Menu

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи у пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Параћин број 400-1394/2021-I од 19.08.2021.године на званичној интернет страници Општине www.paracin.rs . Захтев са потребном документацијом, подноси се лично или препорученом поштом у канцеларији повереништва Комесаријата за избеглице и миграције општине Параћин, канцеларија број 7, од 23.августа до 06.септембра 2021.године до 15:30 часова, на адресу: Општина Параћин- Комисија за доделу помоћи у пакетима хране социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица на територији општине Параћин, ул. Томе Живановић бр. 10, 35250 Параћин. С поштовањем, Испред Комисије, Повереништво Бркић Ружица

Преузмите списак локација

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи за набавку огрева за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Параћин, број 400-1395/2021-I од 19.08.2021.године на званичној интернет страници Општине www.paracin.rs .

Захтев са потребном документацијом, подноси се лично или препорученом поштом у канцеларији повереништва Комесаријата за избеглице и миграције општине Параћин, канцеларија број 7, од 23.августа до 06.септембра 2021.године до 15:30 часова, на адресу: Општина Параћин- Комисија за доделу помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица на територији општине Параћин, ул. Томе Живановић бр. 10, 35250 Параћин.

С поштовањем,
Испред Комисије, Повереништво Бркић Ружица

Преузмите списак локација

Општинска управа општине Параћин, решавајући по захтеву Мијатовић Славомира из Параћина, УСВАЈА захтев за доделу државне помоћи ради отклањања штете настале елементарном непогодом - поплавом у 2014.год, Категоризација штете извршена је у складу са Упутством о јединственој методологији за процену штета од елементарних непогода од грађевинских стручњака. За штету насталу на објекту утврђује се новчана помоћ ради отклањања штете Мијатовић Славомиру у складу са Државним програмом обнове оштећених породичних стамбених објекта. Канцеларија за обнову и помоћ поплављених подручја ће, након коначности решења исплатити новчану помоћ Мијатовић Славомиру у року од 5 дана од дана пријема обавештења да је решење коначно.

Преузмите документ

Оглашава се поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то следећих локација

Преузмите списак локација

II Попуњава се положај у II групи: Заменик начелника Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности, одређен чланом 36. Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинским управама општине Параћин број: 110-47/2020-Ш од 29.12.2020. године и 110-21/2021-III од 29.01.2021. године

Преузмите документ

Преузмите изјаву

Последњи конкурси и јавни огласи

27.08.2021

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљи у држабној својини у општини Параћиншта

in Конкурси и јавно оглашавање
Захтев за давање сагласности на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној…
24.08.2021

Обавештавају се кориснице накнаде зараде за време породиљског одсуства

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавају се кориснице накнаде зараде за време породиљског одсуства које су оствариле накнаду зараде на основу…
24.08.2021

Јавни конкурс поводом 27. септембра, празника општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Поводом 27. септембра, празника општине Параћин, Скупштина општина Параћин позива предузећа, установе, синдикалне…
20.08.2021

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи у пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи у пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно…
20.08.2021

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи за набавку огрева за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи за набавку огрева за најугроженије породице избеглица и интерно…
10.08.2021

Решење -Мијатовић Славомир

in Конкурси и јавно оглашавање
Општинска управа општине Параћин, решавајући по захтеву Мијатовић Славомира из Параћина, УСВАЈА захтев за доделу…
05.08.2021

Јавни конкурс давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то следећих локација

in Конкурси и јавно оглашавање
Оглашава се поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то…
03.08.2021

Јавни конкурс- заменик начелника Управе за ЛЕР

in Конкурси и јавно оглашавање
II Попуњава се положај у II групи: Заменик начелника Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.