Menu

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Милан Симић, дипл. економиста

Основну и средњу сколу завршио у Параћину, дипломирао на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу 2016. год на смеру Берзе И берзанско пословање. Од 2017. год радио у Банци Поштанска штедионица А.Д. Београд, експозитура Параћин.

Радио на пословима платног промета И штедно депозитних послова, припрема и обрада кредитних захтева, промоција и продаја банкарских производа. По завршетку средње сколе обављао стручну праксу у Српској Фабрици Стакла. Завршио Музичку школу Миленко Живковиц у Параћину, одсек хармоника.

Контакт:
тeл- 035-563-007
fax-035-563-165
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.