Menu

Јавна презентација урбанистичког пројекта ће се обавити у периоду од 14.10. 2020. до 21.10.2020. године у просторијама Одељења за урбанизам и имовинско правне послове, Управе за урбанизам , финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

Преузмите оглас

Поводом 27.септембра празника општине Параћин, Одбор за награде и признања Скупштине општине Параћин ПОЗИВА предузећа, установе, синдикалне организације, месне заједнице и друга правна лица и грађане општине Параћинда предложе кандидате, односно правна лицаи појединце за доделу награда и јавних признања општине Параћин

Преузмите обавештење

Обавештавамо Јавност да је носиоц пројекта предузеће ''Vip mobile'' д.о.о. из Београда, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, кога по овлашћењу заступа ''Квалитет'' А.Д. Ниш, из Ниша, Бул. Св. цара Константина бр. 82-86, поднело захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Радио базна станица ''KG3120_01 JA_Paraćin_Centar'', (реконструисан постојећи извор), на крову хотела ''Петрус'', на парцели кп. бр. 2021/2 КО Параћин град, у ул. Николе Пашића бр. 1, у Параћину, на територији општине Параћин.

Преузмите обавештење

Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта ''Металис Промет'' д.о.о. Београд, из Београда, огранак Металис Промет Параћин, ул. Томе Живановића бб, спровело поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта: Механички третман неопасног отпада на парцели кп. бр. 3154/5 КО Параћин, у Параћину, ул. Томе Живановића бб, на територији општине Параћин.

Преузмите обавештење

О Г Л АС за подношење захтева за доделу помоћи у хуманитарним пакетима хранеза најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица

Преузмите оглас

Последњи конкурси и јавни огласи

26.06.2032

Јавни увид у нацрт измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута е-761, деоница Појате – Прељина - прва фаза

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо вас да је дошло до промене места одржавања јавне седнице комисије за јавни увид Нацрт просторног плана…
17.06.2024

Jавни конкурс за доделу средстава буџета општине намењених за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Pараћин у 2024. години

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Параћин намењених за избор пројеката у култури који се…
17.06.2024

Одлуке о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин за 2024. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 76. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. исправка 6/2020,…
14.06.2024

Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је носиоц пројекта предузеће ''A1 Србија'' Д.О.О. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж,…
14.06.2024

Пројектна документација за Пројекат реконструкције железничке пруге Београд-Ниш: деоница 3 Параћин-Трупале

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
14.06.2024

Листа вредновања и рангирања пријављених програма који ће се финансирати из буџета општине параћин у 2024. години по јавном конкурсу за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин,

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' бр. 51/2009, 99/2011 - други закон, 99/2011 - други закон и…
14.06.2024

Пројекат реконструкције железничке пруге Београд-Ниш: деоница 2 Велика плана - Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
13.06.2024

Oбавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је носиоц пројекта предузеће ''A1 Србија'' Д.О.О. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж,…
13.06.2024

Обавештење о поднетом захтеву за измену дозволе за управљање отпадом

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
04.06.2024

Решење о именовању чланова комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања производње медијских садржаја за 2024. годину за општину параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове комисије за оцену пројекта производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024.…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.