Menu

Виртуeлни матичар општине Параћин пружа посетиоцима сајта и грађанима могућност да путем интернета наруче и на кућну адресу преузму наручене изводе или уверења из матичне службе матичног подручја Параћин. На овој страни можете online наручити следеће изводе и/или уверења:

* НАПОМЕНА: Уколико Вам је документација неопходна у сврху прављења Личне карте или Пасоша, морате уплатити таксу ако потражујете од нас та документа лично као странка. Уколико одете у Вашу полицијску станицу где ћете правити ЛК или Пасош, и код њих поднесете захтев, онда Полицијска станица од нас тражи документа службено и тада се такса не плаћа.

Наручивање извода и/или уверења могуће је у периоду од 00,00 до 24,00 часа али се обрада наручених података врши наредног радног дана. Тражени документи се шаљу искључиво на подручју Републике Србије.
Неопходно је да нам, при наручивању, доставите потврду о уплаћеним таксама за наручени документ. Потврде о уплати/Уплатнице можете доставити скениране, путем формулара за наручивање, или факсом на број

Матичар: Бранкица Златојевић
Тел: 035/
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Матичар: Снежана Милошевић
Тел: 035/
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ТАКСЕ

Таксa за наручивање извода из матичне књиге на домаћем обрасцу je:

Републичка административна такса
Прималац: Република Србија
Сврха уплате: Републичка административна такса
Рачун: 840-742221843-57
Шифра плаћања:153
Позив на број: 61-077 , модел плаћања 97
Износ: 440,00 динара

Такса за услуге општинске управе
Рачун: 840–742351843-94
Шифра плаћања:153
Позив на број: 61-077 , модел плаћања 97
Износ: 50,00 динара 

Таксa за наручивање извода из матичне књиге на међународном обрасцу je:

Републичка административна такса
Прималац: Република Србија Сврха уплате: Републичка административна такса
Рачун: 840-742221843-57
Шифра плаћања:153
Позив на број: 61-077 , модел плаћања 97
Износ: 740,00 динара

Такса за услуге општинске управе
Рачун: 840–742351843-94
Шифра плаћања:153
Позив на број: 61-077 , модел плаћања 97
Износ: 50,00 динара 

Таксa за наручивање уверења о држављанству je:

Републичка административна такса
Прималац: Република Србија
Сврха уплате: Републичка административна такса
Рачун: 840-742221843-57
Шифра плаћања:153
Позив на број: 61-077 , модел плаћања 97
Износ: 800,00 динара

Такса за услуге општинске управе
Рачун: 840–742351843-94
Шифра плаћања:153
Позив на број: 61-077 , модел плаћања 97
Износ: 50,00 динара

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АПКМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, плаћају таксу за изводе на српском обрасцу у износу од 126,00 динара, за интернационалне изводе у износу од 207,00 динара и за уверења о држављанству у износу од 222,00 динара.

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.