешић е-мајл адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 035/563-601 лок. 145

Подписник споразума (општина Параћин) је дужна да на жалбе грађана у вези са извођењем радова одговори у року од 48 сати, да све жалбе , заједно са одговорима на њих достави Канцеларији за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије , ул. Немањина 11 Београд, која ће водити збирну евиденцију

Обавештење о промени цена превоза путника на приградским линијама на територији општине Параћин, предузећа ''Еуролин''доо Праћин са применом од 24.03.2022. године

Преузмите ценовник

Преузмите обавештење

Ценовник појединачних и месечних карата превоза за запослене чији се превоз плаћа из буџета општине Параћин са применом од 24.03.2022. године, предузећа ''Еуролин''доо Параћин

Преузмите ценовник

Захтев за измену и допуну Ценовника ЈП "Водовод" Параћин

Преузмите ценовник

Последњи конкурси и јавни огласи

17.05.2022

Листа вредновања и рангирања пријављених програма

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела…
13.05.2022

Решење о формирању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на јавни конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин у циљу остваривања јавног инетреса у области јавног информисања у 2022 години

in Конкурси и јавно оглашавање
Формира се Стручна комисија (у даљем тексту: Комисија) за оцену пројеката поднетих на јавни конкурс за суфинансирање…
09.05.2022

Листа вредновања и рангирања пријављених програма

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела…
27.04.2022

Jавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2022. години

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне…
21.04.2022

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког места у Управи за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
II Радно место које се попуњава: „Порески послови наплате“ у Одељењу за локалну пореску администрацију, разврстано у…
20.04.2022

Одлукa о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Одлукa о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине ПараћинПреузмите одлуку…
18.04.2022

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Предмет финансирања обухвата следеће: - набавку соларних панела снаге која није већа од одобрене снаге мерног места…
15.04.2022

Важно обaвештење – подношење захтева за подстицаје по кошници пчела

in Конкурси и јавно оглашавање
Важно обaвештење – подношење захтева за подстицаје по кошници пчела (за најмање 20 а највише 1000 кошница) пчела почиње…
15.04.2022

Коначна листа привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

in Конкурси и јавно оглашавање
Након спроведеног Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима…
14.04.2022

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин у циљу остваривања јавног интереса у…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.