Menu

Завичајни музеј у Параћину и Институт за креативно предузетништво и иновације објавили су позив за пријаву на Лабораторију креативног предузетништва који је отворен за све заинтересоване из Поморавља - Параћина, Ћуприје, Јагодине, Деспотовца и Свилајнца.

Лабараторија се одржава од 31. маја и 1. Јуна 2021. предавачки део, а радионице од 2. до 7. Јуна. Учесници могу да изаберу до две радионице на којима ће усавршавати своје креативне вештине – декупаж, рад са текстилом и вуном, редизајн и осликавање стакла и дизајн цветних аранжмана. За све изабране учеснике њих 40ак учешће на лабораторији је бесплатно.

Лабораторија се одвија под слоганом “Креативност инспирисана традицијом” и посвећена је развоју предузетничких подухвата, производа, услуга и пројеката који су инспирисани културним наслеђем Поморавља.

Више о начину пријављивања и програму Лабораторије на ЛИНК

За сва додатна питања можете се обратити на маил This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Програм Лабораторије креативног предузетништва организују Институт за креативно предузетништво и иновације и Завичајни музеј Параћин, у оквиру пројекта “Подстицање креативног предузенитшва у Поморављу” који је финансијски подржала Амбасада Сједињених Америчких Држава у Београду.

Формира се Стручна комисија (у даљем тексту: Комисија) за оцену пројеката поднетих на јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години, и то за конкурс који је расписало Општинско веће општине Параћин број 400-562/2021-III од 06.04.2021. године, у саставу:

1. Гордана Ристић, испред новинарског удружења ПРОУНС;
2. Миодраг Миљковић, испред Друштва новинара Ниша;
3. Александар М.Станојевић, независни новинар и медијски стручњак.

Преузмите обавештење

Обавештавамо Јавност да је на захтев носиоца пројекта предузеће ''Вип мобил'' д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1Ж, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, након спроведеног поступка, донело решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину базне станице ''КГ4423_01 JA_Donje_Vidovo''

Преузмите обавештење

На основу члана 28. и 32. став 6. Закона о црквама и верским заједеницама (''Службени гласник РС''бр.36/2006), члана 7. став 1. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.6/2014) и члана 11. и 21. Одлуке о буџету општине Параћин за 2021. годину (''Службени лист општине Параћин'', бр. 47/2020), Председник општине Параћин расписује:
 Јавни конкурс за доделу средстава намењених за избор пројеката црквама и традиционалним верским заједницама који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин у 2021. години број: 400-845/2021-I дана 11.05.2021.године.
Право учешћа за доделу средстава путем јавног конкурса имају традиционалне цркве и традиционалне верске заједнице на територији општине Параћин.
Средства за реализацију пројеката обезбеђена су Одлуком о буџету општине Параћин за 2021. годину у износу од 3.000.000,00 динара.
 Средства се додељују за:
-пројекте изградње црквених или верских објеката
-текуће поправке и одржавање црквених или верских објеката
-пројекте обнове црквених или верских објеката
  Јавни позив за достављање пројеката отворен је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страници општине Параћин, односно, у периоду од 11. маја до 25.маја 2021.године .
Заинтересовани субјекти могу преузети конкурсну документацију на званичној интернет страници општине Параћин.

Преузмите конкурс

Преузмите документaciju

Извештај о утрошку буџетских средстава

Решење о додели средстава црквама

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп једне стамбене јединице са могућношћу куповине на територији општине Параћин бр. 400-794/2021-II од 27.04.2021. године се расписује дана 28.04.2021. дана а рок за подношење пријаве по наведедном јавном позиву је од 29.04.2021. године до 28.05.2021. године. Предмет јавног позива је давање у закуп са могућношћу куповине једне стамбене јединице бр. 19, у улици Норвешка бр. 1 у Параћину, који се налази на четвртом спрату, структуре – двособан стан, површине 50,16 м2. Право да помоћ могу да остваре избеглице (четврочлана породица) из Хрватске и из БИХ-а који нису трајно решили стамбени проблем, а који имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство РС или им је престао статус избеглице и а имају држављанство РС. Све ближе информације као и конкурсну документацију заинтересована лица могу добити у згради општине Параћин у ул. Томе Живановића бр. 10 и то у канцеларији бр. 50 и 7.

Преузмите документ

Последњи конкурси и јавни огласи

27.08.2021

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљи у држабној својини у општини Параћиншта

in Конкурси и јавно оглашавање
Захтев за давање сагласности на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној…
24.08.2021

Обавештавају се кориснице накнаде зараде за време породиљског одсуства

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавају се кориснице накнаде зараде за време породиљског одсуства које су оствариле накнаду зараде на основу…
24.08.2021

Јавни конкурс поводом 27. септембра, празника општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Поводом 27. септембра, празника општине Параћин, Скупштина општина Параћин позива предузећа, установе, синдикалне…
20.08.2021

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи у пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи у пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно…
20.08.2021

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи за набавку огрева за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи за набавку огрева за најугроженије породице избеглица и интерно…
10.08.2021

Решење -Мијатовић Славомир

in Конкурси и јавно оглашавање
Општинска управа општине Параћин, решавајући по захтеву Мијатовић Славомира из Параћина, УСВАЈА захтев за доделу…
05.08.2021

Јавни конкурс давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то следећих локација

in Конкурси и јавно оглашавање
Оглашава се поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то…
03.08.2021

Јавни конкурс- заменик начелника Управе за ЛЕР

in Конкурси и јавно оглашавање
II Попуњава се положај у II групи: Заменик начелника Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.