Menu

I У Решењу о образовању савета за заштиту и унапређење животне средине-Зеленог савета број 02-191/2022-III oд 21.10.2022. године мења се члан 5. став 1. тачка 3.тако да исти сада гласи:
3. Милица Панић, MORAVACEM d.o.o. Popovac, члан.

II У осталом делу одредбе Решења број 02-191/2022-III oд 21.10.2022. године остају непромењене.

III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Параћин“

Преузмите документ

Обавештење за пријаву гласања ван бирачког места на изборима за чланове националних мањина може се извршити путем следећих бројева телефона: 
065-95-22-916
063-73-97-139

Обавештавамо Јавност да је Љубиша Исмаиловић Пр. ''Љубиша Метал'', из Текије, ул. Гробљанска бр. 9, општина Параћин, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Складиштење неопасног отпада, на парцели кп. бр. 88 КО Текија, у Текији, ул. Гробљанска бр. 9, на територији општине Параћин.
 Обавештавамо Јавност да може извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у просторијама надлежног органа Општине Параћин, у улици Томе Живановића бр. 10, у Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, у периоду од десет дана од дана пријема овог обавештења, у времену од 10 до 14 часова.
 У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом Органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

Преузмите дикумент

Сви грађани са територије општине Параћин који желе да се попишу, осим досадашњег броја 0800-444-005, од данас могу да позову и следеће бројеве: 0602340277 и 034306246 све до 17.11.2022.године.

Позиви ка Инфо-центру су бесплатни и доступни са територије целе Србије, из фиксне мреже Телекома Србије и мобилних мрежа, а радно време је сваког дана од 8 до 20 часова.

Преузмите обавештење

ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника и доделе помоћи породицама избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретнусти и доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку наведене куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, број 400-242/2022-I од 31.05.2022.године

Пријаве на јавни позив, са потребном документацијом, подносе се у затвореној коверти, лично преко писарнице Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин (шалтер број 8) или препорученом поштом у затвореној коверти на адресу: Комисије за избор корисника за реализацију помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретнусти и доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку наведене куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, ул. Tоме Живановића број 10, 35250 Параћин, са назнаком: за ''ЈАВНИ ПОЗИВ - НЕ ОТВАРАТИ”.

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 28.новембар 2022. године.

Додатне информације можете добити у згради општине Параћин у канцеларији број 7 и на телефон централе Општине број: 035/563601, локал 140.

                Образац Пријаве/конкурсну документацију, фотокопију Јавног позива, странке преузимају у канцеларији повереништва Комесаријата за избеглице и миграције општине Параћин, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Контакт телефон за додатне информације: 035/563601, локал 140.

Преузмите документацију

Последњи конкурси и јавни огласи

09.03.2023

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2023. години

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни конкурс се расписује за пројекте из области јавног информисања који се реализују у 2023. години, за које су…
08.03.2023

Jавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2023. години

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне…
03.03.2023

Обвештење Еуролин-а о промени цена од 01.01.2023

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите обавештењеПреузмите ценовник ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img…
27.02.2023

Јавни конкурс за финансирање камата за пољопривредне кредите регистрованим пољопривредним газдинствима

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни конкурс за финансирање камата за пољопривредне кредите регистрованим пољопривредним газдинствимаПреузмите…
27.02.2023

Јавни конкурс за инвестиције у физичку имовину регистрованог пољопривредног газдинства

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни конкурс за инвестиције у физичку имовину регистрованог пољопривредног газдинстваПреузмите конкурсПреузмите…
24.02.2023

Одлука о утврђивању текста јавног позива за доделу ауто седишта за децу

in Конкурси и јавно оглашавање
I Овом Одлуком утврђује се текст Јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја…
24.02.2023

Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене мреже магистралних и разводних гасовода источне србије са елементима детаљне регулације

in Конкурси и јавно оглашавање
рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене мреже магистралних и разводних гасовода источне…
21.02.2023

Jавни конкурс за попуњавање положаја у i групи у управи за инвестиције и одрживи развој

in Конкурси и јавно оглашавање
I Орган у коме се попуњава положај: Управа за инвестиције и одрживи развој, у Параћину, ул. Томе Живановића бр.10. II…
10.02.2023

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
I Расписује се јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења из буџета општине Параћин за 2023.…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.