Menu

Расписује се јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Параћин намењених за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин у 2021. години у износу од 1.400.000,00 динара.
Средства за финансирање и суфинансирање пројеката у култури који ће се реализовати у 2021. години, опредељују се Одлуком о буџету општине Параћин за 2021. годину.
Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури чије је седиште, односно пребивалиште на територији општине Параћин, у складу са Законом, осим установа културе сходно чл.74 Закона о култури.

 Конкурс се односи на пројекте у култури као и пројекте уметничких, односно стручних истраживања у култури, а сходно Закону о култури, културне области су :

1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво)
организовање културних догађања (програма, концерата, фестивала, такмичења, ликовних и књижевних колонија, саветовања, сусрета, изложби, издавање књига, ЦД-а и аудио визуелних издања и др.) значајних за очување културног идентитета и развоја кулутурног живота општине;
2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура
- развој традиционалних ликовних техника и технологија у области ликовних уметности: сликарству, вајарству и графици;
4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво
-организовање филмских манифестација, фестивала, јавних филмских приредби или културно-образовних програма којима се шири кинематографска и аудиовизуелна култура и популарише уметност филма;
7) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
8) дигитално стваралаштво и мултимедији
- подршка новим иницијативама и новој уметничкој продукцији, као и програмским садржајима јавних гласила;
9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.)
учешће на такмичењима, фестивалима, саветовањима, подстицање аматерског културно-уметничког рада, подстицање културне делатности за децу и младе, као и особа са инвалидитетом;
10) откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем, континуиран рад на очувању и неговању народних обичаја и изворног народног стваралаштва и очувања нематеријалног културног наслеђа, заштита, очување и презентација непокретног културног наслеђа;
11) библиотечко-информационе делатности;
12) научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
13) менаџмент у култури.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, а који се објављује на званичној интернет страници органа који расписује конкурс.
Пријава на конкурс подноси се у Услужном центру Општине Параћин, или поштом на адресу: Управa за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности општине Параћин, ул. Томе Живановића бр. 10. са напоменом ''Конкурс за избор пројеката у култури - за председника општине''.
Заинтересоване установе културе и други субјекти у култури могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 10,00 - 14,00 часова у канцеларији бр. 2 Општине Параћин или са званичне интернет презентације општине www.paracin.rs.
Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страни органа који расписује конкурс www.paracin.rs, као и у дневном штампаном листу ''Информер'' који излази на територији Републике Србије, односно територији аутономне покрајине, односно територији јединице локалне самоуправе.
Пријаве се достављају у року од 30 дана од дана објављивања у дневном штампаном листу ''Информер'' који излази на територији Републике Србије, односно територији аутономне покрајине, односно територији јединице локалне самоуправе.

За све ближе информације обратити се на телефон: 035/563-601 локал 110.

Преузмите документацију за пријаву

Последњи конкурси и јавни огласи

12.05.2021

Oбавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је на захтев носиоца пројекта предузеће ''Вип мобил'' д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића…
11.05.2021

Јавни конкурс за доделу средстава намењених за избор пројеката црквама и традиционалним верским заједницама

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 28. и 32. став 6. Закона о црквама и верским заједеницама (''Службени гласник РС''бр.36/2006), члана 7.…
28.04.2021

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп једне стамбене јединице са могућношћу куповине на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп једне стамбене јединице…
28.04.2021

Обавештење СРЦ "7 ЈУЛИ" Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
У складу са наредбом о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током…
21.04.2021

Јавни конкурс за доделу средстава буџета општине намењених за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин у 2021. години

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Параћин намењених за избор пројеката у култури који се…
19.04.2021

Јавни конкурс за попуњавање положаја Управе за инвестиције и одрживи развој

in Конкурси и јавно оглашавање
Попуњава се положај у I групи:Начелник Управе за инвестиције и одрживи развој, одређен чланом 26. Правилника о…
19.04.2021

Јавни конкурс за попуњавање положаја Управе за лолални економски развој, јавне службе и друштвене делатности

in Конкурси и јавно оглашавање
Попуњава се положај у I групи:Начелник Управе за лолални економски развој, јавне службе и друштвене делатности, одређен…
15.04.2021

Јавни конкурс за за доделу средстава буџета општине намењених регистрованим пољопривредним газдинствима за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални…
08.04.2021

Јавни конкурс за финансирање камата за пољопривредне кредите регистрованим пољопривредним газдинствима

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални…
08.04.2021

Јавни конкурс за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.