Menu

Јавни конкурс за инвестиције у физичку имовину регистрованог пољопривредног газдинства

Преузмите конкурс

Преузмите правилник

I

 Овом Одлуком утврђује се текст Јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Параћин за 2023. годину.

II

Саставни део ове Одлуке је текст Јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Параћин за 2023. годину као и образац пријаве.

III

Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Параћин“ и интернет страници Општине Параћин а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

Преузмите конкурс

рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене мреже магистралних и разводних гасовода источне србије са елементима детаљне регулације.

Преузмите документацију

Преузмите документацију

Преузмите документацију

I Орган у коме се попуњава положај: Управа за инвестиције и одрживи развој, у Параћину, ул. Томе Живановића бр.10.

II Попуњава се положај у I групи: Начелник Управе за инвестиције и одрживи развој општине Параћин, утврђен чланом 26. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинским управама и Општинском правобранилаштву општине Параћин, брoj: 110-6/2023-III oд 01.02.2023.гoдинe.

Преузмите конкурс

Одобравају се годишњи програми спортских организација и средства у износу од 54.998.148,00 за реализацију годишњих програма спортских организација на територији општине Параћин за 2023. годину на основу Јавног обавештења организацијама у области спорта са седиштем на територији општине Параћин за одобравање финансирања годишњих програма из буџета општине Параћин за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Параћин за 2023. годину од 24.02.2022. године објављеног на сајту општине Параћин и на основу процене квалитета годишњих и посебних програма који обухвата критеријуме за селекцију и критеријуме за доделу средстава који су прописани на посебним обрасцима у складу са чланом 24, 25 и 26. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр. 14/2017), и то:

Преузмите одлуку

Последњи конкурси и јавни огласи

29.05.2023

Јавни увид у измене и допуне ''Измене Плана генералне регулације насељеног места Параћин''

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv.image--rounded…
23.05.2023

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv.image--rounded…
19.05.2023

Пословник о раду савета за здравље

in Конкурси и јавно оглашавање
Савет за здравље општине Параћин на седници одржаној дана 19.5.2023. године, доноси пословник о раду савета за здравље…
11.05.2023

Oбавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта…
11.05.2023

Oбавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта…
08.05.2023

Јавни конкурс за финансирање од јавног интереса из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' бр. 51/2009, 99/2011 - други закон, 99/2011 - други закон и…
04.05.2023

РАНГ ЛИСТА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2024 год.

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16) и члана 5. Правилника о категоризацији…
26.04.2023

Oдлука о додели ауто седишта за децу

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv.image--rounded…
12.04.2023

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину- Забрега

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv.image--rounded…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.