Menu

Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности за 2021. годину предвиђених на функцији 421, економска класификација 451000, позиција 451191 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Текуће субвенције за пољопривреду, у износу од 1.000.000,00 динара.

Право да учествују на Конкурсу имају:

- Регистрована пољопривредна газдинства уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава, са пребивалиштем и производњом на територији општине Параћин
- РПГ чији пољопривредни кредит износи од 50.000 до 200.000,00 динара
- Кредити са роком отплате до 12 месеци
- Финансираће се само камате на кредит без валутне клаузуле (динарски кредити )
- РПГ може да оствари право на финансирање камате само по једном кредиту
- Финансираће се камате на кредите уговорене од 01.01.2021. године

Регистрованим пољопривредним газдинствима из става II овог конкурса опредељују се средства у укупном износу (у динарима):

1. регистрована пољопривредна газдинства ...........................1.000.000,00 динара

Опредељена средства ће се доделити бесповратно за финансирање камате за пољопривредне кредите који износе од 50.000 до 200.000,00 динара.

Преузмите конкурс

Преузмите правилник

Преузмите одлуку о измени јавног конкурса за финансирање камата за пољопривредне кредите регистрованим пољопривредним газдинствима

Последњи конкурси и јавни огласи

15.04.2021

Јавни конкурс за за доделу средстава буџета општине намењених регистрованим пољопривредним газдинствима за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални…
13.04.2021

ЈАВНИ ОГЛАС за продају отпадног папира

in Конкурси и јавно оглашавање
Предмет продаје је неопасан отпад –безвредни регистратурски материјал (папир) који настаје у свакодневном обављању…
08.04.2021

Јавни конкурс за финансирање камата за пољопривредне кредите регистрованим пољопривредним газдинствима

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални…
08.04.2021

Јавни конкурс за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални…
07.04.2021

Jaвни позив за учешће на општем конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите јавни позивПреузмите образац буџета пројектаПреузмите образац пријаве за пројектно суфинасирање из области…
06.04.2021

Подршка Владе Швајцарске у спровођењу услуга социјалне заштите као одговор на последице ковида 19

in Конкурси и јавно оглашавање
У оквиру програма Swiss PRO, уз подршку Владе Швајцарске вредну више од 310.000 евра и допринос локалних самоуправа у…
06.04.2021

Анкета ставова корисника о коришћењу возила за микромобилност

in Конкурси и јавно оглашавање
Агенција за безбедност саобраћаја је покренула пројекат под називом „Возила за микромобилност“. Возила за микромобилост…
05.04.2021

Јавни увид у нацрт просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни увид у нацрт просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и извештај о стратешкој процени утицаја…
05.04.2021

Обавештење о давању овлашћења за вођење управног поступка

in Конкурси и јавно оглашавање
Даје се овлашћење Димитријевић Тамари, дипломираном правнику, у радном односу на одређено време због привремено…
29.03.2021

Информација о корисницима буџ. средстава који нису доставили извештај о реализацији пројекта у култури за 2020. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Информација о корисницима буџетских средстава општине Параћин који нису доставили извештај о реализацији пројекта у…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.