Menu

Обавештавамо Јавност да је Предузеће ''Екопар''д.о.о. Параћин, из Параћина, ул. Шумадијска бр. 136, општина Параћин, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Постројење за производњу алтернативног грађевинског материјала, на парцели кп. бр. 4282 КО Параћин, у Параћину, ул. Шумадијска бр. 136, на територији општине Параћин.
 Обавештавамо Јавност да може извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа Општине Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10, у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у периоду од десет дана од дана пријема овог обавештења, у времену од 10 до 14 часова.
 У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом Органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

 

 
 

Обавештавамо Јавност да је на захтев предузећа ''Cetin'' д.о.о. Београд – Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд, спроведен поступак за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базна станица мобилне телефоније на локацији ''Шалудовац'', планиране на антенском стубу, на парцели кп. бр. 1116/1 КО Шалудовац, у Шалудовцу, на територији општине Параћин. и донето је решење о потреби процене утицаја на животну средину и одређен је обим и садржај студије.
 Обавештавамо Вас да можете извршити увид у донето решење у просторијама надлежног органа општине Параћин, у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у улици Томе Живановића бр. 10, и на исто изјавити жалбу у року од 15 дана од дана пријема обавештења. Жалба се подноси Министарству заштите животне средине а преко овог органа.

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ НА КП.БР. 1757/1, 1757/2, 1774/1, 1774/2, 1775, 1776, 1778, 1790, 1791/1, 1791/2, 1792, 1798/1, 1799, 1800, 1801/1, 1802/1, 1802/2, 1805 И ДЕЛОВИМА КП.БР. 4662, 4689/3, 4734 СВЕ КО ИЗВОР, ОПШТИНА ПАРАЋИН, ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА И УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ИЗЛЕТИШТУ ГРЗА

Преузмите оглас

Преузмите УП

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ''МОРАВАЦЕМ'' У КО ПОПОВАЦ, ОПШТИНА ПАРАЋИН


Преузмите оглас

Преузмите УП

Преузмите графику

Последњи конкурси и јавни огласи

26.06.2032

Јавни увид у нацрт измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута е-761, деоница Појате – Прељина - прва фаза

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо вас да је дошло до промене места одржавања јавне седнице комисије за јавни увид Нацрт просторног плана…
27.02.2024

Допис Еуролина доо Параћин од 27.02.2024

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
22.02.2024

Јавни позив за решавање стамбених потреба избеглица

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документацију ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
22.02.2024

Oбавештење организацијама у области спорта са седиштем на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документацију ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
22.02.2024

Ценовник превозника Еуролин доо Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Ценовник карата по релацијама превозника Еуролин д.о.о. 22.02Ценовник месечних карата превозника Еуролин д.о.о.…
12.02.2024

Коначна листа корисника за доделу помоћи

in Конкурси и јавно оглашавање
Комисије је данас утврдила Коначну листу Корисника за доделу Помоћи, за решавање стамбених потреба избеглица кроз…
01.02.2024

Oбавештење за сва избегла и интерно расељена лица

in Конкурси и јавно оглашавање
ОБАВЕШТАВАMO СВА ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА, КАО И ЛИЦА КОЈА СУ ПОВРАТНИЦИ ПО ОСНОВУ СПОРАУЗУМА О РЕАДМИСИЈИ ДА СЕ…
31.01.2024

Обавештење о донетом решењу о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта…
25.01.2024

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите листу ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
23.01.2024

Нови ценовник ЈКП ''Црница" Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Захтев за сагласност на Ценовник ком. услуга чистоће и хигијенеЗахтев за сагласност на Ценовник пијачних услугаЗахтев…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.