Menu

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у општинским управама општине Параћин (објављује се у складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 159/2020)

Преузмите документ

Попуњава се положај у II групи: Заменика начелника Управе за инвестиције и одрживи развој, одређен чланом 26. Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинским управама општине Параћин број: 110-47/2020-Ш од 29.12.2020. године и 110-21/2021-III од 29.01.2021. године.

Преузмите јавни конкурс за попуњавање положаја

Преузмите изјаву

Попуњава се положај у I групи:Начелник Управе за инвестиције и одрживи развој, одређен чланом 26. Правилника о организацији и систематизацији радних места  у општинским управама општине Параћин број: 110-47/2020-Ш од 29.12.2020. године и 110- 21/2021-III од 29.01.2021. године.

Преузмите јавни конкурс за попуњавање положаја

Преузмите изјаву

............................................................................................

   На основу расписаног јавног позива за учешће на општем конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривавьа јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години, број 400-562/2021-III од 06.04.2021. године, а на предлог Комисиjе за оцену проjеката поднетих на jавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години, додељују се средства из буџета општине Параћин за суфинансирање пројекта у области јавног информисања у 2021. години из буџета општине Параћин, следећим подносиоцима пријава по јавном конкурсу:

Преузмите документ

Последњи конкурси и јавни огласи

27.08.2021

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљи у држабној својини у општини Параћиншта

in Конкурси и јавно оглашавање
Захтев за давање сагласности на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној…
24.08.2021

Обавештавају се кориснице накнаде зараде за време породиљског одсуства

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавају се кориснице накнаде зараде за време породиљског одсуства које су оствариле накнаду зараде на основу…
24.08.2021

Јавни конкурс поводом 27. септембра, празника општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Поводом 27. септембра, празника општине Параћин, Скупштина општина Параћин позива предузећа, установе, синдикалне…
20.08.2021

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи у пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи у пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно…
20.08.2021

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи за набавку огрева за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи за набавку огрева за најугроженије породице избеглица и интерно…
10.08.2021

Решење -Мијатовић Славомир

in Конкурси и јавно оглашавање
Општинска управа општине Параћин, решавајући по захтеву Мијатовић Славомира из Параћина, УСВАЈА захтев за доделу…
05.08.2021

Јавни конкурс давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то следећих локација

in Конкурси и јавно оглашавање
Оглашава се поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то…
03.08.2021

Јавни конкурс- заменик начелника Управе за ЛЕР

in Конкурси и јавно оглашавање
II Попуњава се положај у II групи: Заменик начелника Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.