Menu

На основу Предлога Одлуке о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2022. годину, од стране Стручне комисије за одобравање програма, Скупштина општине Параћин доноси Одлуку о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2022. годину.

Преузмите документ

Последњи конкурси и јавни огласи

30.11.2022

Јавни позив за подношење пријава за доделу помоћи у огревном дрвету са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Рок за подношења пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања Јавног позива за подношење пријава за доделу помоћи у…
30.11.2022

Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове на захтев носиоца пројекта ''Апивоод'' из Параћина

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове на захтев носиоца пројекта ''Апивоод'' из…
22.11.2022

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Члан 1. Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на…
22.11.2022

Пословник о раду – Савета за заштиту и унапређење животне средине – Зеленог савета

in Конкурси и јавно оглашавање
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Пословником се уређује начин рада Савета за заштиту и унапређење животне средине- Зеленог…
18.11.2022

Одлука о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Одобравају се додатна средства за реализацију већ одобреног годишњег програма спортских организација на територији…
17.11.2022

Решење о измени решења о образовању савета за заштиту и унапређење животне средине-зеленог савета

in Конкурси и јавно оглашавање
I У Решењу о образовању савета за заштиту и унапређење животне средине-Зеленог савета број 02-191/2022-III oд…
10.11.2022

Обавештење о пријави за гласање ван бирачког места

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештење за пријаву гласања ван бирачког места на изборима за чланове националних мањина може се извршити путем…
10.11.2022

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Љубиша Исмаиловић Пр. ''Љубиша Метал'', из Текије, ул. Гробљанска бр. 9, општина Параћин,…
08.11.2022

Обавештење о телефонском пописивању

in Конкурси и јавно оглашавање
Сви грађани са територије општине Параћин који желе да се попишу, осим досадашњег броја 0800-444-005, од данас могу да…
07.11.2022

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника и доделе помоћи породицама избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом

in Конкурси и јавно оглашавање
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника и доделе помоћи породицама избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.