Menu

Ранг листa категоризације спортских организација општине Параћин за 2022. годину

Преузмите документ

Управа за инвестиције и одрживи развој Параћин позива домаће и међународне грађевинске компаније са искуством у изградњи и рехабилитација мостова да поднесу своju понуду за пројекат „Рехабилитација и реконструкција 2 друмска моста у општини Параћин“ који се реализује у оквиру програма подршке Владе Швајцарске Конфедерације „Municipal Disaster Risk Reduction Project in Serbia“ кога имплементира Државни секретаријат за економска питања (SECO).

Преузмите документацију

О пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 4229 КО Параћин – град, Општина Параћин. Захтев је поднео оператер ТП ''МИЛИЋ - МЕТАЛ'' ДОО Параћин, ул. Француска бр. 63, који на наведеној катастарској парцели планира складиштење неопасног отпада. Обавештавамо заинтересоване органе, организације и заинтересована лица да могу извршити увид у документацију и захтев оператера, у просторијама Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности Општине Параћин, ул. Томе Живановића 10, у периоду од 26.07.- 06.08.2021.године, у времену од 11-14 часова. Примедбе и мишљења можете предати на шалтеру писарнице Општине Параћин или на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 06.08.2021.године.

Преузмите документ

Обавештавамо Јавност да је на захтев носиоца пројекта предузећа ''Vip mobile'' д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, након спроведеног поступка, донело решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице ''KG3120_01 JA_Paraćin_ centar'', реконструисан постојећи извор, на крову хотела ''Петрус'', на парцели кп. бр. 2021/2 КО Параћин град, у Параћину, ул. Николе Пашића бр. 1, на територији општине Параћин, коју је израдило Акционарско друштво за испитивање квалитета ''Квалитет'' Ниш.

Преузмите документ

Рани јавни увид у Елаборат овoг Плана спроводи се од 09.07.2021. до 23.07.2021. године.

Елаборат Плана ће бити изложен у просторијама Одељења за урбанизам и имовинско правне послове, Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

Такође, текстуални и графички део Плана, биће доступни и на званичној интернет страници општине Параћин www.paracin.rs, у делу конкурси и јавни огласи.

Сва заинтересована физичка и правна лица могу за време трајања раног јавног увида доставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, закључно са 23.07.2021. године, до 14 часова. Примедбе и сугестије физичких и правних лица које евидентира носилац израде предметног Плана, могу утицати на планска решења.

Преузмите документацију

Последњи конкурси и јавни огласи

27.08.2021

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљи у држабној својини у општини Параћиншта

in Конкурси и јавно оглашавање
Захтев за давање сагласности на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној…
24.08.2021

Обавештавају се кориснице накнаде зараде за време породиљског одсуства

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавају се кориснице накнаде зараде за време породиљског одсуства које су оствариле накнаду зараде на основу…
24.08.2021

Јавни конкурс поводом 27. септембра, празника општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Поводом 27. септембра, празника општине Параћин, Скупштина општина Параћин позива предузећа, установе, синдикалне…
20.08.2021

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи у пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи у пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно…
20.08.2021

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи за набавку огрева за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи за набавку огрева за најугроженије породице избеглица и интерно…
10.08.2021

Решење -Мијатовић Славомир

in Конкурси и јавно оглашавање
Општинска управа општине Параћин, решавајући по захтеву Мијатовић Славомира из Параћина, УСВАЈА захтев за доделу…
05.08.2021

Јавни конкурс давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то следећих локација

in Конкурси и јавно оглашавање
Оглашава се поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то…
03.08.2021

Јавни конкурс- заменик начелника Управе за ЛЕР

in Конкурси и јавно оглашавање
II Попуњава се положај у II групи: Заменик начелника Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.