Menu

II Попуњава се положај у II групи: Заменик начелника Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности, одређен чланом 36. Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинским управама општине Параћин број: 110-47/2020-Ш од 29.12.2020. године и 110-21/2021-III од 29.01.2021. године

Преузмите документ

Преузмите изјаву

Ранг листa категоризације спортских организација општине Параћин за 2022. годину

Преузмите документ

Управа за инвестиције и одрживи развој Параћин позива домаће и међународне грађевинске компаније са искуством у изградњи и рехабилитација мостова да поднесу своju понуду за пројекат „Рехабилитација и реконструкција 2 друмска моста у општини Параћин“ који се реализује у оквиру програма подршке Владе Швајцарске Конфедерације „Municipal Disaster Risk Reduction Project in Serbia“ кога имплементира Државни секретаријат за економска питања (SECO).

Преузмите документацију

О пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 4229 КО Параћин – град, Општина Параћин. Захтев је поднео оператер ТП ''МИЛИЋ - МЕТАЛ'' ДОО Параћин, ул. Француска бр. 63, који на наведеној катастарској парцели планира складиштење неопасног отпада. Обавештавамо заинтересоване органе, организације и заинтересована лица да могу извршити увид у документацију и захтев оператера, у просторијама Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности Општине Параћин, ул. Томе Живановића 10, у периоду од 26.07.- 06.08.2021.године, у времену од 11-14 часова. Примедбе и мишљења можете предати на шалтеру писарнице Општине Параћин или на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 06.08.2021.године.

Преузмите документ

Обавештавамо Јавност да је на захтев носиоца пројекта предузећа ''Vip mobile'' д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, након спроведеног поступка, донело решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице ''KG3120_01 JA_Paraćin_ centar'', реконструисан постојећи извор, на крову хотела ''Петрус'', на парцели кп. бр. 2021/2 КО Параћин град, у Параћину, ул. Николе Пашића бр. 1, на територији општине Параћин, коју је израдило Акционарско друштво за испитивање квалитета ''Квалитет'' Ниш.

Преузмите документ

Последњи конкурси и јавни огласи

03.08.2021

Јавни конкурс- заменик начелника Управе за ЛЕР

in Конкурси и јавно оглашавање
II Попуњава се положај у II групи: Заменик начелника Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене…
27.07.2021

Ранг листa категоризације спортских организација општине Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Ранг листa категоризације спортских организација општине Параћин за 2022. годину Преузмите документ ._ERbj1g7D…
26.07.2021

Пројекат „Рехабилитација и реконструкција 2 друмска моста у општини Параћин“

in Конкурси и јавно оглашавање
Управа за инвестиције и одрживи развој Параћин позива домаће и међународне грађевинске компаније са искуством у…
21.07.2021

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 4229 КО Параћин – град, Општина Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
О пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 4229 КО Параћин –…
13.07.2021

Обавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је на захтев носиоца пројекта предузећа ''Vip mobile'' д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића…
09.07.2021

Рани јавни увид у План детаљне регулације на потесу друмског моста на реци Црници на траси улице Ђурађа Бранковића у Параћину.

in Конкурси и јавно оглашавање
Рани јавни увид у Елаборат овoг Плана спроводи се од 09.07.2021. до 23.07.2021. године. Елаборат Плана ће бити изложен…
08.07.2021

Јавни конкурс за поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисија за постављање мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на основу Одлуке о постављању мањих…
02.07.2021

Одлука о избору пројеката у култури без јавног конкурса

in Конкурси и јавно оглашавање
Стручна комисија за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинаисирају из буџета општине Параћин, додељује…
29.06.2021

Одлука о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
По расписаном Јавном конкурсу Председника општине Параћин за доделу средстава буџета намењених за избор пројеката у…
18.06.2021

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.