Menu

На основу пројекта Развој ГИС-а у општини Параћин формиран је ГИС портал на коме се могу видети многи просторни подаци (растерски и векторски), везани за општину Параћин кроз неколико модула

  • Општа карта (просторне јединице, дигитални катастарски план, адресни систем,мрежа путева)
  • Планови детаљне регулације (сви усвојени планови детаљне регулације на територији општине Параћин могу се видети на порталу)
  • План генералне регулације насељеног места Параћин
  • Greenfield инвестиције ( слободне парцеле и локације у оквиру индустријске зоне, а у циљу привлачења нових инвестиција и отварања нових предузећа) 
  • Евиденција јавне својине (скуп просторних и алфанумеричких података видљивих на порталу, односно приказ катастарских парцела које су у власништву или сувласништву општине Параћин
  • Туризам (просторни приказ туристичких и угоститељских објеката)

Поред ових модула на порталу постојеи тзв. STORY мапе које пружају правовремене информације из области туризма односно податке о црквама и манастирима на територији општине Параћин, рекама, угостотељским објектима, као и установама културе.

Главна сврха и циљ постојања овог ГИС портала је прикупљање што више информација и просторних података на једном месту, како би се олакшали и убрзали процеси планирања, управљања и одлучивања, олакшао рад запосленима у локалној самоуправи и локалним јавним предузећима а такође и грађанима општине Параћин, који би задовољили своје потребе за информацијама на територији наше општине.

Адреса портала је:  https://gis.paracin.rs

Информације о Старт-аповима и предузетништву:

Регионални иновациони старт-ап центар, маил : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Информације о пољопривреди:

Радна група за развој пољопривреде 035/ 563-601, маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Инвестиције:

Радна група за развој привреде 035/563-601, маил : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Последњи конкурси и јавни огласи

07.12.2022

Ценовник ЈП водовод Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Ценовник ЈП водовод Параћин Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img…
07.12.2022

Ценовник услуга управљача јавног пута на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Ценовник услуга управљача јавног пута на територији општине Параћин Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv…
07.12.2022

Ценовник услуга на обезбеђењу јавног остветљења на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Ценовник услуга на обезбеђењу јавног остветљења на територији општине Параћин Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv…
30.11.2022

Јавни позив за подношење пријава за доделу помоћи у огревном дрвету са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Рок за подношења пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања Јавног позива за подношење пријава за доделу помоћи у…
30.11.2022

Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове на захтев носиоца пројекта ''Апивоод'' из Параћина

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове на захтев носиоца пројекта ''Апивоод'' из…
22.11.2022

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Члан 1. Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на…
22.11.2022

Пословник о раду – Савета за заштиту и унапређење животне средине – Зеленог савета

in Конкурси и јавно оглашавање
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Пословником се уређује начин рада Савета за заштиту и унапређење животне средине- Зеленог…
18.11.2022

Одлука о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Одобравају се додатна средства за реализацију већ одобреног годишњег програма спортских организација на територији…
17.11.2022

Решење о измени решења о образовању савета за заштиту и унапређење животне средине-зеленог савета

in Конкурси и јавно оглашавање
I У Решењу о образовању савета за заштиту и унапређење животне средине-Зеленог савета број 02-191/2022-III oд…
10.11.2022

Обавештење о пријави за гласање ван бирачког места

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештење за пријаву гласања ван бирачког места на изборима за чланове националних мањина може се извршити путем…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.