Menu

Сања Поповић
дипл.инж.грађ.  

начелница Управе за инвестиције и одрживи развој

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон:035 563 601 лок 142

Управа за инвестиције и одрживи развој састоји се из 3 oрганизационих јединица:

  • Одељење за инвестиције
  • Одељење за управљање имовином
  • Одељење за заштиту животне средине и пољопривреду

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.