Menu

Марко Јеленић
дипл.инж.заштите на раду  

начелник Управе за инвестиције и одрживи развој

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон:035 563 601 лок 142

Весна Костић
дипл.економиста

заменик начелника Управе за инвестиције и одрживи развој

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Управа за инвестиције и одрживи развој састоји се из три oрганизационe јединицe:

  • Служба за инвестиције
  • Служба за одрживи развој

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.