Menu

ОБАВЕШТАВАMO СВА ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА, КАО И ЛИЦА КОЈА СУ ПОВРАТНИЦИ ПО ОСНОВУ СПОРАУЗУМА О РЕАДМИСИЈИ ДА СЕ У ШТО КРАЋЕМ РОКУ ЈАВЕ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИШТВА КОМЕСАРИЈАРТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, КАНЦЕЛАРИЈА БР.7, РАДИ ЕВИДЕНТИРАЊА ЊИХОВИХ ПОТРЕБА И ПРОБЛЕМА ВЕЗАНИХ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ. ЦИЉ ЕВИДЕНТИРАЊА ЈЕ ПЛАНИРАЊЕ МЕРА И ДАЉИХ АКТИВНОСТИ РАДИ ЗБРИЊАВАЊА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ДРУГИХ МИГРАНТСКИХ ГРУПА .

ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ОД 01.ФЕБРУАРА 2024.ГОДИНЕ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 7:30-15:30 ЧАСОВА У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, КАНЦЕЛАРИЈА БР. 7.

СА СОБОМ ПОНЕТИ ИЗБЕГЛИЧКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ ДОМАЋИНСТВА ИЛИ ЛИЧНЕ КАРТЕ У КОЛИКО ИМАЈУ ПРИЈАВЉЕНО ПРЕБИВАЛИШТЕ, А ЗА МАЛОЛЕТНЕ ЧЛАНОВЕ ДОМАЋИНСТВА КОПИЈУ ИЗВОДА ИЗ КЊИГЕ РОЂЕНИХ.

 

 
 

Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта ''Екопар'' д.о.о. Параћин, из Параћина, ул. Шумадијска бр. 136, спровело поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта: Постројење за производњу алтернативног грађевинског материјала на парцели кп. бр. 4282 КО Параћин, у Параћину, ул. Шумадијска бр. 136, на територији општине Параћин.
 У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину и утврђене су мере заштите.
           Увид у донето решење можете извршити у просторијама надлежног органа општине Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10, у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, и на исто изјавити жалбу у року од 15 дана од дана достављања овог обавештења. Жалба се подноси Министарству заштите животне средине а преко овог Органа

 

Обавештавамо вас да је дошло до промене места одржавања јавне седнице комисије за јавни увид Нацрт просторног плана подручијаа посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина-прва фаза. У том смислу, такође вас молим да на огласној табли, односно месту на коме сте поставили претходни оглас за јавни увид у Нацрт просторног плана подручија посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761.

Преузмите оглас

Последњи конкурси и јавни огласи

26.06.2032

Јавни увид у нацрт измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута е-761, деоница Појате – Прељина - прва фаза

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо вас да је дошло до промене места одржавања јавне седнице комисије за јавни увид Нацрт просторног плана…
27.02.2024

Допис Еуролина доо Параћин од 27.02.2024

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
22.02.2024

Јавни позив за решавање стамбених потреба избеглица

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документацију ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
22.02.2024

Oбавештење организацијама у области спорта са седиштем на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документацију ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
22.02.2024

Ценовник превозника Еуролин доо Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Ценовник карата по релацијама превозника Еуролин д.о.о. 22.02Ценовник месечних карата превозника Еуролин д.о.о.…
12.02.2024

Коначна листа корисника за доделу помоћи

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисије је данас утврдила Коначну листу Корисника за доделу Помоћи, за решавање стамбених потреба избеглица кроз…
01.02.2024

Oбавештење за сва избегла и интерно расељена лица

in Конкурси и јавно оглашавање
ОБАВЕШТАВАMO СВА ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА, КАО И ЛИЦА КОЈА СУ ПОВРАТНИЦИ ПО ОСНОВУ СПОРАУЗУМА О РЕАДМИСИЈИ ДА СЕ…
31.01.2024

Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта…
25.01.2024

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите листу ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
23.01.2024

Нови ценовник ЈКП ''Црница" Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Захтев за сагласност на Ценовник ком. услуга чистоће и хигијенеЗахтев за сагласност на Ценовник пијачних услугаЗахтев…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.