Menu

Обавештавамо Јавност да је на захтев носиоца пројекта предузећа ''Телеком Србија'' а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, Дирекција за технику, Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, Одељење за планирање и изградњу мреже Јагодина, ул. Народног фронта бр. 2, Јагодина, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, након спроведеног поступка, донело решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице ''Сисевац'' ЈА88/ЈАУ88/ЈАО88, планиране на антенском стубу, на парцели кп. бр. 159 КО Буљане, у Сисевцу, на територији општине Параћин, коју је израдио Labing D.O.O. из Београда.

Преузмите обавештење

Јавна презентација урбанистичког пројекта ће се обавити у периоду од 14.10. 2020. до 21.10.2020. године у просторијама Одељења за урбанизам и имовинско правне послове, Управе за урбанизам , финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

Преузмите оглас

Поводом 27.септембра празника општине Параћин, Одбор за награде и признања Скупштине општине Параћин ПОЗИВА предузећа, установе, синдикалне организације, месне заједнице и друга правна лица и грађане општине Параћинда предложе кандидате, односно правна лицаи појединце за доделу награда и јавних признања општине Параћин

Преузмите обавештење

Обавештавамо Јавност да је носиоц пројекта предузеће ''Vip mobile'' д.о.о. из Београда, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, кога по овлашћењу заступа ''Квалитет'' А.Д. Ниш, из Ниша, Бул. Св. цара Константина бр. 82-86, поднело захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Радио базна станица ''KG3120_01 JA_Paraćin_Centar'', (реконструисан постојећи извор), на крову хотела ''Петрус'', на парцели кп. бр. 2021/2 КО Параћин град, у ул. Николе Пашића бр. 1, у Параћину, на територији општине Параћин.

Преузмите обавештење

Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта ''Металис Промет'' д.о.о. Београд, из Београда, огранак Металис Промет Параћин, ул. Томе Живановића бб, спровело поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта: Механички третман неопасног отпада на парцели кп. бр. 3154/5 КО Параћин, у Параћину, ул. Томе Живановића бб, на територији општине Параћин.

Преузмите обавештење

Последњи конкурси и јавни огласи

26.06.2032

Јавни увид у нацрт измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута е-761, деоница Појате – Прељина - прва фаза

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо вас да је дошло до промене места одржавања јавне седнице комисије за јавни увид Нацрт просторног плана…
12.04.2024

Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Параћин у 2024. години

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу чл. 16. став 1. тачка 4) и 20. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 92/23),…
11.04.2024

Обједињени предлог програма за 2024. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документацију ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
11.04.2024

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документацију ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
01.04.2024

РАНГ ЛИСТА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

in Конкурси и јавно оглашавање
РАНГ ЛИСТА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Преузмите документацију ._ERbj1g7D ._epNwrNGv…
29.03.2024

Обавештавамо Јавност да је предузеће Телком Србија а.д. поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на ж.с. за базну станицу Извор на кп. бр. 4153/3 КО Извор

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, Београд,…
29.03.2024

Обавештавамо Јавност да је предузеће Телеком Србија а.д. поднело захтев за одлучивање за базну станицу мобилне телефоније Грза Извориште , на парцели кп. бр. 1797 КО Извор

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, Београд,…
28.03.2024

Јавно обавештење организацијама у области спорта са седиштем на територији општине Параћин за одобравање финансирања годишњих програма из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
јавно обавештење организацијама у области спорта са седиштем на територији општине параћин за одобравање финансирања…
28.03.2024

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

in Конкурси и јавно оглашавање
ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2024. ГОДИНУПреузмите документацију ._ERbj1g7D…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.